Briuselis pradeda viešas konsultacijas dėl žemės ūkio politikos ateities
2017-02-03

Briuselis. Modernizavus ir supaprastinus vieną iš seniausių Europos Sąjungos politikos sričių - bendrąją žemės ūkio politiką - bus galima geriau spręsti dabartinius socialinius, politinius, aplinkos ir ekonomikos uždavinius. Europos Komisija kviečia žemdirbius ir kitus suinteresuotus asmenis pareikšti savo nuomonę.

Paskelbusi apie pradedamas trijų mėnesių trukmės viešąsias konsultacijas, Europos Komisija vasario 2 d. pradėjo pirmąjį bendrosios žemės ūkio politikos modernizavimo ir supaprastinimo etapą. Gautos nuomonės padės Komisijai nustatyti būsimus žemės ūkio politikos prioritetus.

Įgyvendinant modernizuotą ir supaprastintą bendrąją žemės ūkio politiką, bus sprendžiami pagrindiniai žemės ūkiui ir kaimo vietovėms iškylantys uždaviniai ir tuo pačiu prisidedama prie Europos Komisijos prioritetinių veiksmų (darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo), tvaraus vystymosi, į rezultatus orientuoto biudžeto, supaprastinimo ir subsidiarumo.

Vaderstad 12 05

Ketvirtadienį paskelbdamas konsultacijų proceso pradžią, Europos Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaras Filas Hoganas (Phil Hogan) sakė: „Viešomis konsultacijomis kviečiame visas maistu ir ūkininkavimu Europoje suinteresuotas organizacijas ir asmenis dalyvauti formuojant politiką visų Europos žmonių labui. Į šių konsultacijų rezultatus tiesiogiai atsižvelgsime rengdami būsimos bendros žemės ūkio politikos gaires. Bendra žemės ūkio politika jau dabar labai naudinga kiekvienam Europos piliečiui: mūsų maistas saugus, kaimo vietovės ir aplinka gyvybingos, kova su klimato kaita veiksmingesnė. Esu įsitikinęs, kad parengę gaires ateičiai pasieksime dar daugiau. Tačiau bendrą žemės ūkio politiką turime patobulinti, įpūsti jai naujos gyvybės ir , suprantama, tinkamai ją finansuoti".

Briuselis akcentuoja du būsimosios BŽŪP aspektus. Visų pirma, tai BŽŪP supaprastinimas, siekiant sumažinti administracinę naštą ūkininkams, padaryti politikos nuostatas labiau suprantamas ir lengviau įgyvendinamas žemdirbiams. Kitas aspektas - BŽŪP modernizavimas atsižvelgiant į ateities iššūkius (apsirūpinimo maistu užtikrinimas, su klimato kaita susijusių įsipareigojimų ir tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimas, žemės ūkio ir maisto produktų kainų svyravimai bei rinkų nepastovumas), kurie turi įtakos žemės ūkio ir kaimo vietovių plėtros kryptims po 2020 m.

Konsultacijos su visuomene vyks 12 savaičių, jos suteikia galimybę ūkininkams, piliečiams, organizacijoms ir kitoms suinteresuotosioms šalims pareikšti savo nuomonę dėl BŽŪP ateities. Per konsultacijas pateiktomis nuomonėmis Komisija pasinaudos rengdama komunikatą, kurį numatoma paskelbti iki 2017 m. pabaigos. Komunikate bus pateiktos išvados dėl dabartinių bendros žemės ūkio politikos veiklos rezultatų ir, remiantis patikimais įrodymais, bus pateiktos ateityje galimos politikos alternatyvos.

Viešų konsultacijų rezultatai bus paskelbti internete, o 2017 m. liepą pristatytos Briuselyje organizuojamoje konferencijoje.

Savo nuomonę viešosiose konsultacijose gali pareikšti kiekvienas ūkininkas, kaimo bendruomenės, žemdirbiams atstovaujančių ir kitų nevyriausybinių organizacijų, mokslininkų atstovai, verslininkai ir kt.

Konsultacijų klausimynas pateikiamas anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Jis prieinamas paspaudus šią nuorodą.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip vertinate žemdirbių protesto akcijas (kryžių statymo, traktorių važiavimo ir kt.)?
Orai