Universitetui skirtos sankcijos už netinkamą paramos lėšų panaudojimą
2017-05-22

Vilnius. Aleksandro Stulginskio universitetas sulaukė sankcijų už reikalavimų nesilaikymą įgyvendinant ES lėšomis remiamą projektą, skirtą žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų bazės plėtrai. Universitetas turės grąžinti 66 tūkst. eurų paramos lėšų.

Kaip nurodoma Žemės ūkio ministerijos pranešime, pasinaudojęs Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų programos parama, universitetas įgyvendino projektą „ASU žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų bazės plėtra", jam išmokėta apie 570 tūkst. Eur parama.

Projekto tikslas - užtikrinti žuvininkystės sektoriaus specialistų rengimą ir mokymą plėtojant naujus mokymo metodus ir priemones, gerinant žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų bazę universitete, siekiant sukoncentruoti materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, reikalingus vykdyti žuvininkystės sektoriaus specialistų universitetines studijas.

RVAC 21 09 30

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), gavusi ŽŪM audito ataskaitą apie aptiktus pažeidimus, tyrė paramos gavėjo vykdytus pirkimus. Nustatyta, kad atliekant specialios techninės įrangos pirkimus buvo nesilaikyta Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, pasirinkimo/paskelbimo/kreipimosi į tiekėjus procedūrų, pažeisti konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimai, skaidrumo ir kiti principai.

Anot pranešimo, dėl šių pažeidimų, t. y. sąlygų sudarymo laimėti pirkimą susijusiam asmeniui, paramos gavėjui pasiūlyta taikyti dalies paramos susigrąžinimo sankciją, t. y. paprašyta sugrąžinti 66 297 Eur paramos sumą.

„Šiuo atveju ne tik pritaikėme sankciją, bet ir pasiūlėme NMA kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl galimai vykdytos nusikalstamos veikos", - situaciją apibūdino žemės ūkio viceministras Artūras Bogdanovas.

ŽŪM, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai