Patyrusiesiems nuostolių dėl afrikinio kaulių maro - kompensacijos
2016-10-11

Vilnius. Kiaulių laikytojams, patekusiems į afrikinio kiaulių maro (AKM) teritorijas, kuriose taikomi sugriežtinti reikalavimai tiek kiaulių laikymui, tiek jų realizavimui, papildomai skirta apie 1,6 mln. Eur parama.

Pusė šios paramos lėšų, t. y. apie 800 tūkst. Eur, yra Europos Komisijos skirtos lėšos, dar apie 800 tūkst. Eur buvo pridėta iš nacionalinio biudžeto. Iš šių 1,6 mln. Eur beveik 330 tūkst. Eur numatyta skirti vienkartinėms išmokoms smulkiesiems ūkininkams už operatyviai išskerstas kiaules per laikotarpį nuo š. m. liepos 1 d. ir lapkričio 1 d. Likusi pinigų dalis bus skirta kompensuoti nuostoliams tų AKM III zonos kiaulių laikytojams, kuriems už parduotas skersti kiaules buvo mokama mažesnė kaina, lyginant su šalies vidutine, taip pat centrams bei veislynams, patyrusiems prekybinių apribojimų sperma ir veislinėmis kiaulėmis (minėtųjų lėšų administravimo tvarka dar rengiama).

Šiuo metu Žemės ūkio ministerija jau yra parengusi Vienkartinių išmokų mokėjimo kiaulių laikytojams dėl skatinimo vykdyti afrikinio kiaulių maro likvidavimo veterinarinės sanitarijos priemones taisykles, kuriomis nustatyta vienkartinių išmokų kiaulių laikytojams, nuo 2016 m. liepos 1 d. iki lapkričio 1 d. AKM zonose paskerdusiems kiaules ir pagreitinusiems AKM imlių gyvūnų likvidavimą užkertant kelią šiai ligai plisti, administravimo ir mokėjimo tvarka.

KWS 21 07 01 mob

Pagal minėtąsiastaisykleskiaulių laikytojai savivaldybėms turi pateikti paraišką gauti vienkartinę išmoką už paskerstą kiaulę ir asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą. Skaičiuojant paramą bus vertinamas kiekvieno individualaus AKM zonose ūkį turinčio kiaulių laikytojo paskerstų kiaulių skaičius, už paskerstą kiaulę mokant vienkartinę 100 Eur išmoką. Išmokos bus skirtos kiaulių laikytojams, kurie iki kiaulių išskerdimo ūkyje laikė ne daugiau kaip 100 kiaulių.

Išmokų sumas apskaičiuos savivaldybėse sudarytos komisijos, o pačias išmokas išmokės Nacionalinė mokėjimo agentūra. Planuojama, kad vienkartinės išmokos gavėjų sąskaitas pasieks iki metų pabaigos.

Be minėtos vienkartinės išmokos, kiaulių laikytojams, prevenciškai paskerdusiems kiaules, dėl to patirti nuostoliai taip pat kompensuojami vadovaujantis Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašu.

Minėtieji nuostoliai kompensuojami atsižvelgiant į skerdžiamų kiaulių svorį, kiaulių laikytojams skiriant paramą už pajamų praradimą dėl įsipareigojimo vienerius metus nelaikyti ligai imlių gyvūnų. Ši parama mokama už laikotarpiu nuo liepos 1 d. iki gruodžio 18 d. paskerstas kiaules. Kompensacijos suma vidutiniškai siekia nuo 45 iki 130 Eur, priklausomai nuo skerdžiamos kiaulės svorio. Išmokų sumas taip pat apskaičiuoja savivaldybės, o išmoka NMA.

Išmokų gavėjų sąrašai ir lėšos, kurios buvo išmokėtos kiekvienam kiaulių laikytojui, bus skelbiamos interneto svetainėje www.nma.lt.

ŽŪM inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar jus tenkina šio sezono kviečių ir rapsų supirkimo kainos?
Orai