Ūkinių gyvūnų genetiniai ištekliai bus saugomi keliose vietose
2015-12-16

Vilnius. Išsaugant Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinius išteklius bus formuojami nauji ūkinių gyvūnų selekciniai branduoliai, o veislių laikymas užtikrintas bent dviejose atskirose vietose. Tai numato nauja Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programa.

Žemės ūkio ministrės patvirtintoje programoje nustatytos naujų veislių įtraukimo į programą gairės, selekciniuose branduoliuose laikomų ir siekiamų laikyti ūkinių gyvūnų skaičiai, padidintas kai kurių veislių, saugomų pagal programą, gyvūnų skaičius selekciniuose branduoliuose.

Žemės ūkio gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo organizuojami pagal Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) globalinę žemės ūkio gyvūnų įvairovės strategiją. Joje pabrėžiama, kad kiekviena valstybė atsako už savo naminių gyvulių genetinius išteklius ir turi pasiūlyti sistemą nacionalinei, regioninei ir pasaulinei veiklai šioje srityje užtikrinti.

Biomase 21 01 18+Lytagra 21 03 01

Į ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programą Lietuva įrašė: žemaitukus, stambiuosius žemaitukus ir Lietuvos sunkiuosius arklius, senojo genotipo trakėnų veislės arklius, Lietuvos vietines ir senojo genotipo Lietuvos baltąsias kiaules, šėmus ir baltnugarius, senojo genotipo Lietuvos žaluosius, senojo genotipo Lietuvos juodmargius galvijus, vietines šiurkščiavilnes ir Lietuvos juodgalves avis, vištines žąsis, Lietuvos skalikus, vietines ožkas, vietines bites. Jų išskirtiniai paveldimi požymiai susiformavo Lietuvoje, todėl turi svarią selekcinę, mokslinę, kultūrinę, istorinę, ekologinę bei ekonominę vertę ir yra svarbi pasaulinės biologinės įvairovės dalis.

Genetinius išteklius saugantys subjektai atlieka valstybinės reikšmės darbą, kai kurie dar nuo 1993 metų faktiškai vykdo saugojimo centrų (Ark Parks) funkciją: saugo, tiria ūkinius gyvūnus, platina ir populiarina senųjų vietinių veislių mini populiacijas.

Genetinius išteklius laikančiuose subjektuose laikomi saugomų vietinių veislių ūkiniai gyvūnai veisiami grynuoju veisimu uždarų populiacijų metodu, išlaikant veislių genealogines struktūras. Čia tvarkoma ūkinių gyvūnų veislininkystės ir produktyvumo apskaita, tiriamos jų biologinės ir ūkinės savybės, kaupiama sperma ir genetinė medžiaga, kuriamos naujos gyvūnų linijos ir šeimos, platinami veisliniai gyvūnai, vykdoma informacinė sklaida dalyvaujant parodose, organizuojant konferencijas, seminarus, propaguojant saugomas veisles leidiniuose.

ŽŪM, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas jus paskatintų ūkyje auginti daugiau gyvulių ir / ar paukščių?
Orai