Apdovanoti gyvulininkystės inovacijas diegiantys ūkiai (Fotogalerija)
2013-11-11

Kaunas. Penktadienį LSMU Veterinarijos akademijoje pagerbti ir apdovanoti pažangiausi gyvulininkystės ūkiai. Iš daugiau kaip 70 konkurse dalyvavusių ūkių išrinkta 12 laureatų. Lietuvos zootechnikų sąjungos atstovų teigimu, šiais metais konkursas organizuotas kiek kitaip nei lig šiol, nes didžiulis dėmesys skirtas ūkio inovatyvumui ir naujovių sklaidai vertinti.

Visi konkurso nugalėtojai noriai ir entuziastingai ūkiuose taiko mokslo pasiekimus ir pažangias technologijas. Be to, visų jų ūkiuose vykdyti projektai, kuriuos įgyvendinti padėjo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, LSMU Veterinarijos akademijos ir Žemės ūkio rūmų specialistai. Projektų metu į gyvulių racionus įterpti įvairūs priedai (pvz., melsvadumbliai, apsaugotieji riebalai ir pan.) siekiant padidinti pieno primilžį ir jo kokybinius rodiklius, gerinti mėsos kokybę.

Taip pat ieškota būdų gyvulių laikymo sąlygoms ir auginimo metodams gerinti, produkcijai įvairinti (pvz., taikant naujausias technologijas Juozo Jankausko ūkyje renkama ir perdirbama bičių duonelė, pikis ir pienelis).

LYTAGRA 19 07 04 mob

Penktadienį į Veterinarijos akademiją sukviesti pažangias technologijas gyvulininkystės ūkiuose taikantys visos šalies ūkininkai

Daugiausia apdovanotų ūkininkų pažangias technologijas diegia pienininkystės ūkiuose (apdovanoti penki ūkiai iš Lazdijų, Skuodo, Molėtų ir Šilutės r.): tai Vilius Rudinskas, Danutė Jakumienė, Danielius Gražys, Algimantas Kliučinskas ir Virginija Macijauskienė.

Taip pat už inovatyvių sprendimų taikymą įvertinti trys mėsinės galvininkystės (Audriaus Banionio, Donato Vaitelio, Juozo Bekampio) ir po vieną bitininkystės (Juozo Jankausko), kiaulininkystės (Ričardo Skipario), arklininkystės (UAB „Nemuno žirgynas") bei paukštininkystės (Voldemaro Sadaukyno) ūkį.

Ministras Vigilijus Jukna kvietė Lietuvos zootechnikų sąjungos narius aktyvesnei veiklai, pažadėdamas ministerijos paramą ir pagalbą

Renginyje dalyvavęs žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna džiaugėsi, kad toks renginys vyksta pripažindamas, jog gyvulininkystė šiuo metu išgyvena ne pačius geriausius metus. „Iš tiesų šiai šakai reikia labai daug dėmesio. Sunku kalbėti apie gyvulininkystės pažangą ir gerus rodiklius, kai didžiulė problema yra gyvulininkystės specialistų, konkrečiai zootechnikų, trūkumas. Koks gali būti šakos konkurencingumas, jei nėra specialistų?", - klausė ministras, kviesdamas Lietuvos zootechnikų sąjungos narius aktyvesnei veiklai. V. Juknos teigimu, ministerija neliks nuošalyje, ji darys viską, kad didėtų kvalifikuotų specialistų gretos ir augtų gyvulininkystės konkurencingumas.

LSMU Veterinarijos akademijos kancleris prof. Henrikas Žilinskas pastebėjo, kad gyvulininkystės specialistų trūkumas kelia nemažai problemų ir mokslo įstaigoje. „Pirmuoju Europos Sąjungos paramos laikotarpiu daug pinigų skirta mokslui, nemažai jų pavyko įsisavinti. Dabar ateina kitas periodas, kai reikia su įsigyta modernia aparatūra dirbti, kad ji būtų naudinga gyvulininkystei. Nerimą kelia tai, kad kiekvienais metais mažėja priėmimo į doktorantūrą kvotos. Norint stiprinti gyvulininkystės sektorių, reikia leisti jauniems žmonėms mokytis, nes tik jie gali daryti pokyčius", - teigė prof. H. Žilinskas. Jo žodžiais, šiuo metu pavyko stabilizuoti gyvulininkystės technologų skaičių akademijoje, nes prieš kelerius metus jis buvo pasiekęs kritinį lygį. Per visas pakopas šiemet Veterinarijos akademijoje mokosi 154 studentai, pasirinkę gyvulininkystės technologo specializaciją.

