Naujas planas ekologiniams ūkiams
2013-08-29

Briuselis. Rugsėjo mėnesį Europos Komisija numato pristatyti naują Ekologinės gamybos veiksmų planą, kuriame būtų apibrėžtos sertifikavimo sąlygos ir genetiškai modifikuotų sėklų potencialios rizikos vertinimas.

Šis naujas veiksmų planas galėtų tapti ES teisės aktų, reglamentuojančių ekologinę gamybą, atnaujinimo pradžia. Dabartinis Ekologinės gamybos veiksmų planas patvirtintas prieš dešimt metų.

Planuojamus pokyčius teigiamai įvertino Tarptautinė ekologinės žemdirbystės judėjimo ES federacija (IFOAM). „Ekologinio ūkininkavimo ir ekologiškų maisto produktų gamybą reglamentuojančių teisės aktų, politikos ir programos peržiūra suteikia šiam sektoriui galimybę pasiekti sėkmę", - sakė liepos mėnesį Vilniuje vykusiame ekologinės gamybos kongrese IFOAM pirmininkas Christoferas Stopes (Christopher Stopes).

Jis paragino pakeisti ekologinio ūkininkavimo taisykles taip, kad būtų sudarytos sąlygos šio sektoriaus plėtrai, t. y., kad didėtų ekologinių ūkių plotas ir augtų ekologiškų maisto produktų vartojimas Europoje. IFOAM vadovas nurodė, kad šių ambicingų tikslų įgyvendinimas priklauso nuo naujoviškų sprendimų ir geros informavimo sistemos.

„Naujas ekologinio ūkininkavimo veiksmų planas galėtų būti šių pokyčių pagrindas", - sakė jis. Ch. Stopes pridūrė, kad permainos ekologinės gamybos srityje vėluoja: pradėjus įgyvendinti naują Bendrąją ES žemės ūkio politiką, dėl ekologinio ūkininkavimo reglamentavimo vis dar diskutuojama.

Sutarimas dėl ES Bendrosios žemės ūkio politikos 2014-2020 m. beveik neliečia ekologine žemdirbyste užsiimančių ūkininkų. Daugelis aplinkosaugos aktyvistų reiškia susirūpinimą, kad naujoji BŽŪP neskatins tradiciškai ūkininkaujančių žemdirbių aktyviau taikyti aplinkosaugos priemones.

Ekologinis ūkininkavimas sudaro nedidelę dalį ES žemės ūkio struktūros, nes tik kai kuriose šalyse (Austrijoje, Švedijoje, Estijoje ir dar keletoje šalių) esama nacionalinių paramos ekologiniam ūkininkavimui programų.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Ekologinės žemdirbystės tyrimų instituto (Research Institute of Organic Agriculture, FiBL) duomenimis, ekologiniai ūkiai Europoje užima 10,6 mln. ha, arba vos 2,2 proc. Europos žemės ūkio naudmenų.

Ekologinis ūkininkavimas skiriasi nuo įprastinių ūkininkavimo būdų ribotu trąšų, insekticidų ir antibiotikų naudojimu. Be to, ekologiniuose ūkiuose draudžiama naudoti genetiškai modifikuotą sėklą, rūpinamasi dirvožemio kokybe - taikoma sėjomaina, augalai auginami jiems įprastuose plotuose. Gyvūnai ganomi ganyklose, o jų mitybos pagrindą sudaro žolė ir ekologiški pašarai.

Ūkininkai, norintys identifikuoti savo gaminius kaip „ekologiškus", privalo laikytis ES nustatytų augalų auginimo ir gyvūnų veisimo standartų.

Prieš atnaujinant ES ekologinės gamybos veiksmų planą, ES valstybės narės sutarė, kad ateityje turėtų būti paprastinami ir aiškiau rašomi ES teisės aktai, išsamiai reglamentuotos perspektyvios ekologinei gamybai sritys, sumažintos iki minimumo įvairios leistinos išimtys ekologinėje gamyboje, patvirtintas naujas leistinų naudoti ekologinėje gamyboje medžiagų sąrašas (trąšų, dirvos gerinimo priemonių, pašarų priedų, maisto priedų ir kt.), patobulintas importo iš trečiųjų šalių režimas taip, kad nebūtų sudarytos išskirtinės ar lengvesnės sąlygos ekologiškų produktų gamybai trečiosiose šalyse.

Taip pat ketinama apibrėžti sąvokos „ekologiškas" priskyrimą ne žemės ūkio produktams, parengti gaires pvz., viešajam maitinimui ar kitoms diskutuotinoms ES teisės aktų sritims, efektyviai vykdyti ekologinės gamybos ūkio subjektų kontrolę, sukurti ES elektroninių sertifikatų duomenų bazę ir kt.

Tikimasi, kad naujajame Ekologinės gamybos veiksmų plane, kuris bus pristatytas rugsėjo mėnesį, daugiausia dėmesio bus skiriama: ekologiškų maisto produktų sertifikavimo ir ženklinimo sistemos stiprinimui ir stebėsenai; tarptautinių ekologiškų maisto produktų gamybos ir prekybos normų nustatymas; genetiškai modifikuotų sėklų poveikiui ekologinei gamybai ir kryžminiam augalų apdulkinimui.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką svarbiausio turėtų nuveikti ministras A. Palionis?
Orai