Eksperimentinių, mokomųjų ir bandymų ūkių jungtuvės
2014-05-07

Akademija (Kauno r.). Eksperimentiniai, mokomieji, bandymų ūkiai turi būti pertvarkyti ir sujungti į bendrą tinklą, kad galėtų tinkamai panaudoti ES ir valstybės lėšas. Tam pritarė Žemės ūkio mokslo taryba, posėdžiavusi A. Stulginskio universitete. 

Šiuo metu Lietuvoje veikia 18 mokslo, mokymo, inovatyvios gamybos ir kitos ūkinės paskirties ūkių, kuriuose mokslininkams sudaryta galimybė diegti ir demonstruoti naujoves. Dalis šių ūkių yra mokymo (studijų) įstaigų struktūriniai padaliniai, kita dalis - Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialai ir bandymų stotys, kurios specializuojasi tam tikrų kultūrų auginimo tyrimuose. Trečią grupę sudaro uždarosios akcinės bendrovės, orientuotos į inovatyvią gamybą ar ūkinę veiklą ir siekiančios pelno.

Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento direktorė Virginija Žoštautienė atkreipė dėmesį, kad eksperimentiniai, mokomieji, bandymų ūkiai dirba labai skirtingomis sąlygomis, nes  veiklą vykdo specifiniuose sektoriuose, skiriasi ir  jų juridinis statusas, ypač materialinė-techninė bazė. Iš esmės skiriasi ir veiklos tikslai - vieni orientuoti į pelną, kiti - į mokslo plėtrą.

Dojus agro 19 09 10

Pasak V. Žoštautienės, planuojant augalininkystės krypties eksperimentinių, mokomųjų, bandymų ūkių veiklą, reikėtų orientuotis į konkrečiame regione auginamų kultūrų paplitimą, naujuoju finansiniu laikotarpiu ypatingą dėmesį skiriant gyvulininkystei. Taryboje pabrėžta, kad reikėtų spręsti klausimą dėl ūkių, kuriuose būtų vykdomi kiaulininkystės ir arklininkystės eksperimentiniai mokomieji bandymai ir diegiamos inovacijos.

Tarybos nariai vienbalsiai pritarę eksperimentinių, mokomųjų, bandymų ūkių tinklo sukūrimui. Tačiau kiek ir kokius ūkius reikėtų įtraukti į tinklą, kaip mokymą priartinti prie smulkių šeimos ūkių?

Žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna apgailestavo, kad eksperimentiniai, mokomieji, bandymų ūkiai, norėję vykdyti projektus, neturėjo finansinių galimybių pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos investicine parama. „Dabar sunku bus pavyti tą traukinį. Mūsų tikslas, kad EMB atsirastų naujos technologijos ir ne tik stambūs, bet ir smulkūs ūkiai galėtų pasinaudoti inovacijomis. Kažin, ar išskaidytos lėšos duotų naudos - praplėtus ūkių sąrašą pinigų nepadaugės", - svarstė ministras.

Pagal ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip vertinate Lietuvos žemės ūkio plėtrą, atsižvelgdami į 15 metų narystę Europos Sąjungoje?
Orai