Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
BŽŪP
ES ministrai tarėsi dėl žemės ūkio ateities

Liuksemburgas. Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryba patvirtino išvadas dėl ES žemės ūkio ateities.

Pranešama, kad valstybėms narėms nepavyko pasiekti sutarimo dėl išvadų, tad šiuo metu pirmininkaujanti Belgija paskelbė pirmininkaujančios valstybės narės išvadas, kurioms pritarė dauguma valstybių narių.

Šiose išvadose pabrėžiamas esminis sektoriaus vaidmuo užtikrinant aprūpinimą maistu ir pripažįstama daugybė iššūkių, su kuriais žemės ūkis susiduria – klimato kaita, geopolitinė įtampa, administracinė našta. Taip pat akcentuojama ES politikų suderinamas ir sinergija, autonomija, bendrosios žemės ūkio politikos adekvataus finansavimo svarba.

Bioversija 2024 07 09 m7

Dokumente dėmesys sutelkiamas į kelis pagrindinius šios ateities vizijos elementus: stiprų ir konkurencingą ES žemės ūkio sektorių, inovacijas ir bendradarbiavimą, supaprastinimą , paramą jauniems ir naujiems ūkininkams, atsparumą klimato kaitai .

Išvadose siekiama atsižvelgti į ūkininkų poreikius, išsakytus neseniai vykusiuose protestuose, tiek dėl vis didėjančių pareigų, įskaitant ir klimato politiką, tiek dėl nepakankamo atlygio už jų darbą.

Lietuvos žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas tarybos posėdyje pabrėžė, kad ypač svarbus klausimas ir ne tik Lietuvos žemdirbiams – kad kuo greičiau būtų užtikrintas teisingas tiesioginių išmokų paskirstymas tarp valstybių narių.

Pirmininkaujanti Belgija konstatavo, kad taryboje nepavyko vienbalsiai patvirtinti išvadų dėl žemės ūkio ateities ES. Konsensuso dėl šių išvadų bus siekiama Specialiajame žemės ūkio komitete.

Taryboje taip pat pateikta naujausia informacija apie dabartinę padėtį, susijusią su keturiais šiuo metu nagrinėjamais teisės aktais – reglamentų pasiūlymais dėl augalų dauginamosios medžiagos, miško dauginamosios medžiagos, miškų stebėsenos sistemos, gyvūnų apsaugos juos vežant.

Taryboje aptarti ir ES santykiai su Norvegija žuvininkystės srityje, poreikis pratęsti 2014-2022 m. kaimo plėtros programų įgyvendinimą, diskutuota dėl ES investicinės paramos veisliniams gyvuliams įsigyti.

Pirmininkaujanti šalis Tarybos narius taip pat informavo ir apie jos surengto aukščiausio lygio mokslinio simpoziumo, skirto pakuočių maistingumo ženklinimo sistemų perspektyvoms, rezultatus.

Parengta: pagal ŽŪM, ES vadovų tarybos inf.
Gudinas -  23 06 14 + MU 2024
Setupad-desktop-po tekstu

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Apklausa
Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
Visos apklausos