Kaip cukrinių runkelių augintojai prarado teisę į 5 balus
2015-05-21

Kėdainiai/Vilnius. Cukrinių runkelių augintojų kooperatyvai ir šiuos kooperatyvus vienijanti asociacija negali padėti ūkininkams pasinaudoti ES parama, nes Kaimo plėtros programos įgyvendinimo taisyklės nepripažįsta šių organizacijų kaip žemdirbių savivaldos. Kėdainių krašto ūkininkai pasirengę savo teises ginti teisme.

„Buvome įsitikinę, kad dabartinė valdžia supranta žemdirbius ir padeda jiems dirbti, tačiau paaiškėjo, kad taip nėra", - po netikėtos žinios apie Lietuvos cukrinių runkelių augintojų asociacijos statuso įvertinimą kalbėjo žemės ūkio kooperatyvo „Kėdainių krašto cukriniai runkeliai" valdybos pirmininkas Algimantas Šleževičius.

Cukrinių runkelių augintojai pateko į nepavydėtiną padėtį. Norėdami teikti projektus paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas", žemdirbiai gali užsitikrinti papildomus 5 balus, jei priklauso asocijuotai žemdirbių savivaldos organizacijai. Vertinant projektus, šie 5 balai gali būti lemtingi.

Dauguma cukrinių runkelių augintojų priklauso vienam iš 3 didžiųjų kooperatyvų, kurie yra susibūrę į asociaciją. Kooperatyvas „Aukštaitijos cukriniai runkeliai" vienija 79 narius, „Sūduvos krašto cukriniai runkeliai" - 71, kooperatyvas „Kėdainių krašto cukriniai runkeliai" - 218 narių. Šie trys kooperatyvai nuo 2006 m. yra susivieniję į nacionalinę organizaciją - Lietuvos cukrinių runkelių augintojų asociaciją. Todėl ūkininkams net minties nekilo, kad jų narystė gali būti vertinama kitaip negu asocijuota narystė.

„Kilus neaiškumams, kreipėmės į Žemės ūkio ministeriją. Viceministras Saulius Cironka mums atsakė, jog mūsų kooperatyvų nariai negaus taip būtinų atrankos balų", - sakė žemės ūkio kooperatyvo „Kėdainių krašto cukriniai runkeliai" vadovas Algimantas Šleževičius. - Mes tiesiog atsidūrėme sunkiai suvokiamoje padėtyje. Daugelį metų Lietuvos žemdirbiai buvo raginami burtis į kooperatyvus, nes taip esą lengviau gyventi, kovoti už savo teises. Mes, vadovaudamiesi kolegų danų patirtimi, taip ir padarėme - subūrėme tris kooperatyvus."

Pagal KPP programos veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas" taisykles, papildomi 5 vertinimo balai suteikiami projektui tuomet, jei pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas (pripažintų žemės ūkio kooperatyvų sąrašą galima rasti čia - red. past.), pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba priklauso asocijuotai žemdirbių savivaldos organizacijai, kurios veikla apima visą šalies teritoriją ir jos veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai.

Nors cukrinių runkelių augintojus vienijančios organizacijos vadinamos kooperatyvais, jos neturi pripažinto žemės ūkio kooperatyvo statuso (šis statusas atskiru įsakymu suteikiamas kooperatyvams, vykdantiems gamybą). Todėl priklausymo asocijuotai žemdirbių savivaldos organizacijai įrodymas yra vienintelė galimybė gauti minėtuosius 5 balus.

