Prezidento patarėjams priminė lūkesčius
2019-10-11
Nuotraukoje (iš kairės): Lietuvos žemės ūkio tarybos ekspertai Jovita Motiejūnienė, Ignas Jankauskas, Danutė Karalevičienė, Eimantas Pranauskas ir Prezidento vyriausiasis patarėjas, Aplinkos ir infrastruktūros grupės vadovas Jaroslavas Neverovičius

Vilnius. Artėjant Europos Vadovų Tarybos posėdžiui, kuriame bus diskutuojama dėl esminių Bendrosios žemės ūkio politikos nuostatų, Lietuvos žemės ūkio tarybos ekspertai susitiko su Prezidento G. Nausėdos patarėjais.

Lietuvos žemės ūkio tarybos ekspertai pristatė jos inicijuotos ir 52 395 Lietuvos piliečių pasirašytos peticijos „Europos Sąjungoje, kurioje visi lygūs – negali būti antrarūšių ūkininkų“ nagrinėjimo eigą ir esamą situaciją.

Prezidento patarėjai buvo supažindinti su peticijoje keliamais reikalavimais, kurie tiesiogiai susiję su daugiametės finansinės perspektyvos sprendimais bei atsakingų Lietuvos institucijų pozicija.

RVAC 21 09 30

Lietuvos žemdirbiai tikisi, kad Europos institucijos vis tik panaikins apie 2 mlrd. eurų „skolą“, susidariusią dėl neįgyvendintų Stojimo aktų nuostatų; panaikins apie 500 mln. eurų diskriminaciją, be jokio pagrindo beveik 30 proc. nuvertinus Lietuvoje taikomas klimatui ir aplinkai naudingas praktikas (žalinimo išmokas) bei skubiai koreguos 2020 m. ES biudžetą, kad būtų įgyvendintas 2013 m. Europos Vadovų Tarybos sprendimas dėl ne mažesnių negu 196 Eur/ha išmokų.

„Lietuvos žemės ūkio taryba vis dar nelaidoja vilčių, jog visos šalies valdžios institucijos dės pastangas, įgyvendindamos peticiją pasirašiusių piliečių valią, kad 2021-2027 m. laikotarpio pabaigoje žemdirbiams mokamos tiesioginės išmokos pagaliau prilygtų ES vidurkiui ir Lietuvą pasiektų tam tikslui skirti 4,4 mlrd. eurų“, rašoma Lietuvos žemės ūkio tarybos pranešime spaudai.

Per susitikimą prezidentūroje buvo aptartos ūkininkaujančių nederlingose žemėse problemos, akcentuotas laukiamos dramatiškos Kaimo plėtros programos II ramsčio lėšų karpymo 2021-2027 m. pasekmės Lietuvos kaimui, išreikštas pasipriešinimas Europos Komisijos siūlomai ir selektyviai išmokų mažinimo priemonei (taikomai tik kai kuriose ES valstybėse narėse).

Lietuvos žemės ūkio tarybos ekspertai atkreipė dėmesį į valdžios institucijų siūlymų dėl mokesčių didinimo žemės ūkio subjektams nesavailaikiškumą, pakartojo Lietuvos žemės ūkio tarybos narių nepritarimą lengvatos dyzeliniam kurui mažinimui. Neigiamai įvertintas šalies 2020 m. nacionalinio biudžeto lėšų žemės ūkiui mažinimas.

LŽŪT, MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip motyvuojate savo ūkio darbuotojus?
Orai