Kas yra perskirstymo išmoka ir kam ji naudinga
2013-11-20

Kaunas. Bendrosios žemės ūkio politikos dokumentuose minima perskirstymo išmoka leistų šiek tiek sumažinti išmokų skirtumus šalies lygmeniu. Lietuva linkusi pasirinkti šią išmokų schemą - tam iš esmės pritaria ir smulkieji, ir stambieji žemdirbiai. Tad apie kokį lėšų perskirstymą čia kalbama?

Naujoji Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) numato naują tiesioginių išmokų struktūrą ir paramos lėšų paskirstymą. Visos ES valstybės narės privalės savo žemdirbiams mokėti bazines, žalinimo ir jaunųjų ūkininkų išmokas. Greta jų kiekviena valstybė gali pasirinkti savanoriškai taikomas schemas, pavyzdžiui, susietosios paramos, nepalankių ūkininkauti vietovių ir perskirstymo išmokų.

Susietųjų su gamyba išmokų ir išmokų už ūkininkavimą nepalankiose vietovėse naudą žemdirbiai žino. Jeigu Lietuva pasirinktų perskirstymo išmoką, ką ji atneštų žemdirbiams?

LYTAGRA 19 07 04 mob

Perskirstymo išmoka kitaip dar vadinama išmoka už pirmuosius hektarus. Pirmųjų hektarų skaičių pasirenka ir nustato pati valstybė, tačiau jis neturi viršyti 30 ha. „Jeigu valstybė pasirinks 30 ha ribą, vadinasi, ūkininkas, kuris dirba 40, 90 ar 200 ar dar daugiau ha, už pirmuosius 30 ha gaus papildomą išmoką. O tie, kurie dirba mažiau kaip 30 ha, gaus padidintą išmoką už visus savo hektarus", - Žemės ūkio rūmuose schemos ypatumus aiškino Žemės ūkio ministerijos Išmokų už plotus skyriaus vedėjas Karolis Anužis.

Pasak Žemės ūkio ministerijos Išmokų už plotus skyriaus vedėjo Karolio Anužio, perskirstymo išmokos pasirinkimas gali pastūmėti kai kuriuos žemdirbius gudravimams ir nesąžiningumui

Anot K. Anužio, vis dažniau kalbama, kad Lietuvoje perskirstymo išmoką tikslingiausia būtų mokėti už pirmuosius 10 ha. „Tuomet žalinimo ir pagrindinė išmoka sudarytų 386 Lt/ha, o prie jų reikėtų pridėti 165 Lt perskirstymo išmoką už pirmuosius 10 ha. Tokiu atveju ūkis iki 20 ha už 1 ha vidutiniškai gautų 468 Lt (už pirmuosius 10 ha po 551 Lt/ha ir už kitus 10 ha - po 386 Lt/ha). O ūkis, kuris dirba 2000 ha, vidutiniškai gautų 386,8 Lt/ha (už pirmuosius 10 ha po 551 Lt/ha, o už likusius 1990 ha - po 386 Lt)", - apie schemos funkcionavimo principą kalbėjo K. Anužis.

Perskirstymo išmokai gali būti skiriama net iki 30 proc. viso tiesioginių išmokų voko lėšų. Kokią dalį lėšų tam skirti - 10, 20 ar 30 proc. - nuspręs pati valstybė. Taigi nuo Vilniaus, o ne nuo Briuselio sprendimo priklausys perskirstymui skiriamų lėšų dalis ir pirmųjų hektarų riba.

Pasak K. Anužio, nors BŽŪP įsigalios tik 2015 m., dėl perskirstymo schemos pasirinkimo valstybės narės turi apsispręsti iki 2014 m. kovo 1 d., nes ši paramos schema gali būti pradėta taikyti anksčiau, t. y. jau 2014 metais.

Lietuva norėtų pasirinkti perskirstymo išmokos schemą kaip alternatyvą remti smulkiuosius ir vidutinius ūkininkus. Dabartiniais skaičiavimais, jei Lietuva perskirstymo išmokoms skirs 10 proc. tiesioginės paramos lėšų ir rems pirmuosius 10 ha, tai bendra VIPS (Vienkartinės išmokos už plotus schema) išmoka padidės nuo 407 iki 563 Lt/ha. Jei šiai paramai skirs 20 proc. lėšų, tuomet VIPS išmoka sudarys 669 Lt/ha, tačiau jeigu skirs 30 proc. pirmiesiems 10 ha paremti, tuomet VIPS išmoka sudarys tik 315 Lt/ha.

Perskirstymo išmokos taikymas visiems žemdirbiams teikia savų privalumų stambiems ūkininkams.

Jei valstybė narė pasirenka perskirstymo išmoką ir skiria jai bent 5 proc. visų lėšų, tuomet neprivalu mažinti išmokų stambiems ūkiams (gaunantiems daugiau kaip 150 tūkst. eurų).

Anot K. Anužio, galvodamos apie perskirstymo schemų pasirinkimą, valstybės narės kelia sau uždavinį užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams, kad ūkiai tyčia nebūtų skaidomi į mažesnius, siekiant pasipelnyti. Pavyzdžiui, ūkininkas valdo 150 ha ir jam priklausytų papildoma parama už 10 ha. Jis gali sumanyti suskaidyti ūkį į 5 dalis, kad kiekviena iš jų pretenduotų į papildomą perskirstymo išmoką (penkiskart didesnę sumą). Tokiems gudravimams eliminuoti valstybės numato taikyti atitinkamas priemones.

MŪ inf. 

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką svarbiausio turėtų nuveikti ministras A. Palionis?
Orai