Ar tikrai ministerija ignoruoja savivaldą?
2015-02-10

Kaunas. Žemės ūkio rūmų vadovybė reiškia priekaištą Žemės ūkio ministerijai dėl žemdirbių savivaldos ignoravimo. Į ŽŪR posėdį pristatyti naujos Kaimo plėtros programos įgyvendinimo taisyklių niekas iš ministerijos neatvyko. Rūmai tai įvertino kaip nesiskaitymą su žemdirbių interesams atstovaujančia institucija.

„Ministerija vis dažniau vengia aptarti klausimus su žemdirbių savivalda. Tai nemalonus reiškinys. Žemdirbių savivaldos pozicija yra svarbi. Tuo labiau, kad Kaimo plėtros programą įgyvendinti reikės ne Žemės ūkio ministerijai, o žemdirbiams", - Žemės ūkio ministerijos poziciją komentavo ŽŪR pirmininkas Andriejus Stančikas.

LYTAGRA 19 07 04 mob

ŽŪR vadovai: pirmininkas Andriejus Stančikas ir vicepirmininkas Sigitas Dimaitis

„Ministerijoje dirba apie 900 darbuotojų (ŽŪM atstovė patikslino, kad ministerijoje dirba 347 darbuotojai - red. past.), o nerado galimybės atsiųsti bent vieno atstovo... Darosi neramu. Šitaip vyksta dialogas su socialiniais partneriais? Mums būtina reaguoti į tai, kas vyksta, ir priimti atitinkamą rezoliuciją", - antrino ŽŪR vicepirmininkas Bronius Markauskas.

ŽŪR priėmė atitinkamą rezoliuciją, kurią žadėjo paskelbti rytoj.

Kodėl ŽŪM atstovų nebuvo žemdirbių savivaldos posėdyje? Ši klausimą manoūkis.lt pateikė ŽŪM vadovybei. Anot žemės ūkio viceministro Sauliaus Cironkos, „jau ne pirmą kartą pastebima, kad Žemės ūkio rūmų vadovai nesuderina įvairių jų organizuojamų renginių laiko su kviečiamais dalyvauti asmenimis: ar tai būtų Vyriausybės atstovai, ar Žemės ūkio ministerijos specialistai. Neretai svarstytinus klausimus bandoma suderinti paskutinėmis minutėmis. Būna, kad posėdžiai atšaukiami arba perkeliami. Toks Žemės ūkio rūmų vadovybės neatsakingumas Žemės ūkio ministerijai rūpestį kelia jau ne vienerius metus.

Ministerija niekada neatsisako dalyvauti jokiuose socialinių partnerių renginiuose, tik nori priminti, kad darbotvarkės planuojamos iš anksto. Šią savaitę ministerijos specialistai kartu su ministre ir viceministrais lankosi Pasvaly, Rokiškyje, Šakiuose, Biržuose ir Ukmergėje,- kiekvieną dieną vyksta susitikimai su ūkininkais, kuriems pristatoma naujoji KPP programa. Tad ŽŪR pretenzijos ministerijai yra visiškai nepagrįstos.

Praeitą penktadienį Žemės ūkio rūmuose surengtame posėdyje KPP klausimais (tai buvo Lietuvos ūkininkų sąjungos posėdis- red. past.) dalyvavo du viceministrai ir ministerijos Kaimo plėtros departamento specialistai. Rytoj (vasario 11-ąją) pačioj ministerijoj vyks visų socialinių partnerių pasitarimas dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo taisyklių. Posėdyje dalyvaus ir ŽŪR. Tikimės, kad šiandien Žemės ūkio rūmai pagaliau sugebės išsigryninti savo poziciją ir ministerijai neteks su kiekvienu ŽŪR nariu atskirai svarstyti Lietuvos kaimo plėtros programos, kaip tai, deja, buvo iki šiol", - komentavo situaciją viceministras S. Cironka.

Programoje dar yra diskutuotinų dalykų

Žemės ūkio rūmų Tarybos narius su Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonėmis supažindino ŽŪR Ekonomikos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė.