Pasak Lietuvos cukrinių runkelių asociacijos tarybos pirmininko Kastyčio Patiejūno, Žemės ūkio ministerijos požiūris į problemą yra kaip niekad formalus. „Prisiminkime ankstesnius paramos laikotarpius, pavyzdžiui, 2004-2007 metų, tuo metu viskas tiko. Formaliai mes neatitinkame kriterijų, tačiau kas tuos kriterijus nustatė ir kodėl jie tokie? Mūsų kooperatyvai ir asociacija dirbame aktyviai kur kas daugiau metų, nei nustatyta reikalavimuose. Mūsų struktūra nusistovėjusi istoriškai, ją sudaro regioniniai kooperatyvai, kurie nuo 2007 m. jungiasi į nacionalinę asociaciją. Vokiečiai, danai irgi taip dirba. Šie kooperatyvai ūkinės veiklos nevykdo, bet jie atlieka savivaldos funkciją: koordinavimo, atstovavimo. Europos Komisija skatina žemdirbių jungimąsi į nevyriausybines, gamintojų, savivaldos organizacijas, todėl nesuprantu Žemės ūkio ministerijos pozicijos, kuri mūsų savivaldos nepripažįsta", - aiškino K. Patiejūnas.

„<...> projektų atrankos balai galėtų būti suteikti cukrinių runkelių augintojams tuo atveju, jei jie tiesiogiai būtų Jūsų asociacijos nariai arba Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos, arba Lietuvos ūkininkų sąjungos, arba kitos lygiavertės asociacijos nariai ir pateiktų narystę patvirtinantį dokumentą (pažymą)", rašoma žemės ūkio viceministro S. Cironkos atsakyme Lietuvos cukrinių runkelių asociacijai.

„Taisyklėse yra parašyta, kas yra asocijuota struktūra, kiek metų turi dalyvauti veikloje ir pan. Jeigu yra neaiškumų, dėl išaiškinimo galima kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, parašysime", - pridūrė S. Cironka portalui manoūkis.lt.

„Mes esame nuoseklūs ir nebandome ieškoti įstatymų spragų. Mūsų kooperatyvų nariai moka nario mokestį. Galbūt yra norinčių piktybiškai kažką kažkur dirbtinai sukurti ir neteisėtai pasinaudoti parama, tačiau tikrai to nedaro mūsų nariai. Mes, kaip kooperatyvai, jokių projektų nesiruošiame įgyvendinti. Paramos sieks mūsų nariai, tačiau negavę tų lemiamų penkių balų, galime likti prie suskilusios geldos", - teigė Kėdainių krašto kooperatyvo vadovas A. Šleževičius.

Lietuvos cukrinių runkelių augintojų asociacijos vadovas K. Patiejūnas yra deleguotas Lietuvos atstovas Europos žemdirbių savivaldos organizacijose Copa-Cogeca. Pastaroji yra delegavusi jį kaip narį-ekspertą į Nuolatinę cukraus darbo grupę prie Europos Komisijos.

„Mano dalyvavimas Copa-Cogeca veikloje - tai argumentas, jog mes teisūs. Žemės ūkio ministerija, formalizuodama procedūras, perlenkė lazdą. Jeigu Nacionalinė mokėjimo agentūra nepripažins mūsų pažymų ir neskirs balų už dalyvavimą savivaldoje, kooperatyvų nariai pasirengę bylinėtis", - sakė K. Patiejūnas.

Jis pridūrė, kad nebūtų pikta ir apmaudu, jei organizacija būtų neseniai įsikūrusi ar veiktų tik formaliai. „Kaip asocijuota struktūra, esame pasirašę ne vieną tarpprofesinį susitarimą, mūsų derybiniais rezultatais naudojasi visos šalies cukrinių runkelių augintojai. Vienijame 15-os rajonų augintojus, mokame nario mokestį. Laikau neteisingu, kad žemdirbių dalyvavimas mūsų savivaldos organizacijoje yra vertinamas menkiau negu narystė kitose savivaldos organizacijose", - sako K. Patiejūnas.

Cukrinių runkelių augintojai mano, kad Žemės ūkio ministerija galėtų lanksčiau pažvelgti į problemą ir, užuot neigusi jų teisę į 5 balus, padėtų ją išspręsti.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.02

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kuris technikos prezentavimo būdas Jums priimtiniausias?
Orai