Mirė agronomas A. Aleksynas
2007-03-11

Kaunas, kovo 11 d. Kovo 10-ąją, eidamas septyniasdešimtuosius metus, staiga mirė žinomas žemės ūkio specialistas, Žemės ūkio rūmų agronomas, aktyvus žurnalo „Mano ūkis“ talkininkas Algirdas Aleksynas (1938–2007).

Puikus savo srities žinovas, agronmijos mokslų daktaras A. Aleksynas daug dėmesio skyrė naujausių žinių sklaidai, laikydamas šią veiklą neatsiejama savo darbo dalimi. Daugelis šalies žemdirbių pažino jį kaip aktyvų seminarų ir konferencijų organizatorių, lektorių.

A. Aleksynas aktyviai bendradarbiavo žurnale „Mano ūkis“, kituose žemdirbiškuose leidiniuose. Jis – daugelio straipsnių, skirtų atsinaujinantiems energijos šaltiniams, autorius.

Linas Agro 20 08 03

Liūdėdami dėl A. Aleksyno mirties, reiškiame nuoširdžią užuojautą Velionio šeimai, giminėms, artimiesiems.

„Mano ūkio“ redakcija

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokios mintys / emocijos Jus aplankė sužinojus apie pasiektą ES susitarimą dėl didesnių tiesioginių išmokų?
Orai