Patvirtino 2016 m. išmokų už plotus dydžius
2016-11-22

Vilnius. Žemės ūkio ministerija patvirtino išmokų už 2016 m. deklaruotus žemės ūkio plotus dydžius, informuoja NMA. Pagrindinė išmoka paramos tiesioginėmis išmokomis reikalavimus atitinkančio plotohektarą sudaro 59,37 euro, išmoka už pirmuosius 30 hektarų - 51,81, išmoka jaunajam ūkininkui - 45,82 euro.

Susietoji parama už baltyminių augalų auginimą sudaro 60,14 Eur už hektarą, žalinimo išmoka - 46,57 Eur už hektarą.

Išmokų dydžiai apskaičiuoti atsižvelgiant į Lietuvai patvirtintą tiesioginių išmokų sumą 2016 metams. Pagrindinė išmoka, išmoka už pirmuosius hektarus, išmoka jaunajam ūkininkui, žalinimo išmoka bei susietoji parama už plotus mokamos dviem etapais.

KWS 21 07 01 mob

Kaip informuoja Nacionalinė mokėjimo agentūra, pirmojo etapo metu nuo spalio 17 d. iki lapkričio 30 d. mokama tiesioginių išmokų pagal paminėtas paramos schemas avansinė dalis.

Avansu išmokama pagrindinės išmokos dalis siekia 40 Eur už hektarą, dalis žalinimo išmokos - 31 Eur už hektarą, dalis išmokos už pirmuosius hektarus - 34 Eur už hektarą, dalis išmokos jaunajam ūkininkui - 30 Eur už hektarą, dalis susietosios išmokos už baltyminius augalus - 40 Eur už hektarą. Iki lapkričio 14 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra 99,7 proc. ūkininkų išmokėjo per 270 mln. Eur tiesioginių išmokų avanso.

Anot Nacionalinės mokėjimo agentūros pranešimo, antrojo etapo metu nuo gruodžio 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. pareiškėjams bus mokama likusi išmokų dalis. Pareiškėjai, negavę išmokų už deklaruotus plotus avansinės dalies, gaus visą išmokos sumą iš karto, jei jie atitiks skirti paramą reikalavimus.

Bendra išmokų suma, kurią viršijus, viršijančiai bendros sumos daliai bus taikomas sumažinimo koeficientas. Jei pareiškėjui bendra priskaičiuota pagrindinės išmokos, išmokos už pirmuosius hektarus, išmokos jaunajam ūkininkui, žalinimo, susietosios paramos už gyvulius ir plotus suma viršija 2 000 Eur ribą, bendros sumos dalis, viršijanti šią sumą, bus mažinama 1,353905 proc.

MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar jus tenkina šio sezono kviečių ir rapsų supirkimo kainos?
Orai