Dvi stambiausios organizacijos traukiasi iš ŽŪR valdymo
2017-11-21

Kaunas. Dviejų stambiausių žemdirbių organizacijų - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos ir Lietuvos ūkininkų sąjungos - vadovai Jonas Sviderskis (nuotr.) ir Jonas Talmantas informavo Žemės ūkio rūmus, kad traukiasi iš žemdirbių savivaldos valdymo organų.

Žemės ūkio rūmų prezidiumas lapkričio 16-ąją kreipėsi į Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociaciją ir Lietuvos ūkininkų sąjungą, prašydamas, jog pastarosios deleguotų savo atstovus dalyvauti Žemės ūkio rūmų veikloje. ŽŪR Prezidiumas pažymėjo, jog abiejų organizacijų atstovų dalyvavimas Žemės ūkio rūmų veikloje yra labai svarbus, siekiant užtikrinti kokybišką ir dalykinį bendravimą ir bendrų sprendimų priėmimą.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija ir Lietuvos ūkininkų sąjunga neišsižada ŽŪR narystės, tačiau jų vadovai atsisako dalyvauti valdymo organų veikloje ir dalytis atsakomybe dėl priimamų sprendimų, kurie netenkina juos delegavusių žemdirbių.

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

„Mūsų tolesnis dalyvavimas Žemės ūkio rūmų veikloje reikštų, kad pritariame visiems priimtiems sprendimams, nes mūsų nepritarimai paskęsta „už" pakeltų rankų gausoje. Mūsų nuogąstavimai lieka neišgirsti, prieštaravimai ignoruojami", - sakė LŽŪBA generalinis direktorius Jonas Sviderskis.

Anot J. Sviderskio, kalbėti apie dalyvavimo ŽŪR valdyme prasmingumą galima būtų tik reformavus šią valstybės biudžeto lėšomis remiamą žemdirbių savivaldos įstaigą. „Rūmai, turėdami didžiulę komandą ir darbuotojų tinklą savivaldybėse, turėtų padėti žemdirbių savivaldos organizacijoms ginti jų interesus, teikti teisinę pagalbą, konsultacijas, auginti ir stiprinti žemdirbių organizacijas, o ne slopinti iniciatyvą, primesti valią. Žemdirbių organizacijos yra Rūmų narės, tad jos ir turi užsakinėti muziką, o ne priešingai. Rūmai turi tarnauti savo nariams, o ne vaizduotis esą jų viršininkai. Bendrąją žemės ūkio politiką užsako ir derina žemdirbių tiesiogiai išrinktos savivaldos organizacijos. Jos gina savo narių interesus visose srityse: finansų, aplinkosaugos, klimato kaitos, augalų apsaugos ir daugelyje kitų. Taip yra visoje Europos Sąjungoje. Rūmai turi atlikti atskirus jiems paskirtus darbus, pvz.: kooperacijos skatinimo, parodų organizavimo ir pan.", - kalbėjo J. Sviderskis.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos ūkininkų sąjunga ir dar kelios žemdirbių organizacijos yra įsteigusios Žemės ūkio ir maisto tarybą, kuri, jų manymu, leis geriau atstovauti savo organizacijų narių interesams.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar jus tenkina šio sezono kviečių ir rapsų supirkimo kainos?
Orai