ES ministrai sutarė labiau remti šeimos ūkius ir jų grupes
2013-09-11

Vilnius. Europos Sąjungos ministrai pritaria šeimos ūkių vaidmens stiprinimui ir visokeriopam jų rėmimui, o konkretų paramos modelį šiems ūkiams kiekviena valstybė narė turės sukurti pati. Prieš tai reikės labai aiškiai sutarti, koks ūkis laikomas šeimos ūkiu.

Diskutuoti apie šeimos ūkių ateitį Bendrijos šalių žemės ūkio ministrams pasiūlė ES pirmininkaujanti Lietuva. Diskusija vyko vakar neformaliame ministrų susitikime Vilniuje.

ES žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaras Dačianas Čiolosas (Dacian Ciolos)šeimos ūkius įvardijo kaip kaimo gyvybingumo pamatą - kitaip nei grynai prekiniai ūkiai, šeimos ūkiai ne vien maistu aprūpina, bet ir puoselėja socialines vertybes, išlaiko darbo vietas kaime. „Daugelyje valstybių šis segmentas bene vienintelis kuria darbo vietas kaimo vietovėse (Portugalijoje, Airijoje, Graikijoje). Daugelyje šalių jis yra dominuojantis", - sakė komisaras.

Pirmą kartą Lietuvoje posėdžiavo visų ES šalių žemės ūkio ministrai. eu2013.lt nuotrauka

Kalbėdamas apie Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) paramą šeimos ūkiams, D. Čiolosas pabrėžė, kad  tiesioginių išmokų modelis yra palankus šeimos ūkiams, o rinkos skatinimo modelis orientuoja jungtis šeimos ūkius bendrai veiklai; kaimo plėtros programos priemonės leidžia valstybėms narėms teikti paramą atsižvelgiant į šeimos ūkių specifiką ir užtikrinti jų vystymąsi bei gyvybingumą.

Šeimos ūkis siejamas ne su konkrečiu dydžiu ar gamybos metodais. Daugelyje ES šalių visų pirma svarbu tai, kad ūkio nuosavybė ir valdymas yra šeimos rankose ir perduodama iš kartos į kartą; didžiąją darbo dalį atlieka pats ūkininkas ir jo šeima; didžiąją dalį pajamų šeima gauna iš ūkio; ūkio nariai yra glaudžiai susiję giminystės ryšiais; šeima gyvena pačiame ūkyje.

Stiprėjanti konkurencija ir kapitalo koncentracija sužlugdė ne vieną šeimos ūkį, ES šalyse šių ūkių mažėja. Ministrai tarėsi, kokių priemonių reikia imtis, norint išsaugoti šį ūkininkavimo modelį ir padaryti jį gyvybingesnį.

Pasak komisaro D. Čioloso, ES lygiu šią problemą sprendžia BŽŪP. Visa kita - pačių valstybių rankose. „Tai priemonės, kurios turi būti taikomos šalia BŽŪP", - pabrėžė komisaras, atkreipdamas dėmesį į valstybių narių mokesčių, paskolų, ūkių veiklos finansavimo politiką, paveldėjimo problemų sprendimą (kaip senieji ūkininkai perduoda ūkius jaunimui), žemės nuosavybės klausimų sprendimą.

„Apsikeitėme nuomonėmis ir idėjomis, kas gali būti padaryta nacionaliniu lygiu, kaip galima konkrečiau prisidėti prie šeimos ūkių vystymo, kaip skaidriau teikti informaciją. Po konferencijos, kurią Europos Komisija suorganizuos lapkričio mėnesį ir kuri bus skirta šiai temai, turėsime daugiau informacijos. Jungtinės Tautos paskelbė 2014-uosius tarptautiniais šeimos ūkių metais, mes prisidėsime prie diskusijų šeimos ūkių tema, kad išsiaiškintume problemų sprendimo galimybes Europos lygmeny", - kalbėjo po susitikimo D. Čiolosas.

