Parama ES pieno sektoriui - 5 kartus mažesnė
2017-01-05

Varšuva/Briuselis. ES pieno sektoriaus 2017 m. biudžetas yra penkis kartus mažesnis negu pernai. Jis siekia apie 119 milijonų eurų, tuo tarpu 2016 m. sudarė 567 milijonų eurų. Tam yra ir objektyvių priežasčių, informuoja Lenkijos žiniasklaida.

Šiemet planuojamos biudžeto išlaidos pieno sektoriui yra mažesnės negu 2016 metais. Praėjusiais metais dėl sudėtingų pieno sektoriaus problemų, kurios susidarė iš dalies ir dėl ES pieno gamybos kvotų panaikinimo, Europos Komisija gerokai padidino asignavimus pienininkams. Parama sudarė beveik penkis kartus daugiau lėšų palyginti su 2015 m., kai buvo skirta 106 milijonai eurų.

Pieno sektoriaus liberalizavimas 2016 m. nulėmė gamybos augimą. Išaugus gamybai, supirkimo kainos krito. Šie pokyčiai sutapo su pieno paklausos sumažėjimu Azijos šalyse, daugiausia Kinijoje, ir Rusijos embargu.

Mažos kainos laikėsi iki 2016 m birželio. Situacija pasikeitė antrą pusmetį, kai dėl nepalankių oro sąlygų pieno gamyba ES sumažėjo, o paklausą išjudino atsigavusi Azijos rinka. Lapkritį daugumos pieno produktų kainos augo, prekybos lygis buvo aukštesnis nei atitinkamą 2015 metų laikotarpį.

Nepaisant mažesnių kainų pirmąjį 2016 m. pusmetį, apskritai pieno produktų gamyba ES po pirmų trijų 2016 m. ketvirčių buvo didesnė negu prieš metus. Dinamiškai augo sviesto ir sūrio eksportas. Per 9 mėnesius sviesto eksportas išaugo 36 proc., sūrių - 14 proc. nugriebtų pieno miltų eksportas sumažėjo 19 proc.

Nepaisant pasaulinių pieno produktų kainų mažėjimo, Europos Komisija ankstesniais metais nesutiko skirti paramos eksportui mokant grąžinamąsias išmokas; nėra žinoma, ar EK rems tokias išmokas šiemet.

Parama sviesto ir pieno riebalų saugojimui 2015 m. sudarė vos 2,68 mln. eurų. 2016 metais šiam tikslui jau skirta 15 mln. eurų, o subsidijoms pieno miltams skirta 17 mln. eurų. Šiemet atitinkamai numatyta 12 ir 14 milijonų eurų.

Linas agro mob 21 06 04

ES pieno tiekimo mokykloms programai šiemet numatyta 75 mln. eurų, t. y. tiek, kaip ir prieš metus. Kitų galimų išlaidų, susijusių su parama pieno sektoriui (pagalba sūrių saugojimui, eksporto grąžinamosios išmokos, kitos su krizės įveikimu susijusios išlaidos), ES biudžete nenumatyta.

ES 2017 m. biudžeto projekte išlaidos žemės ūkiui, palyginti su 2016 m., padidintos 629 mln. eurų (1,5 proc.) - iki maždaug 42 milijardų eurų, bet žemės ūkio rinkų intervencijai numatyta 2,25 mlrd. eurų (16,3 proc.) mažiau. Daugiau lėšų nei pernai numatyta tiesioginei paramai (40,51 mlrd. eurų, tai 2,7 proc. daugiau).

MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip įvertintumėte savo ūkį tvarumo požiūriu?
Orai