Seimas papildė Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą
2016-11-09

Vilnius. Seimas papildė Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, papildydamas žemės ūkio veiklų sąrašą. Ateityje tokia veikla apims ir pripažintų žemės ūkio kooperatyvų žemės ūkio produktų supirkimą iš savo kooperatyvo narių, jų realizavimą.

Svarstant įstatymo projektą Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija prašė, kad žemės ūkio bendrovių, kaip ir kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), teikiamos paslaugos savo nariams, būtų priskirtos žemės ūkio veiklos sąvokai. Tokiu būdu nebūtų diskriminuojami, išskiriami tame pačiame kaime gyvenantys, vienodą darbą dirbantys, bet priklausantys skirtingoms pagal valdymą įmonėms, žmonės. Kiekvieno piliečio pasirinkta ūkininkavimo forma gerbtina. Ženkli parama būtų ir nebedirbantiems bendrovėje, bet ūkininkaujantiems savarankiškai šeimos ūkininkams - laikantiems galvijus, ypač melžiamas karves. Tai pagalba auginant ir nuimant derlių, realizuojant produkciją, veterinarinė, augalų priežiūros ir kt. parama.

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias" savo pastabose įstatymo projektui nurodė, kad kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) turi vykdyti veiklą ne supirkdamos ir perdirbdamos savo narių išaugintą produkciją, tačiau kuo aktyviau įsijungti į savo narių užaugintos produkcijos perdirbimą į produktus bei tų produktų realizavimą.

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas atkreipė dėmesį, kad nėra aišku, ar išplėtus sąvokos „žemės ūkio veikla" turinį kartu yra siekiama išplėsti ir ūkio subjektų, pretenduojančių gauti tiesiogines išmokas, ratą.

Žemės ūkio ministerija nurodė, kad pakeitimais siekiama, kad kooperatyvai, kurie atstovauja žemdirbių interesams, turėtų didesnes galimybes gauti Europos Sąjungos paramą per investicines priemones, modernizuotis bei plėsti savo veiklą, taip pat,  kad pakeitimai turės įtakos Europos Sąjungos paramos administravimui.

Įstatyme nustatyta, kad žemės ūkio veikla bus laikoma ne tik veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, savos gamybos žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą ir (arba) geros agrarinės bei aplinkosaugos žemės būklės palaikymą, bet ir veikla, apimanti pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) žemės ūkio produktų supirkimą iš savo kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių, jų realizavimą, iš savo narių supirktų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą.

Už tokį sprendimą balsavo 77, nė vienas nebuvo prieš, susilaikė vienas Seimo narys. Pataisos įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

LRS, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar jus tenkina šio sezono kviečių ir rapsų supirkimo kainos?
Orai