Imamasi augalų apsaugos produktų kontrolės
2018-08-23

Vilnius. Šį rudenį tikrinimų metu ar gavę informacijos apie galimus pažeidimus Augalininkystės tarnybos specialistai papildomą dėmesį kreips į žieminių rapsų augintojus, siekdami įsitikinti, ar pasėlių priežiūrai buvo panaudoti registruoti AAP, ar jie panaudoti tinkamai.

Pasėjus žieminius rapsus labai svarbu juos apsaugoti nuo javų pabirų ir piktžolių. Piktžolėms pasėliuose naikinti Lietuvoje užregistruota per 30 pavadinimų herbicidų, skirtų naudoti ir iki rapsų sudygimo, ir ankstyvuose bei vėlyvesniuose jų augimo tarpsniuose.

Deja, nepaisant gausaus herbicidų pasirinkimo, žieminių rapsų augintojai kartais piktžoles naikina ir nelegaliai įsigytais, mūsų šalyje neregistruotais AAP, tarp kurių paminėtinas herbicidas Salsa, kuris Lietuvoje neregistruotas dėl rizikos užteršti gruntinius vandenis veikliosios medžiagos metabolitu. Minėto herbicido veiklioji medžiaga etametsulfuron metilas šiuo metu vertinama ir nėra patvirtinta Europos Sąjungoje.

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

Primenama, kad šiemet įsigaliojo nauja nuostata, kuri suteikia teisę Augalininkystės tarnybai imti augalų, jų dalių bei dirvožemio ėminius AAP veikliųjų medžiagų liekanoms juose nustatyti. Tai gerokai padidina galimybes kilusius įtarimus dėl galimų pažeidimų pagrįsti laboratoriniais tyrimais, kurie atliekami akredituotose laboratorijose.

Nustačius augalų apsaugos naudojimo pažeidimų, už jų padarymą atsakingi asmenys ne tik baudžiami Administracinių nusižengimų kodekse nustatytomis baudomis, bet ir turi padengti tyrimų išlaidas. Be to, informacija apie nustatytus pažeidėjus teikiama Nacionalinei mokėjimo agentūrai bei pagal kompetenciją Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai bei VšĮ „Ekoagros“.

Pasak Augalininkystės tarnybos specialistų, registruojant AAP atliekamas rizikos vertinimas, siekiant išsiaiškinti galimą neigiamą poveikį žmogui ir aplinkai, todėl mūsų šalyje registruojami tik saugūs produktai. Tuo tarpu nelegalių ar falsifikuotų produktų poveikis nėra įvertintas ir gali kelti didelę riziką.

Augalininkystės tarnyba ragina ūkininkus augalų apsaugos produktus (AAP) naudoti griežtai laikantis etiketėse nurodytų reikalavimų – atsižvelgti į vyraujančias piktžolių rūšis, naudoti tinkamuose rapsų ir piktžolių augimo tarpsniuose, neviršyti nustatytų normų ir kt.

VMVT, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar jus tenkina šio sezono kviečių ir rapsų supirkimo kainos?
Orai