Ūkininkų socialinis draudimas: tarp prievolės ir galimybės pasirinkti
2015-06-29

Kaunas. Naujo socialinio modelio kūrėjai siūlo plėsti valstybiniu socialiniu draudimu apmokestinamų asmenų bazę, įtraukiant ir tuos žemdirbius, kurių ūkio dydis sudaro bent 2 ekonominio dydžio vienetus. „Mainais" žemdirbiams numatoma suteikti daugiau laisvių ir lengvatų.

Lietuvos ūkininkų sąjungos Prezidiumo posėdyje siūlomas naujo socialinio modelio nuostatas, apimančias ūkininkų ir jų partnerių socialinį draudimą, pristatė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo skyriaus vyriausioji specialistė Rima Sereikienė.

„Valstybiniu socialiniu draudimu siūloma drausti fizinius asmenis, kurie verčiasi individualia veikla, kai jų ūkio ekonominis dydis lygus 2 EDV arba yra didesnis. Ūkininkus siūloma drausti pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu", - sakė R. Sereikienė.

Pensijų ir motinystės socialiniu draudimu ūkininkai buvo draudžiami ir dabar, naujovė - draudimas ligos atveju.

Biomase 21 01 18+Lytagra 21 03 01

Klausimų dėl naujo socialinio modelio kilo tiek žemdirbiams, tiek konsultantams

Kita siūloma naujovė yra tai, kad ūkininkai ir jų partneriai, deklaruojantys pajamas, socialinio draudimo įmokas galės mokėti nuo jų pačių pasirinktos sumos. Ūkininkai, kurių pajamos nėra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu ir kurių jie nedeklaruoja, socialinio draudimo įmokas mokėtų nuo 12 MMA (12 x 300 Eur).

Ūkininkų ir jų partnerių, kurie deklaruoja pajamas, socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais negalės būti didesnė negu praėjusių metų 7 vidutiniai darbo užmokesčiai (Lietuvoje vidutinis darbo užmokestis bruto sudarė: 2014 m. gruodį - 715 eurų, 2015 m. I ketvirtį - 700 eurų).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo skyriaus vyriausioji specialistė Rima Sereikienė

Anot R. Sereikienės, socialinio draudimo įmokų galės nemokėti tie ūkininkai, kurie jau yra draudžiami, t. y. gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensijas, o taip pat tie ūkininkai, kurie dirba pagal darbo sutartis kitame darbe, ir ūkininkai iki 29 metų, kurių pajamos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. Tuo pačiu ji pabrėžė, kad laikotarpis, kai įmokos nebuvo mokėtos, bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą ir ūkininkas neturės socialinių garantijų.

LŪS posėdžio dalyviai tikslinosi, ar tikrai ūkininkams, kurie oficialiai dirba kitose darbovietėse ir moka mokesčius, nebus prievolės mokėti socialinio draudimo iš pajamų, susijusių su ūkininkavimu? Ar ligos atveju socialiai draustas ūkininkas galės gauti nedarbingumo pažymą? Abiem atvejais ministerijos atstovė atsakė teigiamai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovės teirautasi, ar didės socialinio draudimo įmokos draudžiant ūkininkus ir ligos atveju? „Įmokų tarifas padidės 1,2 proc. - nuo 28,5 iki 29,7 proc.", - paaiškino R. Sereikienė.

„Jeigu ūkininkas nemokės įmokų, nuo kokios sumos jam bus skaičiuojama ligos pašalpa?", - klausė posėdžio dalyviai. „Jei nemokės įmokų, tuomet į pašalpas teisės neturės", - atsakė vyr. specialistė.

Šiuo metu ūkininkai valstybinio socialinio draudimo įmokas privalomai moka tuo atveju, jei jų ūkio ekonominis dydis lygus 4 EDV arba didesnis.

Pasak LŪS pirmininko Jono Talmanto, ūkininkus labiausiai nustebino tai, kad Seimui pateiktame svarstyti projekte numatyta drausti socialiniu draudimu ir tuos žemdirbius, kurių ūkio dydis tesiekia 2 EDV

Žemės ūkio rūmų Taryba, posėdžiavusi birželio 18-ąją, nutarė, kad nustatytas vastybinio socialinio draudimo įmokas turėtų mokėti tie ūkininkai, kurių ūkio dydis yra lygus 6 EDV arba didesnis, o mažesnes pajamas uždirbantiems žemdirbiams būtų palikta galimybė mokėti įmokas savanoriškai.

ŽŪR pirmininkas A. Stančikas siūlė suvienodinti ūkininkų ir kitų individualia veikla užsiimančių asmenų socialinio draudimo įmokų bazę ir valstybinio socialinio draudimo įmokomis apmokestinti 50 proc. individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų.

Žemės ūkio ministerija nepritaria socialinio modelio kūrėjų siūlymui apmokestinti socialinio draudimo įmokomis mažas pajamas gaunančius ūkininkus, kurių ūkio ekonominis dydis yra nuo 2 iki 4 ekonominio dydžio vienetų, nes, ministerijos teigimu, tai padidintų mokestinę naštą mažas pajamas gaunantiems asmenims.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas jus paskatintų ūkyje auginti daugiau gyvulių ir / ar paukščių?
Orai