Kasmet – 3000 ha naujų miškų
2015-03-17

Vilnius. Šalies miškų urėdijose iki 2017 m.  kasmet planuojama įveisti ne mažiau kaip 500 ha naujų miškų, o privačių miškų savininkams bus sudarytos galimybės pasinaudoti šiam tikslui numatoma ES parama ir kasmet įveisti ne mažiau kaip po 2500 ha.

Tai numatyta Nacionalinei miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 m. programai įgyvendinti skirtų priemonių 2015-2017 m. plane.

Ši programa įpareigoja ne tik didinti šalies miškingumą, bet ir veiksmingiau tvarkyti miškų ūkį, skatinti inovacijas, tobulinti miškotvarką, gerinti sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos priemones, rekreacinę miško infrastruktūrą.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Plane numatytos konkrečios priemonės miškams ir jų ištekliams išsaugoti bei gausinti. Viena iš jų - veisti miško sėklines plantacijas, padidinti sėklų iš šių plantacijų ruošos apimtis ir iš jų išauginamų miško sodmenų kiekį. Taip pat planuojama atkurti ir formuoti naujus ąžuolynus valstybiniuose miškuose, numatytos priemonės jiems gausinti privačiuose miškuose.

Racionaliau naudoti miškų išteklius padės planuojamos papildomos teisinio reguliavimo ir organizacinės priemonės, skirtos plėtoti medienos biokuro ruošos apimtis privačiuose ir valstybiniuose miškuose. Numatyta ir visiškai nauja priemonė - miško kelių inventorizacija. Ji turėtų padėti ateityje efektyviau atlikti miško kelių priežiūros ir remonto darbus.

2015-2017 m. plane taip pat numatytos priemonės miškų ūkio ekonominiam efektyvumui ir konkurencingumui didinti, miško ekosistemų tvarumui išsaugoti.

AM, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks bus Lietuvos kaimas 2050-aisiais?
Orai