Nacionalinėje gyvulininkystės programoje - dėmesys jaunimui ir specialistams
2013-11-15

Kaunas. Gyvulininkystei Lietuvoje gaivinti ir stiprinti parengtas ir Vyriausybei pateiktas Nacionalinės 2014-2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programos projektas. Jame iškelti tikslai ne tik didinti ūkinių gyvūnų skaičių, produkcijos gamybos apimtis, bet ir užtikrinti kvalifikuotų gyvulininkystės specialistų rengimą.

„Be specialistų, be mokslo naujovių taikymo gyvulininkystės nepavyks išplėsti, todėl labai svarbu plėtoti mokslinius tyrimus, eksperimentinę veiklą, remti kvalifikuotų specialistų rengimą, kvalifikacijos kėlimą", - sako ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vedėjas Vaidotas Prusevičius, pabrėždamas inovatyvių technologijų ir mokslo pasiekimų svarbą šiuolaikiniame ūkyje.

Tad neatsitiktinai, anot jo, vienas svarbiausių akcentų programoje - gyvulininkystės specialistų rengimas, studentų praktikos atlikimo ūkiuose sistemos sukūrimas, jų įsitvirtinimas kaime ir rėmimas per investicines programas. Jaunimo susidomėjimui šiuo sektoriumi skatinti, bendradarbiaujant su Švietimo ministerija, numatyta parengti švietėjišką programą apie gyvulininkystę. Paramą planuojama skirti ir moksliniams tyrimams, parodomiesiems bandymams, taikomosioms veikloms.

LYTAGRA 19 07 04 mob

ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vedėjas Vaidotas Prusevičius

Programos paskirtis - nustatyti gyvulininkystės sektoriaus plėtros tikslus ir uždavinius, sukurti palankią aplinką gyvulininkystei vystyti, produkcijai realizuoti, suformuoti patrauklų gyvulininkystės sektoriaus įvaizdį šalyje ir užsienyje. Strateginis tikslas - sustiprinti į vidaus ir užsienio rinkas orientuotą konkurencingą gyvulininkystės sektorių, ūkininkams užtikrinantį pajamas, o vartotojams - kokybiškus produktus.

Programos strateginiam tikslui pasiekti numatyti 4 tikslai: didinti ūkinių gyvūnų skaičių ir gyvulininkystės produkcijos gamybos apimtis bei skatinti gyvulininkystės produktų eksportą, tausiai panaudojant išteklius ir užtikrinant aplinkos apsaugą bei darnų teritorinį vystymą; diegti inovatyvias technologijas, mokslo pasiekimus gyvulininkystės ūkiuose, užtikrinti aukštos kvalifikacijos gyvulininkystės ūkiui būtinų specialistų rengimą; tobulinti gyvūnų veislininkystės sistemą, saugoti ūkinių gyvūnų genetinius išteklius; užtikrinti jų gerovę ir sveikatingumą.

Programai įgyvendinti reikiamos lėšos bus skiriamos iš valstybės biudžeto, ES fondų, skirtų kaimo plėtrai, ir kitų paramos fondų. Įgyvendinti ją planuojama dviem etapais: 2014-2016 ir 2017-2020 m. laikotarpiu. Pirmuoju veiksmų etapu dėmesys bus skiriamas gyvulininkystės paskirties statinių projektams, verslo planams rengti, kurie būtini dalyvaujantiems investicinėse programose. Taip pat planuojama supaprastinti reikalavimus gyvulininkystės pastatų statybai, iš naujo įvertinti aplinkosauginius reikalavimus.

Numatyta taikyti specialiosios paramos schemas, tiesiogines išmokas susieti su gamyba, remti gamintojų grupių steigimąsi, stiprinti veislininkystės institucijas. Pasak V. Prusevičiaus, šiuo metu diskutuojama apie akcizais neapmokestinamų degalų gyvulininkystės ūkiams skyrimą, rėmimo galimybes (iki 50 ar 70 proc. sumos) veisliniams ūkiniams gyvūnams įsigyti.

ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vedėjas Vaidotas Prusevičius Nacionalinę 2014-2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programą pristatė praėjusią savaitę LSMU Veterinarijos akademijoje vykusio konkurso „Pažangiausias gyvulininkystės ūkis 2013" nugalėtojų apdovanojimo ceremonijoje.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką svarbiausio turėtų nuveikti ministras A. Palionis?
Orai