Smulkieji ūkiai galės lengviau pasinaudoti parama
2019-02-13

Vilnius. Nuo kovo 1-osios smulkieji ūkininkai galės kreiptis paramos iki 15 tūkst. Eur. Nauja tai, kad jiems nereikės drausti paramos lėšomis įgyto turto, atsisakyta projektų kontrolės laikotarpio, supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos.

Šiai paramai skirta 10 mln. eurų. Paramos galima prašyti žemės ūkio produktų gamybai, pagamintų ar išaugintų valdoje žemės ūkio produktų perdirbimui ir tiekimui rinkai.

Finansuojami smulkieji ūkiai, kurių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 4 tūkst. iki 7 999 eurų.

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

Išmoka mokama 2 dalimis: pirma dalis (80 proc.) mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o likusi dalis (20 proc.) mokama tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai.

Paramos gavėjas turi įsipareigoti atlikti visas verslo plane numatytas investicijas, padidinti valdos ekonominį dydį (išreikštą produkcijos standartine verte) ne mažiau kaip 20 proc., taip pat vykdyti pelningą ekonominę veiklą.

Šiemet esama paramos teikimo naujovių. Parama skiriama, jeigu suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, jos susijusios su remiama veikla ir yra ne mažesnės negu prašomos išmokos dydis. Nereikalaujama pateikti komercinių pasiūlymų tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimui, taip pat atsisakyta dalies tinkamumo sąlygų, susijusių su išlaidomis.

Sumažinus reikalavimus, nebereikia paskutiniais verslo plano įgyvendinimo metais pasiekti 2 proc. grynąjį pelningumą – veikla tiesiog turi būti pelninga.

ŽŪM, MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai