Europoje glifosato licencija pratęsta 5 metams
2017-11-27

Briuselis. Šiandien Europos Sąjungos šalys dar kartą balsavo dėl glifosato naudojimo licencijos pratęsimo. Šį kartą pritarta piktžoles naikinančio herbicido licenciją atnaujinti dar 5 metams. Europos Komisijos pareiškime teigiama, kad 18 šalių pritarė šiam pasiūlymui, devynios balsavo prieš ir viena susilaikė.

Mūsų šalis Europos Komisijos Apeliacinio komiteto posėdyje pasisakė „už" glifosato naudojimą.

„Apeliacinio komiteto sprendimas panaikino neapibrėžtumą, kuris ūkininkams trukdė ramiai planuoti savo ūkinę veiklą ilgalaikėje perspektyvoje. Derybose nuosekliai laikėmės pozicijos, jog glifosato naudojimas turi būti pratęstas. Juo labiau, kad rinkoje nėra alternatyvų šiam augalų apsaugos produktui. Kita vertus, mokslininkų išvados patvirtina, kad tinkamai ir atsakingai naudojant glifosatą, nėra pavojaus nei žmonių sveikatai, nei aplinkai," - sako Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Sergejus Fedotovas.

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

Diskusijos dėl glifosato naudojimo kilo, kai 2015 m. kovo 20 d. Tarptautinė  vėžio organizacija paskelbė išvadas, kad augalų apsaugos produktai, į kurių sudėtį įeina glifosatas, gali sukelti vėžį. Vokietijai išsamiai įvertinus veikliosios medžiagos glifosato tyrimus, Europos maisto saugos agentūra (EFSA) pateikė išvadas, nurodančias, kad glifosatas nepasižymi kancerogeninėmis, mutageninėmis ar turinčiomis poveikį reprodukcijai, savybėmis. Šias išvadas patvirtino Europos cheminių medžiagų agentūra.

Augalų apsaugos produktai, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas, naudojami žemės ūkyje, miškų ūkyje ir ne žemės ūkio paskirties plotuose piktžolėms naikinti. Lietuvoje registruoti 27 tokie augalų apsaugos produktai. EK sprendimu glifosatas buvo patvirtintas naudoti ES tik iki šių metų gruodžio 15 dienos.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai