Nauji nurodymai mėšlui tvarkyti
2019-07-26

Vilnius. Aplinkos ministerija pateikė derinti mėšlo ir srutų tvarkymui taikomų aplinkosaugos reikalavimų aprašą. Vienas iš siūlymų - paskleistą tirštąjį ar skystąjį mėšlą užarti ne vėliau kaip per 4 valandas, taikyti tik tiesioginio įterpimo į dirvą technologiją.

Mėšlo ir srutų tvarkymo aprašo projekte siūloma leisti tirštąjį mėšlą kaupti prie tvartų tik žemės ūkio paskirties žemėje ir (arba) vienkiemiuose.

Kitu atveju siūloma drausti laukuose įrengti rietuves paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose ir arčiau kaip 5 m iki melioracijos griovio šlaito viršutinės briaunos. Tirštojo mėšlo rietuvės laukuose turėtų būti apjuostos 40–50 cm aukščio žemės pylimu vietoje 20 cm aparimo.

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

Aplinkos ministerija pasiryžusi sureguliuoti aptvaruose laikomų gyvulių, prisitaikiusių visą laiką gyventi lauko sąlygomis, mėšlo tvarkymą. Aptvaruose įrengiamos vietos galvijams maitintis, ilsėtis ir slėptis nuo kritulių. „Tokiose vietose, kurių tvarkymas nereglamentuotas, susidaro palankios sąlygos aplinkos taršai, todėl projektu siūloma reglamentuoti šių gyvulių susidarančio mėšlo tvarkymą“, nurodo Aplinkos ministerija.

Nacionalinė mokėjimo agentūra savo pastabose dėl šio aprašo projekto pastebi, kad nėra aišku, kokių rūšių gyvūnai pagal fiziologinius poreikius gali būti prisitaikę gyventi lauke, t. y. gali būti laikomi lauko aptvaruose / voljeruose ištisus metus. Todėl siūlo pateikti metodinius nurodymus, kaip tai galima būtų nustatyti, arba nuorodas į atitinkamus teises aktus.

Aplinkos ministerija siūlo nuo 2023 m., tręšiant laukus skystuoju mėšlu ir srutomis, taikyti tik tiesioginio įterpimo į dirvą technologiją, o paskleistą ant dirvos paviršiaus tirštąjį ir (ar) skystąjį mėšlą įterpti (užariant, įakėjant) ne vėliau kaip per 4 valandas (išskyrus pasėlius, pievas ir ganyklas).

Projekte numatoma atsisakyti praktikos pratęsti tręšimo laikotarpį, o galimybė paankstinti tręšimo laikotarpį pavasarį, atsižvelgiant į hidrometeorologines sąlygas ir augalų vegetaciją, paliekama (jei 5 parų faktinė oro temperatūra, pagal Hidrometeorologijos tarnybos pateiktą informaciją, yra ne žemesnė kaip 5 laipsniai šilumos).

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras siūlo nustatyti daugiau ribojimų, pavyzdžiui, numatyti „prievolę mėšlą ir srutas skleisti tik esant tam tikram vėjo greičiui ir krypčiai atsižvelgiant į artimiausius gyvenamuosius pastatus ir visuomeninės paskirties pastatus bei jų aplinką“.

Žemės ūkio ministerijos atsiliepimo dėl šio projekto kol kas nėra.

MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai