Ūkininkai ragina energetikus neatkasti kovos kirvio
2016-02-18

Akademija (Kėdainių r.). Lietuvos ūkininkų sąjunga ragina Energetikos ministeriją nekeisti susitarimo taikyti elektros galios dedamosios mokesčio žemdirbiams, priešingu atveju ūkininkai pasirengę kreiptis į teismus dėl nuostolių atlyginimo, kuriuos jie patiria dėl žemėje stovinčių elektros atramų. Lietuvos ūkininkų sąjungos posėdyje taip pat aptarta investicinės paramos naujovės ir santykiai su Žemės ūkio rūmais.

Anot ūkininkų, kas keleri metai iš naujo keliama ta pati problema dėl elektros galios dedamosios mokesčio mokėjimo termino. Pagal galiojančią tvarką žemės ūkio subjektai, kurių ekonominis dydis viršija 14 EDV, 3 mėnesius (rugpjūtį, rugsėjį ir spalį) per metus moka elektros galios dedamosios mokestį, o likusį laiką - ne.

Bendrovė „ESO" (AB „Lesto ir AB „Lietuvos dujos" bendra įmonė) ir vėl norėtų šį mokestį gauti visus metus, teigdama, kad dabar nesurinkta šio mokesčio suma yra perkelta į elektros kainą, kurią padengia visi elektros vartotojai.

Vaderstad 12 05

Bendrovė siūlo, kad jeigu ir toliau stambesni kaip 14 EDV žemės ūkio subjektai elektros galios dedamosios mokestį nori mokėti tik 3 mėnesius, tai už likusius 9 mėnesius šį mokestį už juos turėtų mokėti Žemės ūkio ministerija iš žemės ūkiui skirtų fondų arba biudžeto.

Lietuvos ūkininkų sąjunga laikosi nuomonės, kad elektros energijos vartotojams, kurių elektros įrengimai dėl gamybos specifikos naudojami tik keletą mėnesių per metus, apmokant už suvartotą elektros energiją, neturėtų būti taikomas galios dedamosios mokestis už leistinąją galią tais mėnesiais, kai elektros įrengimai nedirba, nes tam nėra jokio logiško pagrindo.

Energetikos ministerija yra parengusi Energetikos įstatymo pakeitimo projektą, pagal kurį norėtų, kad įstatymu būtų įtvirtinta, jog Žemės ūkio ministerija kompensuotų energetikams nuostolius, kuriuos jie patiria taikydami lengvatas žemdirbiams.

Anot Energetikos ministerijos Elektros ūkio skyriaus patarėjo Gedimino Karaliaus, elektros ūkio infrastruktūra turi funkcionuoti visus metus nepriklausomai nuo to, kiek laiko naudojama

„Sąnaudos yra patiriamos visus metus ir jos yra perskirstomos kitiems vartotojams, kai išlygos daromos ūkininkams. Kitų sektorių vartotojai neturėtų dengti sąnaudų, kurias elektros ūkis patiria taikydamas lengvatas žemdirbiams. Energetikos ministerija siūlo ne naikinti lengvatas, o perduoti pareigą kompensuoti Žemės ūkio ministerijai. Tarp šių ministerijų sutarimo dar nėra. Kitą savaitę klausimas bus svarstomas Vyriausybėje", - sakė Energetikos ministerijos Elektros ūkio skyriaus patarėjas G. Karalius.

Kaišiadorių rajono ūkininkas Saulius Stirna replikavo, kad elektros tiekimas yra energetikų verslas, atramos, kurios stovi žemdirbių laukuose - irgi energetikų, tai kuo čia dėtos kompensacijos?

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas priminė Energetikos ministerijos atstovui, kad sutarimas dėl galios dedamosios lengvatinio taikymo buvo pasiektas mainais į tai, kad ūkininkai nekels pretenzijų energetikams dėl nuostolių, kuriuos jie patiria dėl laukuose stovinčių elektros linijų atramų.

„Jūsų stulpai stovi mūsų laukuose, jūs neprižiūrite teritorijų aplinkui, sąnaudas patiriame mes. Galite informuoti Energetikos ministerijos vadovus, kad naujas sumanymas taip lengvai nepraeis. Teismo praktika rodo, kad ūkininkas, pasiskundęs teismui dėl nuostolių, kuriuos jis patiria dėl elektros atramų, stovinčių jo lauke, nesunkiai išlošia bylą. Kažkada nuėjome į kompromisą, o jūs sugalvojate iš naujo pradėti šitą košę virti. Žemės ūkio ministerija ne atpirkimo ožys. Mes nepasiduosime. Pradėsime bylinėtis, panaikinsime servitutus, mokėsite dar brangiau", - perspėjo J. Talmantas.

Pavieniais atvejais kai kurie fiziniai asmenys bylinėjasi su elektros tiekėjais dėl elektros atramų, tačiau, anot ūkininkų, tai nėra pagrindas apmokestinti visus žemės ūkio veiklos subjektus ar to reikalauti iš valstybės biudžeto.

Investicinės paramos naujovės

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas" įgyvendinimo taisyklių pakeitimo projektą ūkininkams pristatė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėja Aušra Grygalienė.

