Mirė buvęs žemės ūkio ministras V. Einoris
2019-01-08

Vilnius. Eidamas 89-uosius metus po ilgos ir sunkios ligos Vilniuje mirė agronomas ekonomistas, buvęs žemės ūkio ministras Vytautas Einoris. Žemės ūkio ministerijai jis vadovavo 1994–1996 m., o jis nuo 1995-ųjų iki 2004-ųjų buvo Seimo narys.

V. Einoris gimė 1930 metais Urnėniškyje (Biržų aps., Vabalninko valsč.). 1953-1955 m. vadovavo „Širvėnos“ kolūkiui, 1955-1957 m. – Biržų mašinų ir traktorių stočiai. Baigęs Vilniaus žemės ūkio mechanizacijos technikumą, o vėliau Lietuvos žemės ūkio akademiją, 1959-1962 m. dirbo Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju, 1962-1969 m. – Kauno r. gamybinės žemės ūkio valdybos viršininku, 1969-1970 m. - Plano komisijos skyriaus viršininku, 1970-1981 m. - paruošų ministro pavaduotoju.

1981 metais įkūrus Vaisių ir daržovių ūkio ministeriją, V. Einoris paskirtas ministru. Šias pareigas jis ėjo iki ministerijos likvidavimo 1985 metais. Po to dirbo Agropramoninio komiteto pirmininko pirmuoju pavaduotoju, 1989-1990 m. – Gamtos apsaugos komiteto pirmininku.

RVAC 21 09 30

1993–1994 metais V. Einoris buvo Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius ministras Kazachstane. 1994–1996 metais Adolfo Šleževičiaus ir Mindaugo Stankevičiaus vyriausybėse vadovo Žemės ūkio ministerijai. Nuo 1995-ųjų iki 2004-ųjų V. Einoris buvo Seimo narys, priklausė Lietuvos demokratinei darbo partijai, Lietuvos socialdemokratų partijai

BNS, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai