Atsigręžti į mažuosius ūkius ragina Europos Parlamentas
2013-12-19

Briuselis. Valstybės narės turi atsigręžti į mažuosius ūkius ir suteikti deramą paramą, užtikrindamos jų konkurencingumą, pajamų lygį ir plėtros galimybes. Maži ūkiai yra svarbi Europos žemės ūkio modelio dalis ir daugiafunkcės kaimo plėtros pagrindas, teigiama Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, dokumente.

Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas, kuriam vadovauja italas Paolas de Kastras (Paolo de Castro), pritarė Lenkijos atstovo Česlavo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski) pranešimui dėl mažųjų ūkių ateities ir teikia atitinkamos rezoliucijos projektą Europos Parlamentui.

Pranešime pabrėžiama, kad mažieji ūkiai vykdo ne tik gamybą, bet ir atlieka svarbią funkciją, teikdami viešąsias gėrybes: gamtos ir kraštovaizdžio, visuomenės (užtikrina išlaikymą milijonams žmonių Europoje ir užkirsdami kelią skurdui), kultūros (puoselėdami tradicijas, papročius).

LYTAGRA 19 07 04 mob

ES bendroje žemės ūkio politikoje mažiesiems ūkiams teikiama mažai dėmesio, nes parama skiriama atsižvelgiant į plotą ir istorinę gamybą, o ne užimtumą ir pajamų lygį. Neturintiems nuosavų lėšų mažiems ūkiams sunkiai prieinami kreditai, o tuo pačiu ir investicinė ES parama.

Mažesnė parama nulemia menkesnę konsultavimo kokybę, o juk ir be to mažųjų ūkių savininkai turi nepakankami žinių ir patirties. Galimybės derėtis su kitais rinkos dalyviais tokių ūkių irgi mažesnės. Tačiau kaip tik smulkūs ūkiais pirmiausia palaiko kalnų teritorijų, mažiau palankių ūkininkauti vietovių ir atokiausių regionų gyvybingumą.

EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina valstybes nares ir Europos Komisiją atsižvelgti į specifinius mažųjų ūkių, šeimos ūkių, kurie yra svarbi Europos žemės ūkio modelio dalis ir daugiafunkcės kaimo plėtros pagrindas, poreikius.

Pranešime nurodoma, kad valstybės narės turėtų stiprinti mažų ūkių konkurencingumą, pelningumą ir pajamingumą, plėtoti verslumą, kurti darbo vietas ir lėtinti gyventojų skaičiaus mažėjimo procesą kaime.

Didinant tiesioginius mažų ūkių pardavimus, šalys raginamos paprastinti reikalavimus perdirbimui mažuose ūkiuose, atsisakyti išplėtotos kontrolės sistemos.

Pranešime kritiškai įvertinta BŽŪP pirmojo ramsčio smulkiųjų ūkininkų paramos schema, kuri nesuteiks plėtros galimybių smulkiesiems ūkiams. Valstybėms narėms siūloma parinkti mažiems ūkiams finansų inžinerijos priemones, pavyzdžiui, mikrokreditus, paramą kreditų palūkanoms kompensuoti, pirmųjų kredito įmokų mokėjimą ar kreditų garantijas, o į paramos procesą įtraukti vietos savivaldos institucijas.

Speciali parama turėtų būti teikiama mažųjų ūkių telkimuisi, o ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse - su gamyba susieta parama.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks bus Lietuvos kaimas 2050-aisiais?
Orai