Basf A1 2024 06 14 Basf m1 2024 06 14
Gyvenimas toks...
Euras nuo hektaro atskleidė žemdirbių lojalumą savo asociacijoms

Kaunas. Šiemet deklaruodami pasėlius pirmą kartą žemdirbiai galėjo iš savo būsimų tiesioginių išmokų voko skirti 1 eurą nuo hektaro pasirinktai jiems atstovaujančiai organizacijai. Jau aiškūs galutiniai rezultatai - vienoms tenka vos po kelis eurus, o kitos gali tikėtis kelių dešimčių tūkstančių.

Dar birželio viduryje, pasėlių deklaravimo terminams einant į pabaigą, portalas manoūkis.lt domėjosi, ar ūkininkaujantieji noriai remia jiems atstovaujančias organizacijas.

Situacija pasirodė prastoka - Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) duomenimis, tuo laiku tik 4 proc. žemdirbių deklaruodami pasėlius buvo pažymėję, kad skiria 1 eurą nuo hektaro pasirinktai organizacijai. Vadinasi, iš šimto ūkininkų tik 4 nusprendė nepagailėti euro nuo ha iš būsimų išmokų ir šitaip paremti jiems atstovaujančias organizacijas.

Bioversija 2024 04 26 m7

Galima buvo pasirinkti vieną ar dvi net iš 81-os sąraše esančių organizacijų (tai - rajoninės žemdirbių asociacijos, taip pat įvairių žemės ūkio sričių organizacijos).

Paramos skyrė nuo dešimtadalio plotų

Birželį, portalui manoūkis.lt pasiteiravus kelių žemdirbiškų organizacijų vadovų nuomonės apie šią naujovę, dauguma jų teigė, jog tokia paramos forma sunkiai skinsis kelią. Dabar jau yra galutiniai duomenys. Ką jie atskleidė?

Portalui manoūkis.lt pateiktais NMA duomenimis, pasirinktoms organizacijoms 4733 pareiškėjai preliminariai skyrė 283,7 tūkst. eurų. Žinant, kad šiais metais 124 885 pareiškėjų deklaravo 2 mln. 937 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų, išeina, kad tik 3,8 proc. deklaruotojų nutarė paremti organizacijas. Vertinant pagal visas deklaruotas žemes, situacija kiek geresnė - parama skiriama nuo 9,7 proc. plotų. 

Iš sąraše esančios 81 organizacijos paramos skirta visoms, tik ne visoms vienodai. Kai kurios turės tenkintis vos euru ar keliais, o kai kurios gali tikėtis gauti ir keliasdešimt tūkstančių eurų.

Kas lojaliausi?

Įdomūs ir pamąstyti verčiantys duomenys atsiskleidžia, pasigilinus, kokias organizacijas ir kiek pareiškėjų nutarė paremti.

Lojaliausi pasirodė nederlingose žemėse ūkininkaujantieji - net 1095 žemdirbiai, deklaravę 25 tūkst. ha (ŽŪIKVC duomenys), nutarė paremti Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociaciją (LNŽNA).

LNŽNA valdybos pirmininkė Danutė Karalevičienė portalui manūkis.lt sakė, kad ši parama bus labai svarbi asociacijos veiklai, informacijos savo nariams sklaidai. „Mes prieš deklaravimo pradžia informavome nederlingų žemių ūkininkus apie atsiradusią galimybę paremti asociaciją ir raginome susitelkti. Tai - visos komandos darbas", - sakė D. Karalevičienė.

Tiesa, ji pripažįsta, kad tikėjosi sulaukti netgi daugiau rėmėjų. Tačiau sąraše buvo ir kita panašios krypties - Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų asociacija (NŪŽNA), todėl kai kurie žemdirbiai nelabai suprato, tai kurią gi paremti. Beje, NŪŽNA parėmė tik 52 pareiškėjai, deklaravę 1,9 tūkst. ha.

Pagal būsimos paramos sumą daugiausiai turėtų tekti Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijai.  ŽŪIKVC duomenimis, 64 pareiškėjai deklaravo 67 tūkst. ha, nuo kurių norėtų skirti po eurą šiai organizacijai.

Lietuvos ekologinių ūkių asociaciją (LEŪA) remia 80 žemdirbių, o jų deklaruotas plotas nemažas - 31,5 tūkst. ha. LEŪA vadovas Saulius Daniulis šiek tiek nustebo tokiu ekologų lojalumu, nes birželio mėnesį nesitikėjo sulaukti jų didelio aktyvumo. „Mūsų asociacijoje apie 200 narių, vadinasi, net 40 proc. ją parėmė. Tikiuosi, kad jie mato mūsų organizacijos naudą ir žiūri į savo bei organizacijos veiklą atsakingai", - rezultatais džiaugiasi S. Daniulis.

Lietuvos grūdų augintojų asociaciją remia 54 žemdirbiai, deklaravę 13,4 tūkst. ha.

Lietuvos pieno gamintojų asociacijai paramą išreiškė 49 ūkiai, deklaravę 12,3 tūkst. ha.

