Nukentėję nuo šalnų turėtų kreiptis pažymos
2019-05-15

Vilnius. Gaudama pranešimus iš ūkininkų apie šalnų neatlaikiusius augalus, sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“ primena, kad tokiais atvejais reiktų kreiptis į savivaldybes dėl pažymų, paliudijančių žalą, išdavimo.

Ekologinio žemės ūkio taisyklėse ir Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijose yra nustatyta, kaip elgtis sertifikavimo įstaigai ir ūkininkams tais atvejais, kai nepalankūs gamtos reiškiniai paveikia pasėlių būklę ar derliaus kokybę.

Ekologinio žemės ūkio taisyklių 44.1 punktas numato, kad jeigu laukai buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) ir išimtinių aplinkybių, susijusių su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai turi pateikti tai paliudijančią pažymą, išduotą savivaldybės. Pažymų pristatyti nereikia tik tais atvejais, kai teritorijoje yra paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija.

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

Tokie patys reikalavimai taikomi ir nacionalinės kokybės produktų augintojams. Tais atvejais, kai derlius buvo nenuimtas ar ypatingai mažas, nes laukai buvo paveikti nenugalimos jėgos ir išimtinių nepalankių gamtos aplinkybių, pareiškėjas sertifikavimo įstaigai turi pateikti savivaldybės pažymą. Pažymos nereikia tada, kai teritorijoje yra paskelbta ekstremali situacija.

Jei pareiškėjas sertifikavimo įstaigai pateikė pažymą arba teritorijoje buvo paskelbta ekstremali situacija, sertifikuojant derlius bus įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“ arba „nenuimtas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“.

„Ekoagros“, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai