Ūkininkai „žaliuoja“ besigilindami į Briuselio pasiūlymus
2014-02-13

Kaunas. Naujuoju finansinės paramos laikotarpiu žemdirbiai privalės laikytis ir vykdyti žalinimo reikalavimus, jeigu norės gauti visas išmokas, o ne jų dalį. Žemdirbiai suka galvas, kaip tuos reikalavimus reikės vykdyti, jeigu jų beveik neįmanoma suprasti.

Žalinimo reikalavimai yra treji: pasėlių įvairinimas, daugiamečių pievų išlaikymas ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių EFA išskyrimas (EFA - ecological focus area, angl.).

Apie reikalavimus pasėlių įvairinimui ir reikalavimus daugiametėms pievoms/ganykloms rašyta ne kartą ir tai problemų nekelia, o štai EFA vietovių išskyrimas yra painus. Pirma sąlyga, į kurią reikia atkreipti dėmesį, yra tai, kad EFA reikalavimai taikomi pareiškėjams, deklaruojantiems daugiau kaip 15 ha ariamos žemės. Kitaip tariant, visi, deklaruojantys didesnį kaip 15 ha ariamos žemės plotą, bent 5 proc. žemės turi išskirti kaip ekologiniu požiūriu svarbias vietoves.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Žemdirbiams daugiausia neaiškumų kyla dėl to, kokius plotus galima priskirti EFA, t. y. kokiais elementais galima „uždengti" tą 5 proc. reikalavimą. Kiekviena valstybė turi pati apsispręsti, kokius elementus pasirinkti.

Ministerija siūlo

Žemės ūkio ministerija siūlo Lietuvos žemdirbiams keletą pagrindinių EFA elementų. Visų pirma - tai pūdymas. Antra, azotą fiksuojantys augalai, ir trečia, kraštovaizdžio elementai (gyvatvorės, medžiai, grioviai, apsaugos palei vandens telkinius, kūdros, trumpos rotacijos želdiniai ir kt.). Visi pasirinkti EFA elementai bus apibrėžti Geros agrarinės aplinkosauginės būklės (GAAB) reikalavimuose.

Kiekvieno elemento (pūdymas, medis, šlapynė, kūdra, azotą fiksuojantys augalai) faktinis užimamas plotas turės būti perskaičiuojamas į EFA plotą. Pavyzdžiui, atskiras augantis medis, kurios lajos plotis daugiau kaip 4 m, atitinka 30 kv. m, tenkinančių EFA reikalavimus; 1 m griovio (iki 6 m pločio) atitiks 3 kv. m EFA, vadinasi 100 m ilgio griovys atitiks 300 kv. m ekologiniu požiūriu svarbių vietovių ir t. t.

Apsisprendžiant, kokius elementus pasirinkti, Žemės ūkio ministerijos specialistai pirmiausia siūlo tuos, kurių Lietuvoje yra daugiausia ir kurie tiktų daugeliui žemdirbių. Antra medalio pusė yra ta, kad šaliai pasirinkus EFA elementus, jų paisymas, deklaravimas ir išsaugojimas taps privalomas visiems ūkininkams.

Jeigu Lietuva nuspręstų, kad atskirai augantis pavienis medis yra ekologiniu požiūriu svarbi vietovė, vadinasi, visi žemdirbiai privalėtų deklaruoti visus pavieniui augančius medžius, o jų nedeklaravę sulauktų sankcijų už žalinimo elementų nepaisymą.

Aišku tik dėl pūdymų ir baltyminių augalų

Didžiausius plotus iš EFA elementų mūsų šalyje užims pūdymai - apie 90 tūkst. ha juodojo ir apie 5 tūkst. ha sideracinio pūdymo. Pūdymo perskaičiavimas į EFA plotą yra elementarus - 1 kv. m. pūdymo atitinka 1 kv. m EFA.

Azotą fiksuojantys augalai (pupos, lubinai, dobilai, liucernos, sojos, žirniai, vikiai ir jų mišiniai, seradėlės, ožiaručiai ir kt.) 2013 m. užėmė 54 tūkst. ha, o mišiniai, kuriuose baltyminiai nėra vyraujantys, dar 20 tūkst. ha.

