Naujos veislės leidžia tikėtis dar gausesnio derliaus
2016-01-22

Vilnius. Valstybinė augalininkystės tarnyba Nacionalinį augalų veislių sąrašą šiemet papildė 96 naujomis veislėmis, iš kurių daugiau negu trečdalį sudaro javai. Šiemet sąraše yra ir tokia augalų rūšis, kokios iš viso nėra europiniuose kataloguose - tai bulvinė saulėgrąža.

Visose Europos Sąjungos valstybėse narėse sudaromas analogiškas sąrašas, į kurį įrašytos žemės ūkio augalų ar daržovių rūšių veislės įrašomos į ES bendruosius žemės ūkio augalų ar daržovių rūšių veislių katalogus. Po registravimo juose augalų veislių dauginamoji medžiaga gali būti tiekiama rinkai visoje ES teritorijoje.

Žieminių augalų rūšių veislės tiriamos trejus, vasarinių - dvejus metus. Kasmet septyniose augalų veislių tyrimo skyriuose tiriamas skirtingas skaičius augalų veislių: 2011 m. tirtos 495 veislės, 2012 m. - 564, 2013 m. - 580, 2014 m. - 603, o pernai - 573 augalų veislės.

Biomase 21 01 18+Lytagra 21 03 01

Komisijai pasiūlytos 96 naujos augalų veislės, pasižyminčios itin gausiu derliumi, gera jo kokybe ir kitomis vertingomis savybėmis. Tarp jų yra 5 veislės, sukurtos Lietuvos selekcininkų. Selekcininkams prašant (arba dėl to, kad nesumokėtas nustatytas mokestis už įrašo apie augalo veislę laikymą sąraše), iš jo bus išbraukta daugiau kaip 90 veislių.

Naujos žiemkenčių veislės

Sąrašą papildys 35 naujos javų veislės, iš jų - 9 žieminių javų. Mūsų žemdirbiai žieminiais kviečiais, rugiais, kvietrugiais ir žieminiais miežiais kasmet apsėja daugiau kaip 750 tūkst. ha plotą. Pastaraisiais metais sparčiai kintant klimatui ypač svarbu žieminių augalų rūšių veislių žiemojimas.

Į 2016 metų sąrašą pateks gerų kepimo savybių grūdus užauginančias 3 Vokietijos selekcininkų sukurtos žieminių kviečių veislės Apertus, Etana, KWS Dakotana ir pašarinio tipo veislė Artist, kurios tyrimo metais gausiai derėjo (2015 m. visų veislių derlius 4 augalų veislių tyrimo skyriuose gauta per 10 t ha-1) ir gerai žiemojo. Į sąrašą įrašyta ir viena LAMMC Žemdirbystės instituto selekcininkų sukurta žieminių kviečių veislė Herkus DS beiaustriška Balitus ir daniška Creator.

Puikūs rezultatai gauti atlikus vokiškų žieminių kvietrugių Adverdo ir Travoris ūkinio vertingumo tyrimus: Travoris derlius 2015 m. Pasvalio augalų veislių tyrimo skyriuje siekė net 14,81 t ha-1. Geru derliumi atliekant tyrimus pasižymėjo ir Vokietijos selekcininkų sukurta žieminių rugių veislė SU Drive - 2015 m. Plungės augalų veislių tyrimo skyriuje gautas 13,90 t ha-1 šios veislės derlius.

Naujienos vasarojui

Net 7 naujos vasarinių kviečių veislėmis: 4 iš jų (Boett, Countess, Crickett, Nobless) sukurtos Švedijoje, 2 (KWS Jetstream ir Triathlon) Vokietijoje ir 1 (Daugana) Šveicarijoje. Derlingiausios pasirodė veislės KWS Jetstream ir Triathlon, kurių derlius 2015 m. Kauno augalų veislių tyrimo skyriuje siekė 9,77 t ha-1.

Įrašyta 11 vasarinių miežių veislių. Viena sukurta LAMMC Žemdirbystės institute - Rusnė DS, septynios sukurtos Vokietijoje ir tyrimo laikotarpiu užauginusios 9,85-9,26 t ha-1 grūdų - Acsinia, Corinna, Gesine, KWSDuncan, KWS Hobbs, SU Lolek ir Uta. Taip pat daniška Crossway), prancūziška RGT Planet (derlius tyrimo laikotarpiu net 10,09 t ha-1), ir  švediška Selene. Jau antri metai, kai sąraše vasarinių miežių veislės neskirstomos į pašarinius ir salyklinius.

Avižos, kukurūzai ir cukriniai runkeliai

Sąrašas pasipildys 3 naujomis avižų ir 4 kukurūzų veislėmis - gyvulininkystės krypties ūkiai turės galimybę rinktis naująsias Gabby, Viviana (Suomija) ir Harmony (Vokietija) derlingas (tyrimo laikotarpiu gautas 8,39-8,11 t ha-1 derlius) avižų, taip pat ankstyvąją Agnan, vidutinio ankstyvumo Codexa (Prancūzija),vidutinioankstyvumo Daridor (Šveicarija) ir Garrido (Austrija) kukurūzų veisles. Jos pasižymi ne tik geru žaliosios masės derliumi, bet ir sukaupiamu dideliu (19,19-17,56 proc.) sausųjų medžiagų kiekiu.

