BASF A1 2024 06 19 Basf m1 2024 06 19
Gyvenimas toks...
Kokie mokesčiai laukia paveldėjus turtą
Asociatyvi Pixabay (Alexander Stein) nuotr.

Vilnius. Gyventojui paveldėjus turtą Lietuvoje ar užsienyje, gali tekti sumokėti paveldimo turto mokestį. Kas yra šio mokesčio mokėtojai, koks paveldėtas turtas apmokestinamas, kokie mokesčio tarifai ir kaip jį sumokėti?

Paveldimo turto mokesčio mokėtojai – nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai. Paveldėti turtą gali ir juridiniai asmenys, tačiau jie nemoka paveldimo turto mokesčio. Jį moka tik gyventojai, paveldėję turtą pagal įstatymą ar testamentą.

Mokesčius reikia susimokėti už Lietuvoje ar užsienio valstybėje paveldėtus nekilnojamuosius daiktus (žemę, pastatus, įrenginius, sodinius ir kitus daiktus, kurie pagal paskirtį ir prigimtį yra nekilnojamieji); kilnojamuosius daiktus (transporto priemones, traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas, jų priekabas, puspriekabes ir kt.); vertybinius popierius (akcijas, obligacijas ir kt.); pinigus (grynuosius, pinigus banke).

Bioversija 2024 04 26 m7

Mokesčio bazė ir tarifai

Paveldimo turto mokesčio bazė – paveldėto turto apmokestinamoji vertė. Lietuvoje esančio paveldėto turto apmokestinamąją vertę pagal paveldėtojų prašymus apskaičiuoja Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). Paveldėtojai gali kreiptis į bet kurios apskrities VMI, kad apskaičiuotų Lietuvoje esančio paveldėto turto vertę. VMI išduoda Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymą FR0514 (ji išduodama ir tada, kai mokesčio mokėti nereikia).

Jei paveldimas užsienio valstybėje esantis turtas, jo apmokestinamąją vertę apskaičiuoja patys turtą paveldėję gyventojai.

Apskaičiuojant mokestį už paveldėtą turtą, esantį Lietuvoje ar užsienyje, apmokestinamoji vertė siekia 70 proc. paveldimo turto vertės. Mokesčio tarifai yra du – 5 proc., kai paveldimo turto apmokestinamoji vertė ne didesnė kaip 150 000 Eur; ir 10 proc., kai apmokestinamoji vertė viršija 150 000 Eur.

Kam mokesčio mokėti nereikia?

Paveldimo turto mokesčio mokėti nereikia, kai vienam sutuoktiniui mirus kitas paveldi turtą; paveldėjus vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų turtą; kai paveldimo turto apmokestinamoji vertė neviršija 3 000 eurų.

Kai turtas paveldimas iš asmenų, susijusių artimiausiais giminystės ar santuokos ryšiais, paveldimo turto mokesčiu jis neapmokestinamas neatsižvelgiant į vertę. Tačiau jei turtas paveldimas iš antros eilės ir tolimesnių giminaičių (dėdžių, tetų) ar kitų svetimų asmenų, jis yra apmokestinamas, bet jo apmokestinimui taikoma 3 000 Eur lengvata.

Jeigu atsitiktų taip, kad per metus gyventojas turtą paveldėtų kelis kartus iš skirtingų palikėjų, tuomet 3 000 Eur lengvata galiotų kiekvienu atveju. Jei palikėjo turtą paveldi keli asmenys, ši lengvata taikoma kiekvienam iš jų atskirai.

Šaltinis: žurnalas „Mano ūkis“
Autorius: Vilma Čereškaitė, LŽŪKT
Gudinas -  23 06 14 + MU 2024

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Apklausa
Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
Visos apklausos