Perskaičiuojant azotą fiksuojančių augalų plotą į ekologiniu požiūriu svarbias vietoves taikomas koeficientas 0,3, vadinasi, 10 ha saldžiųjų lubinų atitiks 3 ha EFA. Pavyzdžiui, turint 100 ha ūkį ir neatidėjus žemės pūdymui bei neturint jokių kitų ekologiniu požiūriu svarbių vietovių, o siekiant „uždengti" EFA reikalavimus vien azotą fiksuojančiais augalais, tektų jų pasėti beveik 17 ha (17 ha azotą fiksuonačių augalų (pritaikius koeficientą 0,3) atitiks 5,1 ha EFA ir sudarys 5 proc. žalinimui skirto ūkio ploto).

Ar teks deklaruoti griovius ir medžius?

Kur kas daugiau neaiškumų kelia kraštovaizdžio elementai. Europos Komisija yra sudariusi ilgą jų sąrašą, iš kurio kiekviena šalis gali pasirinkti, ką taikyti. Žemės ūkio ministerija siūlo Lietuvos žemdirbiams į EFA kraštovaizdžio elementus visų pirma įtraukti griovius, medžių ir krūmų grupes, tvenkinius (kūdras).

Dar galima būti rinktis gyvatvores arba medžiais apaugusius šlaitus, medžių eiles, laukų pakraščius be žemės ūkio gamybos, apsaugines juostas palei vandens telkinius, miško pakraščių apsaugines juostas ir kt.

Griovių iki 6 m pločio Lietuvoje yra apie 16,6 tūkst. km, o griovių iki 10 m pločio - 24 tūkst. km. Vienas metras griovio iki 6 m pločio atitinka 3 kv. m EFA, o iki 10 m pločio - 9 kv. m.

Tvenkinių (kūdrų) iki 0,1 ha, o taip pat medžių grupių su persidengiančiomis lajomis ir giraičių (iki 0,3 ha) plotas perskaičiuojamas į EFA taikant koeficientą 1,5 (100 kv. m kūdros arba giraitės = 150 kv. m EFA).

Tačiau ne kiekvienas griovys bus užskaitytas kaip EFA elementas, tinkamu pripažįstamas bus tik toks, kuris bent iš vienos pusės ribojasi su ariama žeme.

Neatsakyti klausimai

Vieni žemdirbiai siūlo pasirinkti kuo daugiau elementų, kad būtų iš ko rinktis patiems, kiti siūlo kuo mažiau, tada lengviau išvengti painiavos.

Tačiau lieka pagrindinis iki šiol neatsakytas klausimas: jeigu 1-2 elementų ūkiui užtenka, kad jis atitiktų visus žalinimo reikalavimus, ar tikrai jam būtina taikyti ir likusius EFA elementus? Jei jis taiko sėjomainą, sėja azotą fiksuojančius augalus, suskaičiavo griovius, ir šio ploto visiškai užtenka „uždengti" žalinimo reikalavimus, tai ar vis vien jis privalės dar deklaruoti likusius elementus, kuriuos įsipareigos taikyti Lietuva.

Kaip bus su giraitėmis, kūdromis, grioviais, kurie yra ant kaimynų valdų ribų: kuriam iš kaimynų ar abiem šias ekologiniu požiūriu svarbias vietoves galima bus priskirti?

Žemės ūkio ministerijos atstovai, pristatantys šį klausimą, iš dalies vadovaujasi savo nuomone ir nuojauta, tačiau žemdirbiai reikalauja konkretumo ir aiškumo, o kol to nėra, pasirinkimo klausimas atviras.

Lietuva gali ir atsisakyti EFA kraštovaizdžio elementų taikymo, įrašydama į GAAB reikalavimus tik pasėlius, t. y. pūdymą ir azotą fiksuojančius augalus. Tokiu atveju deklaravimas būtų paprastesnis, mažiau būtų patikrų ir neatitikimų, tačiau neliktų ir išmokų už kraštovaizdžio elementus. Jei kraštovaizdžio elementus vis tik pasirinktume, maždaug 30 tūkst. ha padidėtų tinkamas paramai tiesioginių išmokų plotas, o išmoka už plotą sumažėtų 3 Lt/ha.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks bus Lietuvos kaimas 2050-aisiais?
Orai