Žemės konsolidacijos projektams - 3,35 mln. eurų
2015-09-07

Vilnius. Žemės konsolidacijos priemonei iš viso per 2014-2020 m. programinį laikotarpį skirta 3,35 mln. paramos. Paraiškos projektams įgyvendinti priimamos nuo š. m. rugsėjo 1 iki gruodžio 31 dienos.

Žemės konsolidacija - tai žemėtvarkos dalis, kai kompleksiškai pertvarkomos tam tikroje kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių žemės sklypų ribos, šiuos žemės sklypus sujungiant taip, kad būtų suformuotos racionaliai tvarkomos žemės ūkio valdos, pagerinta jų struktūra, sukurta reikiama kaimo infrastruktūra ir įgyvendinti kiti žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslai ir uždaviniai.

Pertvarkyti žemės sklypus turi pageidauti ne mažiau kaip 5 žemės sklypų, esančių vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse, ne mažiau kaip 5 savininkai, savivaldybės taryba ar valstybinės žemės patikėtiniai. Žemės konsolidacijos projekto teritorijos plotas turi būti ne mažesnis kaip 100 ha.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Veiklos tikslinės sritys yra suformuoti racionaliai tvarkomas žemės ūkio valdas ir pagerinti jų struktūrą,  sutvarkyti kaimo gyvenamųjų vietovių viešąją infrastruktūrą ir viešąsias erdves.

Remiama veikla

Pagal veiklą remiamas žemės konsolidacijos projektų rengimo organizavimas, rengimas ir įgyvendinimas, taip pat naujovė, palyginti su 2007-2013 metų laikotarpiu, - viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas. Pastariesiems darbams skirtos išlaidos turės sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. ir ne daugiau kaip 40 proc. projekto vertės.

Tokiais darbais bus pripažįstami paplūdimių, parkų, sporto aikštelių, aikščių ar kitų rekreacinio, turizmo, kultūrinio, aplinkosauginio ar panašaus pobūdžio teritorijoms priskirtų žemės sklypų sutvarkymas (žemės paviršiaus formavimas, trinkelių klojimas, apželdinimas, tvenkinio iškasimas ir kt.) bei įrengimas viešosios infrastruktūros objektų, skirtų viešosioms erdvėms aptarnauti (automobilių stovėjimo aikštelių, suoliukų, pavėsinių ir kt., išskyrus pastatus, statyba, bei privažiuojamojo kelio įrengimas ar rekonstrukcija tais atvejais, jeigu keliu privažiuojama prie bendrojo naudojimo teritorijų arba ne mažiau kaip 5 žemės sklypų, priklausančių skirtingiems savininkams). Taip pat bus galimas ir natūralias žemės sklypų ribas lemiančių vietovėje esančių objektų (pvz., griovių), trukdančių formuoti taisyklingos formos, vientisus valstybinės žemės sklypus, pertvarkymas.

Paramos gali kreiptis valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kuriam prašymus gali teikti privačios žemės sklypų savininkai, savivaldybės bei valstybinės žemės patikėtiniai.

Finansavimas

Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Didžiausia paramos suma vienam projektui - 400 tūkst. eurų su PVM.

Didžiausia paramos suma negali viršyti 347,54 eurų už ha konsoliduojamo ploto (neįskaitant viešųjų erdvių, viešosios infrastruktūros tvarkymo ir natūralių žemės sklypų ribų pertvarkymo išlaidų), o bendra paramos suma, tenkanti 1 ha, negali viršyti 50 proc. vidutinės žemės rinkos vertės, nustatytos pagal žemės verčių žemėlapius. Paraiškos pateikimo metu vieno žemės konsolidacijos projekto dalyvio žemės sklypų plotas projekte gali sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. žemės konsolidacijos projekto teritorijos.

ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks bus Lietuvos kaimas 2050-aisiais?
Orai