Žemės ūkio rūmų pirmininku išrinktas Bronius Markauskas
2005-04-15

Kaunas, balandžio 15 d. Šiandien vykusiame neeiliniame VIII ŽŪR suvažiavime naujuoju rūmų pirmininku išrinktas žemės ūkio ministrės Kazimieros Prunskienės patarėjas Bronius Markauskas, surinkęs 111 balsų. Kitas kandidatas į ŽŪR postą iki šiol laikinai ėjęs pirmininko pareigas Albertas Amšiejus surinko 58 balsus.

Audringai prasidėjusio suvažiavimo delegatai nuo pat pradžių suskilo į dvi stovyklas: ginčijosi ir dėl darbotvarkės, ir dėl statuto keitimo, ir dėl balsavimo būdo, ir dėl kitų neesminių dalykų. Ypač daug emocijų sukėlė bandymas pakeisti ŽŪR statutą. Siekiant sudaryti sąlygas į ŽŪR pirmininkus kandidatuoti Vytautui Einoriui, buvo pasiūlyta panaikinti amžiaus cenzą. Dabartiniame statute yra nuostata, kad kandidatu į ŽŪR pirmininko postą gali būti ne vyresnis kaip 65 m. amžiaus asmuo. Tačiau nei vienas ŽŪR Garbės pirmininko prof. Antano Stancevičiaus siūlymas keisti atskirus statuto straipsnius nebuvo priimtas, nes pritrūko balsų. Suvažiavime buvo patvirtinti 185 delegatų mandatai. ŽŪR priklauso 104 organizacijos.

ŽŪR nariai nepanoro išklausyti ir laikinai einančio pirmininko pareigas A. Amšiejaus ataskaitinio pranešimo. Daugelis delegatų ragino negaišti laiko ir kuo greičiau pradėti naujojo ŽŪR vadovo rinkimus. Prieš iškeliant kandidatus, suvažiavimas nutarė stojimo į ŽŪR mokestį nuo 2 000 Lt sumažinti iki 500 Lt ir patvirtino 100 Lt metinį nario mokestį.

Linas Agro2 20 05 015

Prieš daugiau kaip savaitę į ŽŪR pirmininko postą pretenduojančių kandidatų sąrašas naujomis pavardėmis nepasipildė. Pieno gamintojų asociacijos valdybos pirmininkas Jonas Vilionis iškėlė buvusio PGAT vadovo kandidatūrą, kuriai pritarė kelių ŽŪR narių deleguoti atstovai. Žemės savininkų asociacijos pirmininkė Antanina Venckūnienė, siūlydama pirmininku rinkti Albertą Amšiejų, tvirtino, kad tai vienintelis žmogus gerai išmanantis Rūmų veiklą. Nepavykęs bandymas pakeisti Rūmų statutą, V. Einoriui užkirto kelią kandidatuoti į Rūmų pirmininko kėdę.

Abiem kandidatams buvo pateikta nemažai klausimų, pradedant kokiai partijai priklauso ir baigiant tuo, ką išrinktasis vadovas žada pirmiausia keisti įstaigos veikloje. Penkerius metus ŽŪR vicepirmininku dirbęs A. Amšiejus pripažino, kad ŽŪR pirmininko pareigos reikalauja atsakomybės. „Rūmuose daug narių, visų jų interesai skirtingi, todėl ypač svarbu būti nešališkam. Mano principas su visais rasti bendrą kalbą, išklausyti ir stengtis padėti“, - kalbėjo A. Amšiejus. Jis neslėpė, kad dabartinė Rūmų administracija dirbo neskaidriai, todėl būtų ją keitęs, I vicepirmininku būtų siūlęs rinkti V. Einorių, kito vicepirmininko postą patikėtų B. Markauskui. Baigdamas savo kalbą, jis apgailestavo, kad suvažiavimas nesudarė galimybių kandidatuoti V. Einoriui, nes, anot A. Amšiejus, tai vienintelis žmogus, kuris galėtų vadovauti ŽŪR.

B. Markauskas savo pasisakymą pradėjo priekaištu delegatams dėl rietenų, barnių ir netolerancijos kitai nuomonei. „Tikiuosi, kad kitas suvažiavimas nebus toks, koks šiandien. Tik susivieniję mes galime pasiekti rezultatų. Svarbiausia, kad visi nariai norėtų kalbėtis ir siektų kompromiso“, - sakė kandidatas. Jis neslėpė, nesijaučiąs labai drąsus, siekdamas šio posto, tačiau neabejojo, kad, turėdamas nemažą patirtį, gali deramai susitvarkyti su naujomis užduotimis. Į savo pavaduotojus pretendentas į pirmininkus pasiūlė Praną Žymančių, Juozą Trakymą ir Romą Ivaškevičių. B. Markauskas teigė, pergalės atveju, sustabdysiąs narystę Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungoje ir atsisakysiąs žemės ūkio ministrės patarėjo pareigų.

Be jokių incidentų pasibaigus balsavimui, naujuoju ŽŪR pirmininku išrinktas B. Markauskas, pirmuoju vicepirmininku Pranas Žymančius, antruoju – Romas Ivaškevičius. Išrinktasis pirmininkas pabrėžė, kad Rūmams reikia pasikeitimų, naujų ir jaunų veidų. „Sieksiu, kad jau pirmajame ŽŪR prezidiumo posėdyje būtų priimtas nutarimas, kuriuo būtų nustatyta ŽŪR sprendžiamų klausimų, kurie liečia visus žemdirbius, pateikimo ŽŪM, Seimui ar kitoms institucijoms tvarka. Nė vienas toks svarbus projektas negali atsirasti pas ministrę ant stalo ar kitur be visų bendro susitarimo, be prezidiumo ir pirmininko pritarimo. Taip pat reikia peržiūrėti rajoninę žemdirbiškų organizacijų grandį. Tų svarbių darbų yra labai daug, juos padaryti ne tas pats, kas nueiti atsinešti malkų“, - teigė naujasis ŽŪR pirmininkas. Jo nuomone, ankstesnėje ŽŪR veikloje padaryta nemažai klaidų, trūko viešumo ir vienybės.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kurios įstaigos darbą karantino laikotarpiu vertinate geriausiai?
Orai