Ar žinote, kas gauna išmokas už jūsų žemę? (Papildyta)
2014-06-26

Vilnius. Parlamentinis Audito komitetas daro prielaidą, kad šalyje sudarytos sąlygos piktnaudžiauti galimybe gauti tiesiogines išmokas. Komiteto pranešime nurodoma, jog visiškai įmanoma, kad žemės savininkams nežinant jų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus deklaruoja ir tiesiogines išmokas pasiima kiti asmenys.

Tokia piktnaudžiavimo galimybė paaiškėjo Seimo Audito komitetui svarstant Europos Sąjungos finansinės paramos administravimo klausimus.

„Asmenims deklaruojant plotus nėra reikalaujama pateikti žemės valdymą pagrindžiančius dokumentus - nuosavybės dokumentą arba sutartį su žemės savininku, įrodančią, kad deklaruojantysis tame plote vykdo veiklą ir turi teisę į tiesiogines išmokas. Dar daugiau, iš esmės niekas be atskiro skundo ir netikrina, ar tikrai, tas, kuris deklaravo ir gavo išmokas, tuose plotuose ir ūkininkauja. Todėl žemės savininkai, kurie patys nedeklaruoja plotų, gali būti labai nustebinti sužinoję, kad kažkas juos deklaravo ir gavo Europos Sąjungos paramą", nurodoma pranešime.

Vaderstad 12 05

Audito komiteto pirmininkė Jolita Vaickienė neatmeta galimybės, kad „atsiranda gudručių, kurie paskutinę deklaravimo dieną matydami, kad yra neuždeklaruotų plotų ir turėdami pakankamai duomenų, juos deklaruoja savo vardu ir pasiima tiesiogines išmokas". Ar tokia piktnaudžiavimo galimybė atsiranda dėl teisės aktuose nenustatyto reikalavimo deklaruojant pateikti sutartis, ar dokumentų neprašoma, nors jie privalomi, toliau su Žemės ūkio ministerija aiškinsis parlamentinis Audito komitetas.

Deklaruojamų laukų valdymą reikalaujama įrodyti

Situaciją „Mano ūkiui" pakomentavo Nacionalinės mokėjimo agentūros Tiesioginės paramos departamento direktorė Sonata Miškinienė. Ji paaiškino, kad galiojančiose Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse numatyta, jog pareiškėjas, teikdamas paraišką tiesioginėms išmokoms gauti seniūnijos darbuotojui ar Konsultavimo tarnybos biuro darbuotojui pateikia žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais), jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti dvigubo deklaravimo.

Deklaruojantiems valstybinėje žemėje, išskyrus asmeninio ūkio žemę, būtina pateikti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą.

Anot S. Miškinienės, visi pareiškėjai, kurie praėjusiais metais nedeklaravo naudmenų ir kitų plotų, seniūnijos ar Konsultavimo tarnybos biuro darbuotojui pateikia visų deklaruojamų laukų žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus (su žemės sklypų planais).

Pareiškėjas, kuris pats pildo paraiškos elektroninę formą, pažymi dokumentų pateikimo faktą ir siunčia jų kopijas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui kartu su paraiškos registracijos dokumentu. Nepateikus visų pareiškėjo deklaruotų laukų žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentų, Nacionalinė mokėjimo agentūra paraišką atmeta.

„Jei naudmenų ar kitų plotų nedeklaravęs, tačiau jų nuosavybės ar valdymo teisę turintis asmuo praneša apie pareiškėją, kuris neteisėtai deklaravo jo valdomus plotus, parama už šiuos plotus pareiškėjui mokama tik tuo atveju, jeigu jis pateikia šių plotų dirbimo (žemės ūkio veiklą, kuri įrodoma pagal žemės ūkio produkcijos realizavimo, seniūnijos išduotą pažymą bei kitus minėtos veiklos fakto patvirtinimo dokumentus) bei žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus. Minėtus dokumentus pareiškėjas privalo pateikti ir tada, kai yra gaunamas skundas apie jo deklaruotą plotą. Agentūra, remdamasi žemės sklypo planu ir nuosavybės dokumentais, nustato, ar pareiškėjas teisėtai deklaruoja minėtus plotus", - teigė S. Miškinienė.

Už paramai deklaruotus plotus, kuriuose pareiškėjas neužsiėmė žemės ūkio veikla, taikomos nuostatos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo.

Deklaruoti pasėlius gali žemės savininkas arba nuomininkas

Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Išmokų už plotus skyriaus vedėjas Karolis Anužis pažymėjo, kad tiesioginės išmokos pagal ES bendrosios žemės ūkio politikos nuostatas yra skiriamos iš dalies kompensuoti ūkininkų prarandamas pajamas dėl ES mastu nustatytų papildomų reikalavimų ir paremti aktyviai ūkininkaujančius žemdirbius, o nuosavybės teisė į žemę nėra vienintelė sąlyga tiesioginėms išmokoms gauti.

Pagal ES teisės aktus tiesioginės išmokos mokamos žemę deklaruojantiems bei ją dirbantiems ir prižiūrintiems asmenims. Deklaruojant žemę svarbiausias yra žemės dirbimo faktas bei kitų reikalavimų siekiant gauti tiesiogines išmokas laikymasis (pvz., geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų laikymasis). Visų reikalavimų laikymąsi po deklaravimo patikrina ir vertina Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

„Nacionalinė mokėjimo agentūra, vertindama paraiškas ir pripažindama jas tinkamomis gauti tiesiogines išmokas, jas išmoka tiems asmenims, kurie deklaravo žemės ūkio naudmenas ir tuose plotuose ūkininkavo.

Jei žemės savininko plotus deklaruoja kitas asmuo, ir savininkas apie tai praneša, vadovaujantis žemės ūkio ministro įsakymu, parama išmokama žemės savininkui arba teisėtam valdytojui", - pabrėžė K. Anužis.

Jis taip pat pažymėjo, kad, deklaruojant žemės ūkio naudmenas, reikalaujama valstybinės žemės nuomos dokumentų, o pareiškėjui deklaruojant pirmąjį kartą - visos jo deklaruojamos žemės valdymo dokumentų.

Žemės ūkio ministerijos nurodymu Nacionalinė mokėjimo agentūra tikrina visų ūkio subjektų, deklaravusių žemės ūkio naudmenas po birželio 15 dienos, plotus, valdomus ne nuosavybės teise, ir sankcionuoja pareiškėjus, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip ketinate ūkininkauti kitąmet, jeigu dar didės mokesčiai ir mažės žemės ūkio rėmimas?
Orai