Pereinamaisiais metais – tik europinės paramos likučiai
2014-02-12

Vilnius. Žemdirbiai dar gali pretenduoti į Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos paramą, jei nusprendė gerinti melioracijos įrenginių būklę, didinti sąlyginių gyvulių vienetų skaičių, investuoti į kiaulininkystę, naudotis konsultavimo paslaugomis, veisti trumpos rotacijos želdinius ir kt. Paskelbtas ir kai kiurių priemonių paraiškų priėmimo grafikas.

Žemdirbių organizacijų atstovai šiemet keletą kartų kėlė klausimą, kad Lietuva nevykdo Briuselyje pasiekto susitarimo finansuoti 2014 metais investicinius projektus iš 2014-2020 laikotarpio lėšų 2007-2013 m. sąlygomis. Žemdirbiams rūpėjo, ar galima tikėtis šiais metais šaukimų investiciniams projektams 2007-2013 m. ar kitokiomis sąlygomis?

Pasak Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorės Jurgitos Stakėnienės, 2014-ieji yra pereinamieji metai, vadinasi, pasibaigus Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos  lėšoms, 2014 metais paraiškas galima rinkti pagal tam tikras 2007-2013 KPP priemones, finansuojant jas Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (2014-2020 KPP) lėšomis.

LYTAGRA 19 07 04 mob

„Šis scenarijus įmanomas iki 2014-2020 m. KPP patvirtinimo. Europos Komisijai patvirtinus 2014-2020 metų KPP, paraiškos bus renkamos pagal naująja Kaimo plėtros programą ir finansuojamos 2014-2020 m. lėšomis. Tačiau siekiant  kuo efektyviau panaudoti  2007-2013 m. skirtas lėšas ir atsižvelgiant į tai, kad  2014-2020 m. kaimo plėtros biudžetas sumažėjo 14 proc. (2014-2020 m. skirta 6,8 mlrd. Lt, o 2007-2013 metais skirta 7,9 mlrd. Lt), Žemes ūkio ministerija vertina galimus 2007-2013 KPP priemonių likučius, sutaupymus, poreikius bei lėšų perskirstymo  tarp priemonių galimybes", - portalui manoukis.lt paaiškino J. Stakėnienė.

Panaudos tik likučius

Žemės ūkio ministerijoje įvykusiame Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos valdymo komiteto posėdyje svarstytas KPP priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra" veiklos srities „Žemės ūkio vandentvarka“ pateiktų paraiškų finansavimo klausimas. 2013 m. buvo pateikta 115 paraiškų, kuriose prašoma paramos suma sudaro beveik 118 mln. Lt, tačiau lėšų skirta tik 25 mln. Lt. Nutarta padidinti šiai veiklos sričiai skirtas lėšas 14,5 mln., todėl paramą būtų galima skirti 41 projektui.

Pagal KPP priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją veiklos sritį 2013 m. skirta 60 mln. Lt, gauta 701 paraiška už daugiau kaip 190 mln. litų. Posėdyje nutarta 44,3 mln. Lt padidinti šiai priemonei skirtas lėšas ir finansuoti galvijininkystės srityje pateiktas paraiškas, atitinkančias II prioritetą (įsipareigojimas padidinti sąlyginių gyvulių vienetų skaičių), bei visas kiaulininkystės šakos paraiškas.

Norint įgyvendinti šiuos sprendimus, juos dar būtina juos suderinti su Stebėsenos komitetu ir sulaukti Europos Komisijos pritarimo.

Kokias paraiškas jau galima ruošti

Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos valdymo komiteto posėdyje numatyta rinkti paraiškas pagal priemones „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis" (ministro įsakymu, paraiškos bus priimamos 04.01-08.29), „Žemės ūkio valdų modernizavimas" naujų iššūkių veiklos sritį „Atsinaujinantieji energijos šaltiniai" (renkant paraiškas trumpos rotacijos želdinių įveisimui – 07.28-09.01), „Dalyvavimas maisto kokybės schemose" (03.13-12.31), „Kaimų atnaujinimas ir plėtra" asbestinių stogų (03.17-05.02) bei amatų centrų (06.02-06.30), „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas" - pelno nesiekiančios investicijos (paraiškos priimamos 06.02-12.31).

Taip pat pritarta Lietuvos kaimo tinklo paraiškų finansavimui, susijusių su  kaimo plėtros dalyvių atstovavimu ES organizacijose, ministerijos inicijuotų projektų, susijusių su žemės ūkiu ir kaimo plėtra  įgyvendinimu, bei išlaidoms, patirtoms dalyvaujant LKT organizuojamose  renginiuose kompensuoti.

Kartu su paraiškomis tiesioginėms išmokoms gauti bus renkamos paraiškos pagal priemones „Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves", „Natura 2000 išmokos", „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/EB susijusios išmokos", „Agrarinės aplinkosaugos išmokos".

Pagal priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos" bus renkamos paraiškos tų pareiškėjų, kurie įvykdė prisiimtus įsipareigojimus pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos" ir toliau tęs prisiimtus įsipareigojimus (5 metų laikotarpiui) pagal programos „Kraštovaizdžio tvarkymas" veiklą „Melioracijos griovių tvarkymas".

Paraiškas taip pat galės teikti pareiškėjai, kuriems 2013 m. buvo paskutiniai prisiimtų įsipareigojimų metai (dalyvavo priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos" programose / veiklose), pareiškėjams suteikiant galimybę pratęsti 1 metams prisiimtus įsipareigojimus arba prisiimti įsipareigojimus 5 metų laikotarpiui pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos" programas (veiklas), kurios bus įgyvendinamos ir naujajame 2014-2020 m. finansiniame laikotarpyje. Naujos paraiškos iš naujai paraiškas planuojančių teikti pareiškėjų pagal šią priemonę nebus renkamos.

ŽŪM, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokių organizacijų veikla Jūs domitės?
Orai