Lietuvos ūkininkų sąjungą (LŪS) remia 14 žemdirbių, deklaravusių 644 ha. LŪS pirmininkas Jonas Talmantas portalui manoūkis.lt dar birželio mėnesį teigė, jog raginimų sąjungos nariams skirti jai po eurą nuo hektaro nebuvo.

„Gyvename tik iš nario mokesčio, iš valstybės nieko negauname, tas sprendimas po 1 eurą nuo hektaro, manau, mūsų nenustebins. Bus daugiau pinigų, gerai, nebus, išgyvensime iš dabartinio biudžeto“, - tuomet sakė J. Talmantas.

Panašūs skaičiai ir panorusių paremti Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungą (LŠŪS) - 13 pareiškėjų deklaravo 870 ha. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungą remia 12 pareiškėjų, deklaravusių 273 ha.

Skirtingi rajonai, skirtingas požiūris

Iš rajoninių žemdirbių asociacijų bene daugiausiai paramos gali tikėtis Radviliškio krašto ūkininkų sąjunga: ją parėmė 51 ūkis, o bendras jų deklaruotas plotas - 10,1 tūkst. ha. Tuo tarpu Jonavos rajono žemdirbių asociaciją palaiko vos vienas ūkis, deklaravęs 218 ha.

Pagal lojalių savo rajonui žemdirbių skaičių pirmauja LŪS Lazdijų skyrius: net 491 ūkis paramai savo organizacijai deklaravo 5,54 tūkst. ha.

Antroje vietoje rokiškėnai - 255 ūkiai, deklaravę 5,3 tūkst. ha nutarė paremti Rokiškio rajono ūkininkų sąjungą. Ukmergės rajono žemdirbių asociaciją remia 205 ūkiai, deklaravę 7,5 tūkst. ha. LŪS Mažeikių skyrių palaiko 196 ūkiai, deklaravę 5,6 tūkst. ha. LŪS Panevėžio skyrių remia 171 pareiškėjas, deklaravęs 5,8 tūkst. ha.

Nuo 158 iki 113 pareiškėjų remia savo rajonines organizacijas Vilkaviškyje, Šilutėje, Kelmėje, Prienuose, Jurbarke, Druskininkuose.

Vos po 2-9 ūkius panoro paremti Akmenės, Ignalinos, Molėtų, Tauragės, Utenos, Alytaus, Kretingos, Plungės rajonų žemdirbių organizacijas. Įdomu tai, kad kai kurie rajonai turi po dvi žemdirbių organizacijas, tad joms teko dalintis tų kelių lojalių žemdirbių paramą.

Palaikymo beveik nesulaukė

Kaip žemdirbiai rėmė kitas skirtingų žemės ūkio sričių organizacijas?

Vos po vieną pasėlius deklaravusį pareiškėją pažymėjo norintys skirti paramą Pramoninių uogynų augintojų, Lietuvos sėklininkystės, Veislinių kiaulių augintojų ir gerintojų, Kiaulių augintojų bei Vynuogininkų asociacijoms, Kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugijai.

Tik po kelis žemdirbius, deklaravusius nuo 6 iki 868 ha, nutarė paremti Lietuvos kaimo turizmo, Žemės ūkio kooperatyvų, Ristūnų sporto, Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių, Miško ir žemės savininkų, Vidutinių pieno ūkių, Galvijų veisėjų, Nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų, Arklių augintojų, Juodmargių galvijų gerintojų asociacijas.

Lietuvos verslinių sodų asociacijai „Vaisiai ir uogos“ eurą nuo ha panoro skirti 11 pareiškėjų, deklaravusių 530 ha. Lietuvos daržovių augintojų asociaciją irgi remia 11 ūkių, tik jų deklaruotas plotas didesnis - 1,50 tūkst. ha.

Panašiai kaip sodininkų ir daržininkų organizacijas Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociaciją nurodė paremsiantys 12 pareiškėjų, deklaravusių 1,4 tūkst. ha. Lietuvos avių augintojų asociaciją nutarė palaikyti 16 pareiškėjų, deklaravusių 610 ha.

Pradės mokėti nuo gruodžio

NMA informavo portalą manoūkis.lt, kad asociacijoms išmokos turėtų būti pradėtos mokėti ne anksčiau kaip nuo šių metų gruodžio 1 d. Didžiausia preliminari suma, kurią gaus viena iš asociacijų yra beveik 67 tūkst. eurų, mažiausia - 1 euras.

Tiesa, asociacijos, pageidaujančios gauti šios paramos turi atitikti tam tikrus žemės ūkio ministro įsakyme numatytus reikalavimus, iki šių metų spalio 1 d. turėjo įgyti paramos gavėjo statusą. NMA duomenimis, tokių organizacijų, kurios neatitiko vienokių ar kitokių paramos gavimo kriterijų, yra ir jos negaus lėšų, nors žemdirbiai ir skyrė.

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate dabartinę savo ūkio finansinę padėtį?
  Visos apklausos