Moduliacija: išmokų mažėjimas ar didėjimas?
2012-11-29

Vilnius. Ar Lietuva besąlygiškai vykdys Europos Komisijos sprendimą dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų mažinimo jau šiais metais, ar, gindama žemdirbių interesus, kreipsis į teismą? Sprendimą nulems teisininkų išvados.

Europos Komisija liepos 2 d. leido Lietuvai mokėti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas (PNTI) žemdirbiams už  2012 metus. Tuo pačiu nurodė, kad ūkiams, gaunantiems daugiau kaip 5000 eurų išmokų iš viso (sudėjus tiek ES, tiek ir nacionalines išmokas), papildomų išmokų suma, viršijanti 5000 eurų ribą, sumažinama 10 proc. Šis mažinimas netaikomas negaunantiems nacionalinių išmokų už galvijus, karves žindenes, paskerstus bulius, pieną.

Moduliacija (išmokų mažinimas) bus taikomas dar ir tiems ūkiams, kurių gaunama tiesioginių išmokų suma viršija 300 000 eurų. Keturiais procentais bus mažinama suma, viršijanti 300 000 eurų.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Kam ir kiek gali sumažėti išmokos

„Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų (PNTI) mažinimą Lietuvoje gali pajusti apie 7 tūkstančiai ūkių, turinčių pieno kvotą. Tačiau palyginę šiems ūkiams priskaičiuotas bendras Europos Sąjungos ir nacionalinių  išmokų sumas pagal  2011 metų  išmokų dydžius ir numatomas 2012 metų išmokas, gausime, kad, bendrai paėmus, 2012-aisiais, net ir po PNTI moduliacijos, mažesnes išmokas gaus apie 1,8 tūkst. ūkių. Visiems kitiems, turintiems pieno kvotą, išmokos turėtų padidėti", - aiškina Žemės ūkio ministerijos Žemės ir maisto ūkio departamento direktorius Rimantas Krasuckis (nuotr.).

Šiuo metu Lietuvoje yra  54 tūkst. ūkių, turinčių pieno kvotą. Taigi, realiai mažesnes išmokas kitas metais gautų apie 3,3 proc. pieno kvotas turinčių ūkių.

„Iš 96 tūkst. augalininkystės  ūkių ateinančiais metais, palyginti su šiais, didesnes išmokas gautų net 94,6 tūkst. ūkių. Ūkiai, neturintys pieno kvotos bei laikantys ne daugiau kaip po 1 gyvulį, už kuriuos mokamos PNTI, po moduliacijos gautų apie 562 mln. Litų, tuo tarpu pagal 2011 metų išmokų dydžius šiems ūkiams paskaičiuota suma, netaikant mažinimo, sudarytų  apie 530 mln. litų", - komentuoja R. Krasuckis.

Remiantis preliminariais ministerijos skaičiavimais, absoliučiai didžiajai daliai pieno ir augalininkystės ūkių 2012 metais, palyginti su 2011-aisiais, numatomas išmokų didėjimas. Jos didės net ir įvertinus PNTI mažinimą. „Tačiau yra viena sąlyga - Vyriausybė turi patvirtinti maksimalią 166 mln. litų PNTI sumą 2012-iems metams", - pabrėžia R. Krasuckis.

Žemės ūkio ministerijos išplatintame pranešime nurodoma, kad tiesioginių išmokų moduliacija palies labai nedidelį skaičių ūkių. „Šiais metais ES tiesioginės išmokos Lietuvoje bus mažinamos tik tiems žemdirbiams, kurių gaunama minėtų išmokų suma viršija 300 000 eurų. Iš visų beveik 160 tūkst. pareiškėjų, 2012 m. pateikusių paraiškas ES tiesioginėms išmokoms gauti, išmokos gali būti sumažintos  20-30 pareiškėjų", rašoma ŽŪM pranešime.

Ar žinia apie išmokų mažinimą tikrai netikėta

Pasak R. Krasuckio, išmokų mažinimas 2012 metais - jokia naujiena. Dar 2011 m. lapkričio 2 d. Žemės ūkio rūmų prezidiume greta informacijos apie išmokas už 2011 metus, žemdirbių atstovams buvo pristatyti PNTI mažinimo 2012 metais planai. Ūkininkų atstovų pasisakymuose atsispindėjo pasiūlymas, kad 5 000 eurų riba, nuo kurios pradedamas taikyti mažinimas, turėtų būti skirtinga ES valstybėse narėse, atsižvelgiant į išmokų nevienodumą.

Numatomas išmokų mažinimas buvo pristatytas ir šių metų pavasarį, kovo 26-ąją Žemės ūkio ministerijoje vykusio informacinio seminaro savivaldybių atstovams apie pasėlių deklaravimo naujoves metu bei Ministerijos pristatymuose apie deklaravimo naujoves kituose rajonuose.

Pasak ministerijos atstovo, Lietuvos grūdų augintojų asociacijai informacija apie išmokų mažinimą buvo pristatyta liepos 4-ąją informacinio pranešimo apie išmokas 2012 m. bei 2014-2020 m. perspektyvą metu, o liepos 25-ąją analogiško pranešimo metu buvo informuota ir Lietuvos pieno gamintojų asociacija.

***

Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje domėtasi, ar Europos Komisijos sprendimas Lietuvai yra galutinis, ar Žemės ūkio ministerija ėmėsi visų priemonių, kad išmokos nemažėtų. Lapkričio mėnesį ministerija kreipėsi į Europos teisės departamentą dėl minėto sprendimo teisinio pagrindo ir galimybės kreiptis į teismą bei į ES Žemės ūkio ir kaimo plėtros komisarą dėl PNTI mažinimo Lietuvoje netaikymo. Šiuo metu dar laukiama atitinkamų institucijų atsakymų.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokių organizacijų veikla Jūs domitės?
Orai