Ji priminė, kad parama šiemet bus paskirstyta dviem etapais: atskirai smulkiems ir stambiems ūkiams. Paraiškų rinkimas supaprastinta tvarka prasidės kovo 1 d., o nuo balandžio 18 d. paraiškas galės teikti visi žemdirbiai, nepriklausomai nuo ūkio dydžio. Taisyklės paskelbtos likus 1 mėnesiui iki paraiškų rinkimo pradžios.

Anot A. Grygalienės, po didelių diskusijų nustatyta, kad paramos dydis projektui galės siekti 400 tūkst. eurų, kai projekto metu bus įgyvendinama tik naujų gamybinių pastatų statyba ir rekonstrukcija, o bendra gautina maksimali paramos suma nesikeičia ir negali viršyti 400 tūkst. eurų.

A. Grygalienė priminė problemą, kai maži ūkiai teikia didelės apimties projektus, kurie neatitinka ūkio potencialų, todėl paramos sumą siūloma diferencijuoti ir pagal ūkio dydį. Yra nustatomas paramos dydis, tenkantis 1000 eurų standartinės produkcijos, taikant 7 normatyvinius dydžius.

Paramos dydis, tenkantis 1000 Eur standartinės produkcijos, nustatomas taikant 7 normatyvinius dydžius

Grupės pagal standartinės produkcijos dydį, tūkst. Eur

Paramos suma, tenkanti 1000 eurų standartinės produkcijos

50-74,9

75-99,9

100-124,9

125-149,9

150-174,9

175-199,9

Daugiau kaip 200

50-74,9

1500

75-99,9

1500

1200

100-124,9

1500

1200

900

125-149,9

1500

1200

900

600

150-174,9

1500

1200

900

600

300

175-199,9

1500

1200

900

600

300

150

Daugiau kaip 200

1500

1200

900

600

300

150

100

Pavyzdžiui, ūkiui, kurio standartinė produkcija sudaro 80 000 tūkst. eurų, maksimali paramos suma būtų apskaičiuojama taip: už 75 tūkst. eurų produkcijos galėtų gauti 75 x po 1500 eurų, o už skirtumą nuo 75 iki 80 tūkst. - plius 5 x 1200 eurų. Tiems ūkiams, kurių standartinė produkcija neviršija 50 tūkst. eurų, ši schema nebus taikomi.

Siūloma naujovių ir dėl papildomų įsipareigojimų paramos gavėjams. Ūkininkams reikės išlaikyti žemės plotą, tačiau jei jis sumažės ne daugiau kaip 20 proc., tai nebus laikoma pažeidimu. Kita naujovė, žemdirbių nebus reikalaujama registruoti žemės nuomos sutarčių.

Pristatydama projektų atrankos kriterijus, A. Grygalienė priminė, kad juos dar tvirtins Stebėsenos komitetas.

Šiek tiek pakeista balų skyrimo tvarka nepasinaudojusiems investicine parama. Nauja tai, kad 5 balus gaus tie ūkiai, kurie nėra pasinaudoję investicine parama 2014-2020 m. laikotarpiu, o 10 balų tie, kurie nepasinaudojo investicine parama nei 2007-2013 m. nei 2014-2020 metais.

Gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir  daržininkystės srities projektams, kaip prioritetiniams, numatyta skirti 17 balų.

Už patirtį žemės ūkyje numatyta skirti papildomus balus: daugiau 5 metų - 15 balų, nuo 2 iki 5 balų - 10 balų. Už projektų inovatyvumą numatyta skirti tik 5 balus.

Ūkininkų sąjungos nariai pateikė pastabų dėl naujų pasiūlymų, daugiausia dėl paramos intensyvumo. Atsižvelgiant į lėšų stoką, LŪS siūlo svarstyti galimybę atsisakyti maksimalaus 70 proc. finansavimo intensyvumo, sumažinant jį iki 50-40 proc.

Žemdirbių savivaldos reikalai

Vasario 4 d. Žemės ūkio rūmų taryboje buvo pasiūlytas 3 mėn. terminas, per kurį Rūmų prezidiumas ar visos ŽŪR narės pateiktų savo pasiūlymus, kaip tobulinti ŽŪR veiklą ir finansavimą. Išgryninti pasiūlymai būtų pristatyti ŽŪR suvažiavimui, kuris preliminariai vyks balandžio mėn.

Į posėdį atvykusio ŽŪR vicepirmininko ir direktoriaus Sigito Dimaičio ūkininkai klausė dėl savivaldos modelio teisinei bazei surinktų pinigų panaudojimo. S. Dimaitis atsakė, kad tai ŽŪR tarybos kompetencija, todėl kreiptis reikėtų į ŽŪR tarybą. Toks atsakymas papiktino žemdirbius.

Ūkininkas Z. Aleksandravičius paragino S. Dimaitį nemanevruoti, atsakyti paprastai ir aiškiai, nebent jis siekia sugadinti santykius su ūkininkais. Konstruktyvus dialogas nepavyko.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip ketinate ūkininkauti kitąmet, jeigu dar didės mokesčiai ir mažės žemės ūkio rėmimas?
Orai