Nauja žemdirbių savivaldos organizacija. Diskusijų pradžia
2014-02-13

Vilnius. Prekine gamyba besiverčiančių stambių ūkių (tiek ūkininkų, tiek bendrovių) atstovai ir žemdirbių organizacijos svarsto galimybę išeiti iš Žemės ūkio rūmų ir įsteigti naują savarankišką žemdirbių savivaldos vienetą. Diskutuojama, kas geriau atstovautų jų interesams: konfederacija, asociacija ar susitarimu pagrįstas laisvas susivienijimas?

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos (LŽŪBA) prezidentas Jeronimas Kraujelis, kalbėdamas apie naujo savivaldos vieneto steigimą, visų pirma akcentuoja diskusijos kryptingumą.

„Atskirų žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiai ne kartą yra pareiškę idėją susijungti ir geriau atstovauti ūkiams, užsiimantiems prekine gamyba. Tarp potencialių naujos savivaldos dalyvių galėtų būti pieno gamintojų, kiaulių, mėsinių galvijų, javų (rapsų), daržovių augintojų, paukštininkystės, prekinių sodų ir kai kurios kitos organizacijos. Inicijuoti tokio susivienijimo steigimą galėtų Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija ir Lietuvos ūkininkų sąjunga, jei jos tinkamai išspręstų paskutiniais metais iškilusius  nesutarimus (priešiškumą) dėl žemės ir paramos", - pabrėžia J. Kraujelis.

Linas Agro 20 09 01

LŽŪBA Prezidiumo nariai pastebi, kad kai kurių valstybės institucijų politika yra priešiška žemės ūkio bendrovėms, o šių veikla nuolat susiduria su trukdžiais, todėl būtina objektyviai ir kritiškai įvertinti realias ir bendrovių, ir jų įsteigtos LŽŪBA išlikimo galimybes arba tokio darinio veiklos tęstinumo tikslingumą.

Pasak J. Kraujelio, per du dešimtmečius (1992-2013), praėjusius nuo buvusių kolūkių ir tarybinių ūkių turto privatizavimo, žemės reformos (žemės sugrąžinimo savininkams), naujų žemės ūkio vienetų - ūkininkų ir bendrovių įsisteigimo, juos vienijančių savivaldos organizacijų sukūrimo daug kas pasikeitė.

„Teiginys, kad bendrovės gyvuos tol, kol jos bus reikalingos jas įsteigusiems žmonėms, atgyveno, bendrovės visiškai supanašėjo su stambiu ūkininko ūkiu, o keli šimtai ūkininkų mažai kuo skiriasi nuo bendrovių ir t. t. Į visa tai reikia reaguoti. Pirmiausia - ūkių savivaldai ir valstybės institucijoms. Pastarosioms apsimesti, kad nieko neįvyko ir nevyksta, kad visi ūkininkai yra tik gėris, o visos bendrovės - absoliutus blogis, yra pražūtinga būsena. Ūkiai turi būti vertinami pagal tai, kiek jie prisideda prie savo ir visuomenės interesų. Tai būtų visiems aišku ir konstituciškai", - sako J. Kraujelis.

Žemės ūkio rūmai - skėtinis žemdirbių ir kaimo žmonių interesus reiškiančių ir jiems atstovaujančių organizacijų susivienijimas. Po šiuo „skėčiu" - apie 50 skirtingų organizacijų: šakinių (gamybinių), profesinių, kultūrinių, bendruomeninių ir teritorinių.

„Kaip bekeistum Žemės ūkio rūmų statutą, jų vadovai visiems vienodai geri nebus. Tol, kol kiekvienos organizacijos - Žemės ūkio rūmų narės - atstovas nesutiks daugiau ar mažiau paaukoti savo atstovaujamos organizacijos narių interesų vardan bendrų. Tai yra esminė problema", - mano J. Kraujelis.

Anot LŽŪBA, svarstymas steigti savivaldos vienetą, atstovaujantį prekiniams ūkiams, siekiant jų stabilesnio konkurencingumo, nėra nei siekis, nei tikslas susilpninti Žemės ūkio rūmus. Priešingai, Žemės ūkio rūmai taps stipresni, reikšmingesni, nes bus grynesni, o atsiskyrusi beveik tų pačių interesų - pažangiais būdais gaminti kokybišką, konkurencingą žemės ūkio produkciją - grupė galės efektyviau spręsti gamybines problemas.

Naujam žemės ūkio savivaldos vienetui siūloma pasirinkti vieną iš galimų variantų. Tai galėtų būti konfederacija - veikiančios gamybinės savivaldos organizacijos pasirašo konfederacijos steigimo sutartį ir įsteigia juridinį asmenį bendroms deleguotoms funkcijoms vykdyti (pagal analogiją su Lietuvos pramonininkų konfederacija). Kitas variantas - laisvas veikiančių organizacijų susivienijimas (pagal pasirašytą susitarimą, nesteigiant jokio vieneto, neprisiimant įsipareigojimų). Trečias - prekinių ūkių asociacija (sąjunga), t. y. visiškai nauja ūkių savanoriška savarankiška savivaldos organizacija, įsteigta ir veikianti pagal Asociacijų įstatymą.

LŽŪBA Prezidiumas jokių konkrečių sprendimų šiuo klausimų nepriėmė, tačiau pritarė, kad metas apie tai diskutuoti, prieš tai galimus variantus patobulinus kartu su kitomis savivaldos organizacijomis, išreiškusiomis panašias idėjas.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar reikėtų privalomai ženklinti visus šunis, kates ir kitus namų augintinius?
Orai