Mokslininkei Onai Auškalnienei - garbingas apdovanojimas
2011-12-02

Kėdainiai, gruodžio 2 d. Paskutiniąją lapkričio dieną posėdžiavusi Kėdainių krašto kultūros premijos skyrimo komisija nutarė šį vieną reikšmingiausių apdovanojimų skirti mokslininkei Onai Auškalnienei. Premija laureatei bus įteikta gruodžio 9 d. 15 val. iškilmingoje Kėdainių daugiakultūrio centro aplinkoje.

Akademijos kultūros centro meno vadovė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja daktarė Ona Auškalnienė beveik ketvirtį amžiaus yra ir nepailstanti etnokultūros skleidėja rajone. Didžiąją savo laisvalaikio dalį paskyrusi šiai veiklai, jau seniai nebeatskiria jos nuo savo gyvenimo būdo.

O. Auškalnienė 23 metus vadovauja Akademijos kultūros centro folkloro ansambliui „Seklyčia". Aktyviai koncertuojantis kolektyvas yra nuolatinis Pasaulio lietuvių dainų švenčių, tarptautinių folkloro festivalių: „Baltica", „Skamba skamba kankliai", „Atataria lamzdžiai", „Trys ratilėliu" ir kitų švenčių dalyvis.

Linas Agro 20 09 01

Akademiškė mokslininkė puoselėja, saugo ir skleidžia etnokultūrą įvairiomis formomis: konsultuoja kolegas, įstaigas, dalyvauja Advento vakaruose, tradicinėse rajono šventėse. Ansamblio vadovė savo entuziazmu užkrečia ne tik vyresniuosius, bet ir jaunimą bei vaikus. Kėdainiečiai mena, kad O. Auškalnienė daugiau negu 10 metų vadovavo ir folkloro ansambliui „Jorija", prisidėjo prie sėkmingos Krakių kultūros centro folkloro ansamblio „Žiedupė" veiklos. Moteris nuolat dalyvauja įvairiuose etninės kultūros sklaidai skirtuose projektuose. Prieš trejus metus O. Auškalnienė parengė ir išleido ansamblio „Seklyčia" atliekamų liaudies kūrybos dainų kompaktinę plokštelę.

Žemdirbystės institute Dirvožemio ir augalininkystės skyriuje O. Auškalnienė dirba nuo 1989 m., 1996 m. apgynė disertaciją, jos mokslinių tyrinėjimų kryptys - piktžolėtumo problemos ir jų sprendimo būdai javų ir kukurūzų pasėliuose, piktžolių sėklų bankas dirvoje, javų augimo reguliatoriai. O. Auškalnienė yra Lietuvos mokslininkų sąjungos, Lietuvos ir Europos Herbologų draugijų narė, yra parengusi ne vieną publikaciją ir žurnalui „Mano ūkis".

Kėdainių krašto kultūros premijos dydis - 25 MGL (minimalūs gyvenimo lygiai). Šiuo metu tai - 3 050 litų. Šiais metais komisija svarstė trijų kraštiečių kandidatūras. Be O. Auškalnienės, premiją gauti pretendavo menininkas Feliksas Paulauskas, per pastaruosius metus sukūręs nemažai įvairių kūrybinių darbų, meninių instaliacijų, puošiančių Kėdainių senamiestį, ir choreografė Danutė Pilibienė. Ji trylika metų dirba „Aušros" vidurinėje mokykloje, mokydama jaunimą šokių judesių. D. Pilibienė taip pat rengia asmenines tapybos parodas, dalyvauja kolektyvinėse krašto dailininkų parodose ne tik Kėdainiuose, bet ir kituose Lietuvos miestuose, užsienyje.

Krašto kultūros premija už išskirtinį indėlį į krašto kultūrą, jos plėtojimą ir Kėdainių vardo garsinimą Lietuvoje bei užsienyje skiriama nuo 1991 m. Krašto kultūros premijos steigimo iniciatorė - Kėdainių krašto garbės pilietė, gydytoja Teklė Bružaitė. O. Auškalnienė tapo dvidešimt ketvirtąja šios premijos laureate.

Šį rudenį garbingas apdovanojimas skirtas ir kitai Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus mokslininkei - daktarei Irenai Deveikytei. Ji gavo Baltijos agroverslo instituto, „Arvi" įmonių grupės, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ir Aleksandro Stulginskio universiteto apdovanojimą - medalį „Už nuopelnus Lietuvos kaimui".

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar reikėtų privalomai ženklinti visus šunis, kates ir kitus namų augintinius?
Orai