Žemės ūkyje būtina užtikrinti vaikų saugumą
2016-07-27

Kaunas. Septyniolikmečio vaikino, įkritusio į dirbantį šiaudų smulkintuvą, istorija baigėsi laimingai - medikai grąžino jį gyvenimui. Kiek iš viso nepilnamečių nukenčia mūsų šalyje dirbdami ūkio darbus? Tokios statistikos nėra. Airija neseniai paskelbė, kad nuo 2006 m. ūkiuose dėl nelaimingų atsitikimų mirė 24 vaikai.

Nelaimingi atsitikimai žemės ūkyje skatina įvertinti net ir tuos pavojus, kurie gali ištikti nepilnamečius, dirbančius šeimos ūkiuose. Kaimo sodybose augantys vaikai kiemą vertina ne kaip potencialiai pavojingą verslo įmonės (ūkio) teritoriją, o kaip žaidimų erdvę (futbolo aikštelę, slėpynių vietas ar „policininkų" ir „plėšikų" gaudynių erdves).

Didžiausia atsakomybė tenka tėvams

Gyvenimas kaime, kur, atrodo, plyti rūpesčių nekeliantys natūralūs gamtos plotai, nėra toks saugus. Laisvės iliuzijas dažnai pakursto ir vyresniųjų prisiminimai, kaip anksčiau drąsiai sėdėdavo traktorių priekabose kabaldžiuodami kojomis, grįždami su tėvais iš laukų, ar šokdavo į arklio traukiamą šieno vežimą.

Laikai pasikeitė ir dabartinių tėvų aiškiai nubrėžtos taisyklės turi padėti vaikams suvokti, kaip dera elgtis ūkyje. Tėvams tenka atsakomybę įdiegti vaikams saugaus elgesio ūkyje normas.
Kaip rašo airių farmersjournal.ie, viešos kampanijos ir perspėjimai, traktorių, žemės ūkio mašinų ir kitos technikos gamintojų skelbiami techniniai parametrai ir saugumo reikalavimai atlieka tam tikrą vaidmenį, tačiau, jei tėvai neauklėja savo vaikų kasdien, tai neturės jokios vertės.

Linas agro mob 21 04 01+ Bioversija 21 04 30

Istorijos verčia susimąstyti

Farmersjournal.ie supažindina skaitytojus su jau dabar solidaus amžiaus airių papasakotais nutikimais, įvykusiais prieš porą dešimtmečių. „Nuo mažens buvau labai gyvus. Kartą puoliau padėti tėvui varomų galvijų spūstyje. Įšokau į traktorių, kad pavaryčiau jį į priekį. Kai sustabdžiau ir apsižvalgiau, tėvo niekur nebuvo. Maniau, kad jis buvo tarp priekabos ir traktoriaus, kai nusprendžiau jį užkurti. Buvau įsitikinęs, kad dėl mano neapdairumo jis pateko po ratais. Negaliu net nupasakoti, kaip palengvėjo, kai išvydau savo tėvą, stovintį galvijų bandos gale".

„Valydamas tvartą kroviau mėšlą. Pastebėjau, kad ne visi šiaudai išbirdavo iš transportavimo dėžės, tad atsistojau tarp traktoriaus ir mėšlo krūvos, mėgindamas grandyti šiaudus šake. Pamiršau užtraukti rankinį stabdį, traktorius pariedėjo ir įspraudė mane tarp transporto dėžės ir mėšlo krūvos. Tik dėl traktoriaus technologijos manęs mirtinai neužspaudė."

„Kai man buvo 16 metų, dėl mano kaltės pasibaidęs bulius sutraiškė mamai kojų pirštus, o aš per stebuklą išvengiau veršio spyrio į veidą, bet ragais mane kliudė avinas."

Dėl traktorių ir kitos technikos sužalojimų nuo 2006 m. iki šiol Airijoje žuvo 18 vaikų. Dar 6 vaikai nuskendo arba mirtinai susižeidė nukritę. Kaip rašo farmersjournal.com, patyrusių traumas ar prašiusių pagalbos dėl įvykių žemės ūkyje vaikų skambučių skaičius yra be galo didelis.

