Reikalavimas išlaikyti daugiametes pievas - nenaujas
2016-03-14

Vilnius. Žemdirbiai nuogąstauja dėl neva visiškai naujo reikalavimo, susijusio su daugiamečių pievų išlaikymu, bet šis reikalavimas Lietuvoje jis galioja jau nuo 2005 metų. Nauja tai, kad iki šiol už šio reikalavimo nesilaikymą nebuvo numatyta taikyti išmokų mažinimo, tačiau pareiškėjai, teikdami paraiškas gauti tiesiogines išmokas, visada įsipareigodavo, kad pareikalavus atkurs per paskutiniuosius metus buvusį daugiamečių ganyklų (pievų) plotą, informuoja Žemės ūkio ministerija.

Nuo 2015 m. Lietuvoje, kaip ir visose kitose ES valstybėse narėse, galioja naujoji tiesioginių išmokų schema - žalinimas, t. y. dalis tiesioginių išmokų tiesiogiai susiejama su klimatui ir aplinkai naudinga žemės ūkio veikla.

Pareiškėjai, siekiantys gauti tiesiogines išmokas už deklaruojamus žemės ūkio naudmenų plotus, turi laikytis šių žalinimui įgyvendinti skirtų reikalavimų: ariamojoje žemėje auginti skirtingus pasėlius (pasėlių įvairinimo reikalavimas), dalį ariamosios žemės atidėti ekologiškoms vietovėms (ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės reikalavimas); išlaikyti turimus daugiamečių pievų ir ganyklų plotus, t. y. nepaversti jų kitos paskirties plotais (pvz., išarti ir sėti javus). Šio reikalavimo įgyvendinimo tikslas - mažinti anglies dvideginio išsiskyrimą į aplinką. Tai yra įvardyta kaip viena iš priemonių kovoti su klimato kaita. Todėl kiekviena ES valstybė narė turi prisiimti įsipareigojimą išlaikyti turimus daugiamečių pievų ir ganyklų plotus.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Kol Lietuva nesumažino daugiamečių pievų ploto iki šaliai narei leistinos sumažėjimo ribos (5 proc. šalies mastu), tol pareiškėjai, deklaruodami išartus ir neatkurtus daugiamečių pievų plotus, pretenduoja gauti visas ES tiesiogines išmokas, įskaitant ir žalinimo išmoką. Tačiau, kai Lietuva viršys minėtąją didžiausią leistiną daugiamečių pievų ploto sumažinimo ribą šalies mastu, Nacionalinė mokėjimo agentūra privalės paprašyti pareiškėjų, deklaruojančių plotus, kurie per paskutinius dvejus metus buvo išarti (t. y. iš daugiametės pievos buvo paversti kitos paskirties žeme, pvz., užsėti javais), iki kitų metų deklaravimo atkurti šiuos plotus (toje pačioje arba kitoje vietoje) į pievą, įsipareigojant išlaikyti pievą tame plote bent 5 metus.

Ir tik šio reikalavimo neįvykdžiusiam pareiškėjui būtų taikomas išmokų mažinimas - už išartą ir neatkurtą daugiametės pievos plotą būtų neskiriama žalinimo išmoka. „Kol kas Lietuva daugiamečių pievų dar nėra sumažinusi iki kritinės ribos, dar yra rezervo, todėl apie jokį išmokų mažinimą dėl daugiamečių pievų išarimo ir neatkūrimo dar negali būti nė kalbos", nurodoma ŽŪM pranešime.

Ministerija atkreipia dėmesį, kad dalis daugiamečių pievų Lietuvoje (kelios dešimtys tūkstančių hektarų) yra priskiriamos „NATURA 2000" teritorijose esančių natūralių buveinių plotams, kitaip tariant - prie aplinkosaugos požiūriu jautrių daugiamečių pievų (angl. Environmentally sensitive permanent grasslands).

Šiai ypatingos gamtinės vertės pievų grupei yra taikomi papildomi apribojimai - jų ne tik negalima išarti ir atkurti, bet apskritai negalima arti net pievos atnaujinimo tikslais (tai yra leidžiama paprastųjų daugiamečių pievų atveju). Už tokios pievos išarimą pareiškėjui išmokos mažinamos - už išartą plotą žalinimo išmoka neskiriama, net ir Lietuvai neviršijus didžiausios leistinos paprastųjų daugiamečių pievų plotų sumažėjimo ribos.

Žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-40 patvirtintas Daugiamečių pievų atkūrimo aprašas, kuriame numatyta, kada ir kaip turėtų būti atkuriamos daugiametės pievos, įskaitant ir minėtąsias aplinkai jautrias pievas. Apraše numatyta, kad atkurti reikės ne mažesnius kaip 10 arų plotus.

Atsakydama į žemdirbių klausimą, kodėl jie gauna NMA raštus, kuriuose teigiama, kad pareiškėjai išarė daugiametes pievas, nors ir skelbiama, kad Lietuvoje dar nepasiekta kritinė 5 proc. sumažėjimo riba, ŽŪM paaiškina, kad: pareiškėjas suarė aplinkosaugos atžvilgiu jautrią daugiametę pievą, o tuo atveju tolerancija dėl bendro Lietuvos pievų plotų sumažėjimo nėra taikoma; pareiškėjams tokie pranešimai buvo išsiųsti anksčiau nei patvirtintas Daugiamečių pievų atkūrimo aprašas, kuriame nurodyta, kad atkurti reikia tik ne mažesnius kaip 10 arų išartus plotus; pareiškėjai, išarę mažesnius nei 10 arų plotus, atleidžiami nuo atsakomybės atkurti išartus aplinkai jautrių daugiamečių pievų plotus. Už tai išmokos nebus mažinamos.

Pagal ŽŪM pranešimą

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokių organizacijų veikla Jūs domitės?
Orai