Numatyta draudimo įmokų kompensavimo tvarka
2016-01-05

Vilnius. Žemės ūkio ministerija parengė taisykles, pagal kurias bus kompensuojama dalis gyvūnų draudimo nuo ligų įmokų. Įmokas numatoma kompensuoti iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos lėšų.

ŽŪM teigia, kad tokia parama siekiama sudaryti palankesnes sąlygas drausti gyvūnus bei mažinti gyvulininkyste užsiimančių ūkio subjektų veiklos riziką.

Dalį draudimo įmokų numatoma teikti  ūkio subjektams, apdraudusiems ūkinius gyvūnus nuo gyvūnų ligų, dėl kurių paprastai turi būti išnaikinami visi į rizikos grupę susirgti ta liga patenkantys ir ūkyje esantys gyvūnai. Taip pat - jei pagal draudimo sutartį numatomi padengti nuostoliai (draudimo suma) viršija 30 proc. ūkio subjekto vidutinės metinės praėjusių metų trejų metų laikotarpio produkcijos; apdraudus šias gyvūnų rūšis: galvijus, avis, ožkas, kiaules, arklius ir naminius paukščius.

Biomase 21 01 18+Lytagra 21 03 01

Numatoma kompensuoti iki 65 proc. sumokėtos draudimo įmokos sumos, neviršijant taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuotos maksimalios kompensuotinos sumos.

Paramą administruos Savivaldybių žemės ūkio skyriai (atliks pareiškėjų pateiktų paraiškų ir dokumentų patikrinimą ir priims sprendimą dėl paramos skyrimo) bei Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (atliks iš savivaldybės gautų duomenų patikrą ir išmokės lėšas paramos gavėjams).

ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas jus paskatintų ūkyje auginti daugiau gyvulių ir / ar paukščių?
Orai