Diskusijoje ES šalių ministrai išskyrė smulkių ir vidutinių šeimos ūkių problemas augančios konkurencijos sąlygomis: jiems sunkiau patekti į rinką, vis didesnę dalį sukurtos vertės jie priversti atiduoti tarpininkams, jų galios derėtis dėl produkcijos realizavimo yra menkos. Stiprinant ūkių derėjimosi  galias siūlyta jiems burtis į grupes.

Europos Parlamento Žemės ūkio komiteto vadovas Paolas de Kastras (Paolo De Castro), ES žemės ūkio komisaras Dačianas Čiolosas (Dacian Ciolos) ir Lietuvos žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna

„Daugelis ministrų pasisakė, kad svarbus aspektas yra kooperacija, nes tik kooperuojantis galima apjungti žmogiškuosius ir materialiuosius ištekius bei juos efektyviai panaudoti. Šeimos ūkiuose turi būti diegiamos inovacijos, naujos technologijos. Tai nulems jų konkurencingumo didėjimą. Lapkričio konferencijoje bus pateikta siūlymų, kaip šeimos ūkiai galės siekti investicijų", - sakė spaudos konferencijoje po susitikimo Lietuvos žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna.

Paklaustas, kokiais konkrečiais veiksmais Lietuva galėtų paremti šeimos ūkius, V. Jukna patikslino, kad jų kooperacijos skatinimas gali būti vykdomas didinant paramos intensyvumą kooperuotiems ūkiams, kad jie galėtų pasinaudoti parama taip pat, kaip ir stambūs ūkiai.

Galutinai susitarti dėl BŽŪP būtina šį mėnesį

Susitikime ministrai diskutavo ir apie likusius neišspręstus BŽŪP reformos klausimus bei kalbėjo apie būtinybę dar šį mėnesį pasiekti galutinį susitarimą dėl žemės ūkio reformos įgyvendinimo. „Niekas nekvestionuoja politinio susitarimo tarp trijų ES institucijų, bet kai kurie klausimai liko skliaustuose - tai aspektai, susiję su daugiamete finansine perspektyva.  Dabar dėl finansinės perspektyvos turime sutarimą, tad iki rugsėjo pabaigos reikia apjungti tuos du elementus, kad 2014 m. galėtume mokėti išmokas žemdirbiams. Jei iki rugsėjo pabaigos neišsiaiškinsime šių dalykų, kils teisinių problemų 2014 m. mokant išmokas, nes pereinamosios nuostatos priklausys nuo to galutinio susitarimo. Todėl  svarbu kad Taryba, Parlamentas susitartų dėl galutinių teisinių aspektų", - po ES žemės ūkio ministrų susitikimo Vilniuje pabrėžė D. Čiolosas.

Europos Parlamento Žemės ūkio komiteto vadovas Paolas de Kastras (Paolo De Castro) teigė, kad parlamentas yra nusiteikęs kuo greičiau susitarti dėl BŽŪP.

„Europos Parlamentas tikrai nenori liesti ar keisti birželio 26-osios susitarimo. Jis puikus, bet yra dalys, kurios buvo paliktos aptarti vėliau. Norime išvengti rizikingų situacijų ateityje, kad Taryba vienašališkai nenuspręstų, dėl ko derėtis, o dėl ko - ne. Parlamentas nusiteikęs lanksčiai dėl trilogų (trišalių susitikimų - red.). Rugsėjo 30-ąją Europos Parlamento Žemės ūkio komitetas turės balsuoti, nes vėliau numatytas balsavimas plenarinėje sesijoje. Norime sutarti greičiau, kad ūkininkai turėtų laiko susipažinti su naujovėmis", - dalijosi mintimis Vilniuje Europos Parlamento Žemės ūkio komiteto pirmininkas P. de Kastras.

Ministras V. Jukna pareiškė manąs, kad susitarimas dėl BŽŪP bus pasiektas per mėnesį ar du. „Kalbant apie grafiką, mes tikimės, kad per mėnesį, maksimum per du mėnesius bus kompromisas pasiektas ir išspręsti šie klausimai", - teigė V. Jukna.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką planuojate ūkyje 2020-aisiais?
Orai