Pasikeitė EDV apskaičiavimo tvarka
2017-01-09

Vilnius. Keičiasi žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV), apskaičiavimo tvarka. Nuo šiol EDV bus apskaičiuojamas kartą per metus už praėjusių metų laikotarpį ir skelbiamas einamųjų metų sausio 30 dieną.

EDV bus apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 dieną. Pakeitimai įsigalioja žemės ūkio ministrui pakeitus įsakymą „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atkreipia dėmesį, kad tvarkos aprašo pakeitimai aktualiausi toms valdoms ir ūkiams, kuriuose auginami žolėdžiai ūkiniai gyvūnai.

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

Skaičiuojant EDV, auginamų pašarinių augalų vienmečių ir daugiamečių žolių, pašarinių šakniavaisių, kukurūzų žaliajam pašarui ir kitų pašarinių augalų, išskyrus natūralias pievas ir ganyklas bei kultūrines pievas (daugiau kaip 5 metų), ir auginamų pašarinių javų (avižų, kvietrugių, kviečių, miežių, rugių, rapsų ir kitų grūdinių augalų, jų ir ankštinių javų mišinių) plotai (ha) bus proporcingai sumažinami plotais (ha), kuriems standartinis gamybinis pelnas neskaičiuojamas. Šie plotai bus nustatomi žolėdžių sutartinių gyvulių (toliau - ŽSG) vidutinį metinį skaičių dauginant iš vienam ŽSG tenkančio pašarinių augalų ar pašarinių javų ploto normatyvo, kuris yra: 2,0 ha - pašariniams augalams; 0,35 ha - pašariniams javams.

ŽŪIKVC, MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar jus tenkina šio sezono kviečių ir rapsų supirkimo kainos?
Orai