Norintiems gauti tiesiogines išmokas nepakaks nušienauti pievą
2013-09-09

Kaunas. Tiesioginės išmokos žemdirbiams – tai ne socialinė parama. Jos naująjį finansinį laikotarpį bus mokamos tik tiems ūkininkams, kurie dirba žemę ir gamina žemės ūkio produkciją.

2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje paramos skirstymas siejamas su „aktyvaus ūkininko“ sąvoka. Įgyvendinant Bendrosios žemės ūkio politikos reformą, tiesioginės išmokos bus mokamos tik „aktyviems ūkininkams“.

Tačiau Europos parlamentas (EP) suteikė galimybę pačioms valstybėms ES narėms nustatyti „aktyvaus ūkininko“ apibrėžimą. Esą tokiu būdu paramos skirstymas būtų skaidresnis ir tikslingesnis – tiesioginių išmokų negautų tokie subjektai kaip oro uostai, transporto ar nekilnojamojo turto bendrovės, nebent jos sugebėtų įrodyti, jog atitinka „aktyvaus ūkininko“ apibrėžties kriterijus.

LYTAGRA 19 07 04 mob

EP sprendime pabrėžiama, kad smulkesni, dalį savo laiko žemės ūkio veiklai skiriantys ūkininkai tiesiogiai prisideda prie kaimo vietovių gyvybingumo, todėl jiems tiesioginių išmokų gauti neturėtų būti trukdoma.

Kas Lietuvoje turėtų būti „aktyvus ūkininkas“ ir galėtų pretenduoti į tiesiogines išmokas, karštai diskutuota Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) prezidiumo posėdyje

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) siūlymu, „aktyvus ūkininkas“ – tai pareiškėjas, įregistravęs žemės ūkio valdą ir dirbantis 1 ha ir daugiau žemės ir ją dirba arba deklaruoja pievas/ganyklas ir parduoda prekinę žolinę produkciją arba deklaruoja pievas/ganyklas ir laiko ne mažiau kaip 0,3 sutartinio gyvulio 1 ha žemės. ŽŪR nuomone,  jei pareiškėjas deklaruoja pievas, tai privalo turėti ne mažiau kaip 1 sutartinį gyvulį.

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto specialistų nuomone, ūkininko minimali veikla, tenkinanti „aktyvaus ūkininko“ reikalavimus, galėtų būti išreikšta standartine produkcija, tenkančia 1 žemės ūkio naudmenų ha. Remiantis standartinės produkcijos apskaičiavimu skirtinguose ūkiuose, Lietuvoje ūkininkas būtų tinkamas tiesioginėms išmokoms gauti, jei jo standartinė produkcija sudarytų ne mažiau kaip 414,9 Lt/ha.

Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS) ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija (LŽŪBA) apibrėžime siūlė numatyti tai, kad ūkio subjektas turėtų priklausyti bent vienai žemdirbių organizacijai, be to, LŽŪBA nuomone, ūkio subjekto gaunama produkcija iš ha turi būti vertinama pagal žemės našumo balą.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas (pirmas kairėje), teigia, kad tikrieji ūkininkai, kurie užsiima gamyba, piktinasi tais, kurie tik deklaruoja pievas ir gauna išmokas

„Pagrindinis principas, nustatant kas yra „aktyvus ūkininkas“, susijęs su gamyba. Tai dirbantis ir gaminantis bent menkiausią produktą žemdirbys. Šis principas turėtų užkirsti kelią gauti išmokas sofos ūkininkams. Šiandien jie nieko nedirba, už nieką neatsako, bet gauna išmokas. Tikrieji ūkininkai, kurie užsiima gamyba, triūsia ir kuria produktą, tuo labai piktinasi“, –  teigė ŽŪR pirmininkas Andriejus Stančikas.

Jam pritarė LŪS pirmininkas Jonas Talmantas. Pasak jo, pagal deklaracijas, 700 tūkst. ha užiima pievos ir ganyklos, kurių savininkai nelaiko nė vieno gyvulio,  tik nušienauja. Lietuva, žemdirbių savivaldos atstovų nuomone, negali sau leisti tokios prabangos ir nenaudoti tokio žemės ploto. Šis žemės plotas gali sukurti produktą, kuris bus naudingas šaliai. „Jei neužkirsime tokių piktnaudžiavimo kelių ir toliau bus mąstančių, kad geriau gauti pinigus ir nieko nedirbti“, – sakė A. Stančikas.

Nors ES teisės aktai reikalauja, kad tiesiogines išmokas gaunantys žemdirbiai privalo vesti ūkio buhalterinę apskaitą, tai Lietuvoje daro toli gražu ne kiekvienas ūkininkas. Todėl pabrėžta, kad „aktyvus ūkininkas“ turės vesti ūkio buhalterinę apskaitą. Nesvarbu, jei ūkininkai produkciją gamins tik savo ūkiui,  jie privalės nurodyti išlaidas ir pajamas. Buhalterinė apskaita ir būtų tuo indikatoriumi, kuris parodytų, kad produktas gaminamas, o ne vien dėl išmokų deklaruojamos pievos. „Kalbame apie tai, kad remiamas turi būti ir ūkininkas, kuris turi 1 ha, laiko karvutę, ją melžia ir pats suvartoja pieną. Tiesiogines išmokas turime nustoti duoti tiems, kuri turi žemės, bet nieko su ja nedaro“, – argumentavo A. Stančikas.

Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininko Vido  Juodsnukio nuomone, norint, kad smulkieji ūkininkai vestų ūkio buhalterinę apskaitą, būtina sukurti nesudėtingą programą

Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas Vidas Juodsnukis apeliavo į Prezidiumo posėdyje dalyvavusius ŽŪM atstovus – ministerija turėtų parengti tipinę nesunkiai užpildomą ūkio buhalterinės apskaitos programą.

Taigi, ŽŪR prezidiume nutarta, kad „aktyvus ūkininkas“ – tai pareiškėjas, įregistravęs žemės ūkio valdą ir dirbantis daugiau kaip 1 ha žemės arba deklaruojantis pievas/ ganyklas ir laikantis ne mažiau kaip 0,5 sutartinio gyvulio 1 ha žemės, vedantis ūkio buhalterinę apskaitą. Tiesa, dėl to, kiek privalu laikyti – 0,5 ar 0,3 – sutartinio gyvulio, dar bus diskutuojama.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks bus Lietuvos kaimas 2050-aisiais?
Orai