Profesorius emeritas Česlovas Jukna, ilgametis Veterinarijos akademijos dėstytojas ir pirmasis Lietuvos zootechnikų sąjungos pirmininkas, vadovavęs jai 12 m., taip pat apgailestavo dėl drastiškai sumažėjusio gyvulininkystės specialistų skaičiaus rajonuose. Jo įsitikinimu, specialistų atleidimas iš darbo ir jų etatų mažinimas buvo viena iš didžiausių klaidų, lėmusių gyvulininkystės sektoriaus smukimą

Vienas iš konkurso nugalėtų - Molėtų r. pieno ūkio savininkas Danielius Gražys pripažino, kad siekiant gerų rezultatų gyvulininkystės specialistų pagalba būtina. Apie 150 ha žemės dirbantis ir 136 karves melžiantis ūkininkas naudojasi Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, taip pat veislininkystės specialistų paslaugomis, bendradarbiauja su Veterinarijos akademijos mokslininkais. „Esu labai dėkingas už apdovanojimą, kuris skatina toliau dirbti ir stengtis siekti dar geresnių rezultatų", - sakė jau daugiau kaip du dešimtmečius ūkininkaujantis D. Gražys, nederlingose Molėtų žemėse išmėginęs įvairias žemės ūkio šakas ir galiausiai apsistojęs ties pienininkyste.

Molėtų r.gyvulininkystės ūkio savininkas Danielius Gražys (viduryje) su žemės ūkio ministru Vigilijumi Jukna (dešinėje) ir Lietuvos zootechnikų sąjungos pirmininku Vytautu Drūlia

Konkursu „Pažangiausias gyvulininkystės ūkis" siekiama skatinti pažangiai ūkininkaujančiuosius taikyti moksliniais tyrimais pagrįstas gyvulių auginimo technologijas, didinti gyvulių produktyvumą, tobulinti ūkininkų profesinį pasirengimą, kelti jų prestižą, užtikrinti ūkininkavimo tęstinumą ir plėtrą, informuoti visuomenę apie pažangaus ūkininkavimo privalumus. Be išskirtinio dėmesio inovacijoms ir jų sklaidai, kaip ir kasmet vertintas ūkio gyvulių produktyvumas, įdiegtos pašarų gamybos, šėrimo, melžimo ir kitos technologijos, buitinių atliekų, mėšlo, srutų laikymo, komposto duobių, naftos produktų talpyklų, technikos laikymo tvarkingumas. Taip pat domėtasi, kaip tvarkoma sodyba, prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos, keliai, pakelės, pamiškės ar vandens telkinių pakrantės.

Skuodo r. gyvulininkystės ūkio savininkę Danutę Jakumienę sveikina LŽŪKT Konsultavimo paslaugų ir produktų skyriaus specialistė Žydrė Kažukalovienė (dešinėje)

Lietuvos zootechnikų sąjunga konkursą organizuoja nuo 2008 metų. Organizuojant renginį nemažas vaidmuo tenka Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM ir UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė" specialistams, taip pat rajonų Žemės ūkio skyrių atstovams, kurie atrenka ir pristato ūkius konkursui.

Konkurso „Pažangiausias gyvulininkystės ūkis 2013" nugalėtojai

Vilius Rudinskas (Lazdijų r.)

Danutė Jakumienė (Skuodo r.)

Danielius Gražys (Molėtų r.,)

Algimantas Kliučinskas (Šilutės r.)

Virginija Macijauskienė (Šilutės r.)

Audrius Banionis (Kauno r.)

Donatas Vaitelis (Kėdainių r.)

Juozas Bekampis (Marijampolės r.)

Juozas Jankauskas (Kauno r.)

Ričardas Skiparis (Kauno r.)

UAB „Nemuno žirgynas" (Pagėgių r.)

Voldemaras Sadaukynas (Plungės r.)

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokių organizacijų veikla Jūs domitės?
Orai