Airijos Elektros tiekimo valdybos atstovai pateikia tokias rekomendacijas vaikams:

  • niekada neliesti ir nesiartinti prie nukritusių laidų; visada apie tai pasakykiti suaugusiesiems;
  • laikykitės nuošaliau daiktų, vietų ir statinių, kurie pažymėti žodžiu „Pavojus";
  • niekada nelaipioti po medžius, virš kurių kabo laidai;
  • niekada neskraidinti aitvarų ir nemėtyti daiktų į viršų, kur ištiesti elektros ar kiti laidai.
  • niekada nežvejoti šalia vietų, kur yra įvairių laidų.

Be to, farmersjournal.ie. išvardija ir kitus atkreiptinus dalykus ūkiuose, kuriuose yra vaikų, pavyzdžiui: siekiant išvengti skendimų ir kritimų atvejų, atviri vandens ir srutų rezervuarai, šuliniai ir kitos gilios duobės turi būti aptverti; vaikams turėtų būti suprantamai paaiškinta apie saugą ūkyje; vaikus privalu įspėti, kad traktoriaus kabinoje visada reikia segėti saugos diržus. Vaikai mėgdžioja suaugusiųjų elgesį, tad ir patys suaugusieji turėtų ne tik aiškinti apie saugumą, bet elgtis atitinkamai.

Lietuvoje darbo kultūra dar gana žema

Pasak Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) atstovės Audronės Guigaitės, darbo kultūra žemės ūkyje dar gana žema. Vaikai dirba žemės ūkio darbus tiek šeimos ūkyje, tiek talkindami, be to, kartais uždarbiauja nelegaliai, tačiau jų sauga nesirūpinama.

Pavyzdžiui, 2013 m. rugpjūtį Jurbarko rajone grūdų aruode nuskendo 13-metis paauglys. Jis įkrito į išbetonuotą duobę, į kurią pilami atvežti grūdai. Iš duobės berniukas pats išlipti nepajėgė, nes krentančių grūdų srovė jį įtraukė gilyn. Jurbarko rajono policijos komisariato duomenimis, nelaimė įvyko vaikams žaidžiant. tais pačiais metais Šiaulių rajone, valydamas neišjungtą grūdų džiovyklą, žuvo ūkyje dirbęs jaunuolis. Kėdainių rajone 2015 m. krovininio automobilio puspriekabėje užduso grūdais užpiltas 14 metų paauglys.

Atlikto VDI prevencinio inspektavimo metu nustatyta, kad grūdų priėmimo duobė buvo neapsaugota kolektyvinės saugos priemonėmis, todėl darbo aplinka tapo pavojinga sveikatai ir ūkininko darbuotojams, ir pašaliniams asmenimis.

VDI duomenimis, žuvusių ir sužalotų vaikų nuo 14 iki 16 metų žemės ūkyje (pagal įteisintus darbo santykius) 2010-2015 m. laikotarpiu nebuvo, išskyrus lengvą sužalojimą 2015 m., kai ant mergaitės, pardavinėjusios žemės ūkio produkciją, užkrito stiklas.

Kai nelaimingi atsitikimai susiję su neįteisintais darbo santykiais, nepatenka į VDI akiratį. Pavyzdžiui, jei nelaimė įvyktų vairuojant žemės ūkio techniką, ji būtų priskirta prie kelių eismo įvykių ir kt.

Yra nelaimių, kai vaikus sužaloja suaugę artimieji, dirbantys žemės ūkyje naudojamu transportu, technika. Tačiau visi atvejai, susiję su vaikais žemės ūkyje, išsibarsto po skirtingas statistines suvestines, todėl aprašyti visumą yra sudėtinga. Galima daryti prielaidą, kad pastaruoju metu nelaimių įvyksta mažiau, tačiau tokio teiginio nėra kuo pagrįsti.