Kaimo plėtros 2014-2020 m. programa ir jos priemonės turėtų būti patvirtintos Briuselyje ateinančią savaitę. Patvirtinus Programą, Lietuvai teks rengti taisykles kiekvienai priemonei. Žemės ūkio rūmams būtina parengti vieningą poziciją dėl Programos nuostatų įgyvendinimo ir būsimų taisyklių bei iškelti labiausiai ginčytinus ir neaiškius klausimus tolesnėms diskusijoms su ministerijos atstovais.

Šįsyk žemdirbių savivaldos atstovai diskutavo dėl būtinybės užkirsti kelią skirtingo dydžio ūkiams konkuruoti dėl paramos - konkuruoti tarpusavyje turi panašaus pajėgumo ūkiai, t. y. stambieji su stambiaisiais, smulkieji su smulkiaisiais, o vidutiniai su vidutiniais. Kadangi nėra galimybės sudaryti atskirų finansinių vokų smulkiesiems ir stambiesiems žemdirbiams, ŽŪR Tarybos nariai sutarė, kad galima būtų skelbti atskirus šaukimus paramos teikėjams pagal ūkio dydį, taip užtikrinant sąžiningą konkurenciją.

Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones pristatė ŽŪR Ekonomikos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė

Naujojoje Kaimo plėtros programoje numatoma, kad teikiant paramą investicijoms į žemės ūkio valdas vienas iš prioritetinių sektorių yra „mėsinė ir pieninė gyvulininkystė bei kitos gyvulininkystės šakos". Žemės ūkio rūmai siūlys vietoje žodžių „kitos gyvulininkystės šakos" sudaryti baigtinį šių šakų sąrašą, nes neaišku, kas slepiasi žodžiu „kitos"?

Pagal naująją KPP numatoma remti biodujų gamybą ūkyje iš susidarančių atliekų, kai pagamintos biodujos naudojamos tik valdos reikmėms. Kai kurie siūlė išplėsti šios veiklos ribas, t. y. kad remiama būtų ne vien biodujų gamyba ūkio reikmėms, bet ir pardavimui. Balsavimo metu nuspręsta nuostatos nekeisti, nes priešingu atveju kelias į paramą būtų atvertas ir tiems, kuriuos labiau traukia prekyba energija, o ne ūkininkavimas.

Siekiantiems paramos investicijoms į žemės ūkio valdas pagal siūlomą tvarką tektų atlikti poveikio aplinkai vertinimą dar iki paraiškos pateikimo. Žemdirbių savivalda siūlo šio reikalavimo visiškai atsisakyti, nes jį įgyvendinti būsią sudėtinga dėl to, kad pats vertinimas trunka ilgai.

Daug diskusijų ir prieštaringų nuomonių sulaukė maksimalaus paramos dydžio nustatymas siekiantiems paramos investicijoms į žemės ūkio valdas. Lietuvos ūkininkų sąjunga siūlė nustatyti maksimalią 200 tūkst. eurų ribą vienam projektui ir 2014-2020 m. laikotarpiui. Balsavimo metu buvo nuspręsta palikti galioti 400 tūkst. eurų ribą.

Dar daugiau ginčytasi dėl išskirtinių sąlygų šiltnamių savininkams. Šiuo metu numatoma, kad investuojantys į žieminius šiltnamius gali pasinaudoti iki 10 mln. eurų parama vienam projektui ir 2014-2020 m. laikotarpiui. Vieni tokią išimtį vadino šiltnamio sąlygomis šiltnamiams, o Šiltnamių asociacijos atstovas A. Šležas, gindamas poziciją, priminė, kad iki šiol šiltnamių savininkai nė karto nėra dalyvavę investicinėse paramos priemonėse.

Susitikime su ministerijos atstovais bus diskutuojama ir apie paramai teikiamų projektų vertinimo kriterijus bei balų vertinimo sistemą. Tie, kurie pamėgino paskaičiuoti savo ūkių galimybes pasinaudoti parama, teigė, kad siūlomos balų kartelės yra per aukštos, nes vidutiniams ūkiams jas bus labai sudėtinga įveikti.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks bus Lietuvos kaimas 2050-aisiais?
Orai