Sąrašas papildytas ir 17 naujų cukrinių runkelių veislių, kurios yra derlingos, o jų šakniavaisiuose kaupiasi nemažas cukraus kiekis. Vokiškos Basilius, Columbus, Pasteur, Olivetta KWS, Orlena KWS, Senada KWS ir Tabea KWS,belgiškos Masai ir Python,švediškos Merens, Music, Nelexa, Romanta, SY Muse ir Rythm, daniška Vivaro ir Jungtinės Karalystės selekcininkų sukurta Mishel. Iš visų išsiskiria Olivetta KWS, kurios didžiausias šakniavaisių derlius tyrimo metais buvo 84,74 t ha-1, ir Tabea KWS, kurios didžiausias šakniavaisių cukringumas buvo 19,90 proc. Visos veislės yra tolerantiškos rizomaniją sukeliančiam virusui.

Žieminiai ir vasariniai rapsai

Itin atidžiai atrinktos žieminių rapsų veisles - tik 8 iš 19 žieminių rapsų veislių buvo pasiūlytos įrašyti į sąrašą. Tai Vokietijos selekcininkų sukurti rapsų hibridai Admiral, Garou, Marathon, Mercedes, Minerva, Oriolus, Troy ir pusiau žemaūgis hibridas Edimax CL, sukurtas pagal technologiją Clearfield - genetiškai atspari imidazolinono grupės veikliosioms medžiagoms. Visos naujai registruojamos veislės pasižymi subrandinamu geru sėklų derliumi, dideliu kiekiu sėklose sukauptų riebalų ir palyginti geru atsparumu žiemojimo sąlygoms.

Iš 6 vasarinių rapsų veislių didžiausiu derlingumu tyrimo metais pasižymėjo vasarinių rapsų hibridai Lumen (Vokietija) ir Costello (Švedija) - atitinkamai 3,96 ir 3,91 t ha-1.

Pažymėtina, kad visos registruojamos rapsų veislės pagal eruko rūgšties ir gliukozinolatų kiekį sėklose priskiriamos maistiniam 00 rapsų veislių tipui (0-2 proc. eruko rūgšties ir iki 18 ϻmol g-1 gliukozinolatų).

Nuo sojų iki bulvinių saulėgrąžų

Į sąrašą įrašyta Austrijos selekcininkų sukurta sojų veislė Abelina ir dvi vertingos Vokietijos selekcininkų sukurtos pupinių augalų (pupų) veislės Fanfare ir Vertigo.

Įrašytos 3 lietuviškos LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute sukurtos daržovių veislės: pomidorai Adas ir Ainiai ir žieminiai česnakai Dangiai. Augalo rūšies „bulvinė saulėrąža" (topinambas) iš viso nėra ES Kataloge. Pirmą kartą, atlikus reikiamus tyrimus, į sąrašą įrašyta LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute sukurta jų veislė Sauliai.

Sąrašas papildytas ir 17 dekoratyvinių augalų (skiauteručių) veislėmis, sukurtomis Aleksandro Stulginskio universitete.

Prieš įrašant į sąrašą - išsamūs tyrimai

Norint augalo veislę įrašyti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, reikia jos ne tik ūkinio vertingumo, bet ir išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo (toliau - IVS) tyrimai. Lietuva IVS tyrimų neatlieka, nes jų atlikti ekonomiškai neapsimoka. Jeigu pateikiant paraišką augalo veislės selekcininkas, jo įgaliotasis atstovas arba augalo veislės palaikytojas (toliau - pareiškėjas) paprašo atlikti IVS tyrimus nenurodydamas valstybės, tyrimus prašoma atlikti Lenkijoje, su kuria VAT sudariusi sutartį dėl IVS tyrimų atlikimo. Jei pareiškėjas paprašo IVS tyrimus atlikti kitoje ES valstybėje - tyrimus prašome atlikti ten. O jeigu tyrimai jau atlikti - ataskaita ir augalo veislės aprašas yra nuperkamas iš oficialios ES valstybės institucijos, atlikusios IVS tyrimus (už juos moka pareiškėjas).

Kai už kiekvieną naujai registruojamą augalo veislę bus sumokėta nustatyta valstybės rinkliava, sąrašas bus patvirtintas VAT direktoriaus įsakymu ir atspausdintas specialiame leidinyje su naujųjų augalų veislių būdingiausių savybių aprašais. Augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo 2015 m. duomenys bus paskelbti interneto svetainėje vatzum.lt.

Lietuviškos veislės papildys europinius katalogus

Kasmet ES Komisijai perduodama informacija, kurias augalų veisles būtina įrašyti į katalogus arba išbraukti iš jų. Iki šių metų VAT yra perdavus informaciją apie 153 (pernai - 8) Lietuvos selekcininkų sukurtų veislių registravimą minėtuose kataloguose. Į katalogus šiemet bus įrašytos Lietuvos selekcininkų sukurtos 2 naujos javų ir 3 daržovių veislės, kurių dauginamąją medžiagą bus galima tiekti visai ES rinkai.

Reikia pažymėti, kad išbraukus augalo veislę iš katalogo, jos dauginamąją medžiagą galima sertifikuoti ir tiekti rinkai iki trečiųjų metų birželio 30 d. po išbraukimo. Visos augalų veislės, kurios įrašomos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, įrašomos ir į katalogus, išskyrus tas, kurių augalų rūšių (pavyzdžiui, grikių, bulvinių saulėgrąžų) nėra šiuose kataloguose.

VAT ir MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas jus paskatintų ūkyje auginti daugiau gyvulių ir / ar paukščių?
Orai