Iškalbinga statistika

Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad visi sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe rodikliai, įvykę žemės ūkio sektoriuje (be miškininkystės), 2014 m. pagal darbų grupių segmentus viršijo šalies vidurkį. Todėl šie darbai priskirtini didelės rizikos kategorijai.

Pavojingiausiais laikytini mechanizatorių, gyvulininkystės darbuotojų, sandėliavimo (pakrovimo-iškrovimo) ir statybos, remonto ir susiję darbai, kurie reikalauja atitinkamos kvalifikacijos, specialių darbų saugos žinių, taip pat atitinkamos administravimo ir darbo drausmės, prevencinių priemonių, užkertant galimybes alkoholio vartojimui.

Lietuvos higienos instituto „Vaikų mirtingumo ir sužalojimų priežasčių Lietuvoje analizės" tyrimo duomenimis ir Statistikos departamento duomenimis, 2010 m. dažniausiai pasitaikiusios vaikų iki 19 m. amžiaus išorinės mirties priežastys Lietuvoje yra transporto įvykiai (28 proc.), tyčiniai susižalojimai (25 proc.), atsitiktiniai paskendimai (19 proc.).

„Jaunus asmenis darbdaviai ypač atidžiai turėtų parengti darbui - neturėdami patirties bei darbų saugos žinių, gerai nesusipažinę su savo darbu, dar neišmokę tinkamai įvertinti jo keliamos rizikos, jie nukenčia dažniausiai, - teigia VDI atstovė A. Guigaitė. - Tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, nustatyta, kad kartais ir patys ūkininkai nežino nei mechanizmų veikimo principų, nei saugių darbo metodų, neturi įrenginio naudojimo techninės dokumentacijos valstybine kalba, taigi, negali deramai apmokyti saugiai dirbti ir savo darbuotojų. Pabrėžtina, jog žemės ūkis - vienas iš rizikingiausių ekonominės veiklos sektorių."

Saugumo taisyklės, kurias būtina nuolat pabrėžti vaikams

Europos socialinėje chartijoje nustatyta, kad dirbdami bet kokį darbą vaikai ir paaugliai turi teisę būti ypač ginami nuo jiems iškylančių fizinių ir moralinių pavojų.

Apsaugoti nepilnamečius nuo ūkyje tykančių pavojų padeda tėvų priežiūra ir jų kasdieniai perspėjimai, taip pat atsakingas darbdavių požiūris į jaunuosius pagalbininkus.

Lietuvos valstybinė darbo inspekcija, Lenkijos valstybinės darbo inspekcijos leidimu, buvo išleidusi knygelę „Nuotykiai kaime. Pažiūrėk, kas tau gresia". Štai keletas perspėjimų.

„Žemdirbiai, kad apsaugotų savo derlių, naudoja chemines medžiagas. Vaikams negalima padėti atlikti darbus, kurių metu yra naudojami chemikalai, netgi ir tėvams leidus. Nežaisk su purkštuvais, trąšų pakuotėmis, apsauginiais rūbais.

Suaugusieji kartais blogai daro, pildami augalų apsaugai skirtus chemikalus ar kitas chemines medžiagas į tuščius limonado butelius. Toks „gėrimas" - mirtini spąstai. Neliesk surastų pakuočių. Niekada negerk iš butelio, jeigu nesi tikras dėl to, kas jame įpilta.

Čiuožinėjimas nuo šieno ar šiaudų kupetos gali baigtis blogai. Pakanka, kad kas nors neapdairiai paliktų aštrius įrankius, šakes, dalgį ir pridengtų šienu. Geriau nerizikuoti, nes galima rimtai susižeisti.

Ramiai besielgiantis bulius gali netikėtai pulti. Atakuojantis gyvūnas sugeba pargriauti net suaugusį žmogų, prispausti jį prie žemės ar sienos, blogiausiu atveju netgi mirtinai."

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip vertinate virtualius renginius: posėdžius, seminarus, konferencijas, kt.?
Orai