Patvirtino susietosios paramos rodiklius
2016-08-18

Vilnius. Žemės ūkio ministerija patvirtino 2017-2020 m. numatomus Europos Sąjungos susietosios paramos skaičiuotinus rodiklius - lėšas pagal atskiras paramos kategorijas ir susietosios paramos už gyvulius bei augalus dydžius.

Kiekvienų metų galutiniai Europos Sąjungos susietosios paramos dydžiai nustatomi atskiru žemės ūkio ministro įsakymu po lėšų, skirtų iš ES biudžeto, patikslinimo. Jie neturi viršyti susietajai paramai tinkamų hektarų (gyvulių) skaičių.

2017-2020 m. numatomi ES susietosios paramos skaičiuotini bendrieji rodikliai

Linas agro mob 21 04 01

Paramos pavadinimas

2017-2020 m. numatoma skirti lėšų

proc. nuo ES susietajai paramai skiriamų lėšų

mln. eurų, iš viso

2017

2018

2019

2020

Už mėsinius galvijus

24,6

14,6

15,4

16,1

16,1

Už mėsines avis

3,7

2,2

2,3

2,4

2,4

Už pieninės veislės bulius

8,2

4,9

5,1

5,4

5,4

Už pienines ožkas

0,4

0,2

0,3

0,3

0,3

Už pienines karves

45,1

26,7

28,1

29,6

29,6

Už daržovių auginimą šildomuose šiltnamiuose

2,0

1,2

1,2

1,3

1,3

Už daržovių auginimą atvirajame grunte

2,1

1,2

1,3

1,3

1,3

Už vaisių ir uogų auginimą

4,5

2,7

2,8

3,0

3,0

Už cukrinių runkelių auginimą

2,5

1,5

1,6

1,6

1,6

Už bulvių sėklai auginimą

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Už javų (plotų, apsėtų sertifikuota sėkla) auginimą

5,3

3,1

3,2

3,4

3,4

Už baltyminių augalų auginimą

1,5

2,5

2,6

2,8

2,8

Tikslinė parama už baltyminius augalus

9,3

9,8

10,3

10,3

Iš viso, mln. eurų

70,0

73,8

77,6

77,6

2017-2020 m. numatomi skaičiuotini ES susietosios paramos dydžiai

Paramos pavadinimas

Numatomi paramos dydžiai, Eur už vnt. arba ha

2017

2018

2019

2020

Už mėsinį galviją

122

128

135

135

Už mėsinę avį

15

15

16

16

Už pieninės veislės bulių

86

91

95

95

Už pieninę ožką

46

48

51

51

Už pieninę karvę

89

93

98

98

Už daržovių auginimą šildomuose šiltnamiuose

46 486

48 972

51 458

51 458

Už daržovių auginimą atvirajame grunte

362

382

401

401

Už vaisių ir uogų auginimą

231

244

256

256

Už cukrinių runkelių auginimą

120

127

133

133

Už bulvių sėklai auginimą

202

213

224

224

Už javų (plotų, apsėtų sertifikuota sėkla) auginimą

16

17

18

18

Už baltyminių augalų auginimą

68

72

75

75

ŽŪM, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokių rūšių augalų plotus ūkyje šį pavasarį ketinate gerokai padidinti?
Orai