Agronomai kels profesijos prestižą
2012-07-30

Akademija, Kėdainių r., liepos 30 d. Penktadienį į Lietuvos agronomų sąjungos suvažiavimą atvykę aktyviausi šalies agronomai ne tik aptarė savo darbo aktualijas, bet ir perrinko sąjungos vadovybę. Naująja vadove trejų metų kadencijai išrinkta Giedrė Butkienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotoja (nuotr.). Ji vairą perėmė iš dr. Edvardo Makelio.

Lietuvos agronomų sąjunga (LAS) vienija 420 narių, suvažiavime dalyvavo 67 agronomai. LAS vadovauja pirmininkas, trys jo pavaduotojai ir devyniolikos narių valdyba. Agronomai ne tik rinko naują valdžią, patvirtino naujus įstatus, išklausė nuveiktų darbų ataskaitos, diskutavo, kaip pakelti savo profesijos prestižą ir gerinti darbo kokybę, bet ir pagerbė iškiliausius kolegas. Garbės agronomų vardai suteikti Gražinai Rimavičienei, Juozui Popovui, Leonui Kadžiuliui, Rūtai Česnulevičienei ir Aleksandrui Kmitui.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Garbės agronomo diplomas įteiktas Konsultavimo tarnybos augalininkystės specialistei Gražinai Rimavičienei, kuri agronome dirba jau 50 metų

Lietuvos agronomų sąjunga įkurta 1921-aisiais metais, o atkurta 1989-aisiais. „Mūsų, agronomų darbas turi savotišką uždarą ratą: planavimą, sėją, pasėlių priežiūrą, derliaus nuėmimą bei žinių kaupimą. Šie žingsniai kartojasi kasmet. Vieni mūsų kolegos gilinasi į praktinius dalykus, kiti į mokslinius, tačiau visų vienas tikslas - kuo derlingesnės žemės ir kuo pilnesni aruodai, pasinaudojus visomis technologijomis ir galimybėmis. Agronomų duona nėra lengva, juk ant jų pečių gula didžiulė atsakomybė, o kartais vien norų ir žinių nepakanka. Galima užauginti puikų derlių, tačiau gamta gali sutrukdyti jį paimti iš laukų. Tada tarp kaltųjų bus įvardintas ir agronomas, nors jo kaltės nebus nė trupučio", - sakė ligšiolinis LAS pirmininkas E. Makelis. Tarp svarbiausiųjų šiandienos aktualijų agronomai iškelia dirvožemio derlingumą ir tikslųjį ūkininkavimą.

Edvardas Makelis pateikė išsamią pastarųjų metų sąjungos veiklos ataskaitą

Agronomų sąjungos nariai su pasididžiavimu vardija svarbiausius pastarųjų metų darbus - ne tik inicijuotą atkurti šalies artojų asociaciją, bet ir padidėjusį susidomėjimą artojų varžybomis. Juk į paskutiniąsias varžybas panoro atvykti net 300 dalyvių, kai pirmosiose jėgas bandydavo vos kelios dešimtys. Agronomai kartu LAMMC Žemdirbystės instituto mokslininkais kasmet surengia po mokslinę gamybinę konferenciją, nuolat lanko ūkius, bendradarbiauja su Lenkijos, Prancūzijos, kitų šalių kolegomis. Naudingas buvo ir įstojimas į Lietuvos kaimo tinklo jaunimo komitetą. Tai leido parengti net keletą projektų jaunimui.

Į suvažiavimą susirinko 67 Agronomų sąjungos nariai

Nemažai diskusijų kilo dėl agronomo profesijos prestižo. „Labai gaila, kad geriausi šalies abiturientai nesirenka studijų Aleksandro Stulginskio universitete. Turime ieškoti būdų, kaip tokią situaciją taisyti. Juk gerai žinome, kad be agronomijos žinių gerų derlių nėra ko tikėtis", - sakė E. Makelis. Jam pritarė ir kiti kolegos, nepamiršę pridurti, jog vien žinių agronomui maža. Dar reikia ir patirties, ir meilės žemei.

Suvažiavime dalyvavę garbės agronomai įsiamžino su buvusiu sąjungos pirmininku E. Makeliu (centre)

Agronomų sąjungos suvažiavime taip pat išklausytos aktualios naujienos. Pranešimus skaitė renginyje dalyvavę mokslininkai. Apie dirvožemio derlingumo išsaugojimą kalbėjo profesorius Gediminas Staugaitis. Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto dekanas Viktoras Pranckietis dalijosi aktualijomis apie agronomijos studijas. Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorės pavaduotoja Vilma Daugielienė informavo apie ES Bendrąją žemės ūkio politiką 2014-2020 metais.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokių organizacijų veikla Jūs domitės?
Orai