Žemės ūkiui teks verstis su paploninta pinigine
2013-10-23

Vilnius. Ateinančių metų valstybės biudžete žemės ūkio sričiai finansavimą numatoma sumažinti beveik 363 mln. Lt arba 11 procentų, o Žemės ūkio ministerijos vykdomoms programoms finansavimas mažėja 375,5 mln. litų. Ateinančių metų biudžetą analizuoja buvę žemės ūkio ministrai Kazys Starkevičius ir Jeronimas Kraujelis.

Seimas antradienį po pateikimo pritarė 2014 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui. Toliau jis bus svarstomas Seimo komitetuose.

Projektą pristatęs finansų ministras Rimantas Šadžius sakė, kad „biudžetas - su santūriu augimu, tačiau tai yra žingsnis į priekį, kuris suteiks optimizmo ir viešajam, ir privačiam sektoriams".

LYTAGRA 19 07 04 mob

Numatoma, kad nacionalinio (valstybės ir savivaldybių) biudžeto pajamos, kartu su ES ir kitomis tarptautinės paramos lėšomis, bus 3 proc. didesnės, o vien tik valstybės biudžeto - 0,9 proc. didesnės nei šiemet.

Džiaugtis nėra kuo

Nors planuojamame biudžete  ir išlaidos yra didesnės negu pernai, žemdirbiai didelio džiaugsmo dėl šio padidėjimo nepajus - žemės ūkio sričiai finansavimą numatoma sumažinti beveik 363 mln. Lt arba 11 proc., o Žemės ūkio ministerijos vykdomoms programoms finansavimas mažėja 375,5 mln. Lt.

Pasak Seimo opozicijos nario, Šešėlinės Vyriausybės žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus, sumažinus bendrojo finansavimo valstybės biudžeto lėšas, žemės ūkis šiais metais neteks 419 mln. Lt arba 17 procentų ES finansavimo lėšų.

Žemdirbiai nesulauks premjero A. Butkevičiaus žadėtų 117 mln. Lt papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms. „Ankstesnė Vyriausybė 2012 metų biudžete buvo numačiusi skirti 188 mln. Lt. o dabartinė Vyriausybė 2013 metais su visais perskirstymais skyrė tik 106 mln. litų. Nors žemdirbiai susitikime su premjeru prašė 2014 metais padidinti šias išmokas iki 117 mln. Lt. ir jis tai jiems pažadėjo, tačiau biudžeto projekte numatyta kaip ir šiais metais skirti 106 mln. litų. Vadinasi, didėjant pieno gamybai, papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už kvotinį pieną bei kitos žemės ūkio produkcijos gamybą kitais metais mažės", - teigia K. Starkevičius.

Jis kritikuoja biudžeto projektą ir dėl to, kad nenumatoma jokių pokyčių išsaugoti benykstančius melioracijos įrenginius, atnaujinti sausinimo sistemas. Specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams poreikis Melioracijos programos įgyvendinimui yra 124 mln. Lt, biudžeto projekte 2014 metais numatyta skirti tik 27 mln. Lt, trūksta 96,8 mln. Lt.

„Nors Vyriausybė patvirtino didelės apimties Gyvulininkystės plėtros programą, tačiau 2014 metų biudžete jos įgyvendinimui nenumatyta papildomai skirti nė lito. Biudžeto projekte dar trūksta 4 mln. Lt anksčiau vykdytų veislininkystės priemonių finansavimui bei draudimo įmokų už apdraustus gyvulius kompensavimui", - teigia K. Starkevičius.

Yra priežasčių reikšti nepasitenkinimą

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Jeronimas Kraujelis ateinančių metų biudžeto projektą analizuoja platesniu aspektu, atsižvelgdamas į pastarojo dešimtmečio pokyčius bei žemės ūkio sektoriaus finansavimo šaltinius - nacionalines ir europines lėšas.

Pirmaisiais Lietuvos narystės ES metais (2004 m.) 66 proc. žemės ūkio sektoriaus biudžeto lėšų sudarė nacionaliniai asignavimai, o 34 proc. - ES pinigai. 2014 m. valstybės biudžete ES lėšos sudarys 73 proc., o lietuviškoji dalis - tik 27 proc. Europinių pinigų panaudojimą nustato ES reglamentai, o pati Lietuva gali nulemti tik vieno ketvirtadalio lėšų panaudojimą.

Ateinančių metų biudžete žemės ūkio sričiai numatoma skirti 2 mlrd. 894 mln. Lt, tai sudaro 10,8 proc. viso šalies biudžeto išlaidų. Ši dalis jau kelerius metus yra stabili, pastaruosius trejus metus beveik nedidėjo.

„Nacionalinės biudžeto pajamos, palyginti su 2004 metais, padidėjo beveik 50 proc., o žemės ūkio sektoriui skiriamų lėšų iš mokesčių mokėtojų numatoma skirti apie 20 proc. mažiau. Taigi, žemės ūkis, gaudamas ES paramą, „išlaisvino" dideles šalies biudžeto pajamų sumas kitiems sektoriams - švietimui, sveikatos apsaugai", - pabrėžia J. Kraujelis.

Jis pažymi, kad didžiausia dalis biudžeto bus skirta tiesioginėms išmokoms - 1 mlrd. 312 mln. Lt arba 45 proc. skirtų asignavimų. Tai beveik 115 mln. Lt arba 10 proc. daugiau negu šiais metais (visi šie pinigai yra skirti Europos Sąjungos). ES žemės ūkio fondo Kaimo plėtrai numatyta skirti tik 647 mln. Lt. Tai kur kas mažiau negu šiemet. J. Kraujelis nurodo, kad pagrindinė priežastis - Kaimo plėtros programų priemonių bendrajam finansavimui iš šalies biudžeto skirta tik 226 mln. Lt, kai jų poreikis yra 430 mln. Lt.

„Tai pagrindinė silpnoji 2014 m. žemės ūkio sektoriaus finansavimo vieta, nes tai, palyginti su 2013 m., nulems net 17 proc. mažesnį europinių lėšų panaudojimą. Dėl to gali kilti problemų laiku išmokant kompensacijas už jau įgyvendintus projektus", - perspėja J. Kraujelis.

Pasak LŽŪBA prezidento, žemdirbiai ir toliau liks nepatenkinti lėšomis, kurios skiriamos papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms. Remiantis Europos Komisijos siūlymais, ir 2014-2020 m. išliks jų laipsniškas mažinimas. Tačiau 2013 m. yra baziniai. 2014 m. biudžete numatytos lėšos bus išmokėtos už 2013 metus.

„Kol kas neišsiaiškinta, kokia suma bus laikoma bazine - ar faktiškai išmokėta už 2013 m., ar šių metų Europos Komisijos sprendime nurodyta galima maksimali suma. Todėl 2014 m. biudžete įrašyta 106 mln. Lt suma netenkina nei vienu, nei kitu atveju", - pastebi J. Kraujelis.

Jis taip pat sutinka, kad kur kas daugiau lėšų reikėtų skirti melioracijos programos įgyvendinimui, veislininkystei, draudimo įmokų kompensavimui. Šiuos klausimus artimiausiu metu teks spręsti Seimo komitetuose.

***

2014 m. biudžeto projektą Seimas pirmą kartą svarstys lapkričio 21-ąją - tuomet jis bus grąžintas tobulinti Vyriausybei. Antras jo svarstymas Seimo plenariniame posėdyje numatytas gruodžio 5-ąją.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką svarbiausio turėtų nuveikti ministras A. Palionis?
Orai