Ministerija griežtina ekologinių ūkių kontrolę
2017-08-04

Vilnius. Ekologiškų produktų perdirbimo sektorius Lietuvoje auga - šiuo metu ekologinės gamybos sertifikavimo sezonas tik įpusėjo, tačiau nuolat gaunama naujų paraiškų. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) siekia užtikrinti, kad vartotojų stalą pasiektų iš tiesų ekologiški produktai, pagaminti laikantis griežtų ekologinei gamybai keliamų reikalavimų.

Sužinojusi, kad ne viename patikrintame ūkyje buvo nustatytos neleistinos naudoti cheminės medžiagos, ŽŪM nedelsdama ėmėsi priemonių ir sugriežtino kontrolę.

„Ekoagros" duomenimis, 2017 m. pateikti 2467 prašymai sertifikuoti ekologinę gamybą. Ekologinė augalininkystė plėtojama jau daugiau kaip 227 037 ha, iš jų: daugiametės žolės 80 251, javai - 12 9645, daržovės ir bulvės - 1 480, sodai - 1 156, uogynai - 4 722, aromatiniai augalai - 2 051, pūdymas - 7732 ha. Šiais metais sertifikuoti ekologiškų produktų perdirbimą jau pateikė prašymus 226 ūkio subjektai.

Šiuo metu sertifikavimo ir kontrolės darbai atlikti jau daugiau kaip 30 proc. visų ekologinės gamybos ūkių. Sertifikavimas vyksta sklandžiai, tačiau esminis faktorius, kuris verčia sunerimti ir imtis prevencinių priemonių - neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti cheminių medžiagų nustatymas. Nustatyta, kad jos buvo naudojamos 13 ūkių, o tai sudaro 1,9 proc. visų patikrintų ūkių.

Didžiausia grėsmė kyla tuomet, kai ūkio subjektai, siekdami nuimti kuo sausesnį ir didesnį derlių, ryžtasi nepaisyti draudimo ir naudoja augalų apsaugos produktus, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas.

Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos narių, superkančių ir perdirbančių didžiąją dalį Lietuvoje užaugintos ekologinės žaliavos, teigimu, dažniausiai neleistinos ekologinėje gamyboje medžiagos nustatomos grikiuose.

Atsižvelgdama į esamą situaciją, Žemės ūkio ministerija paragino visas ekologiškų produktų kontrolės procese dalyvaujančias institucijas sustiprinti kontrolę ir bendromis pastangomis užtikrinti, kad nei grikiai, nei kita grūdinė žaliava ar iš jos pagaminti produktai, užteršti neleistinomis medžiagomis, į rinką nepatektų.

RVAC 21 09 30

„Ekoagros" ir VMVT numatė papildomą tikrinimą

„Ekoagros" numato vykdyti papildomus ir tikslinius patikrinimus bei ims daugiau mėginių įsitikinti, ar auginimo metu nebuvo naudojamos ekologinėje gamyboje neleistinos medžiagos. Valstybinė augalininkystės tarnyba vykdys tikslinę augalų apsaugos produktų naudojimo kontrolę laukuose bei dar aktyviau teiks informaciją (interneto svetainėje, spaudoje, renginiuose žemdirbiams, mokymuose) ūkio subjektams ir visuomenei, kad visuose grikių pasėliuose, tarp jų ir ekologiškuose, prieš derliaus nuėmimą yra draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdys augalų apsaugos produktų liekanų augalinio maisto produktuose stebėseną, ims ekologiškos produkcijos  mėginius jau prekybos vietose. Visos šios įstaigos bendradarbiaus ir keisis duomenimis, todėl bet kuriame kontrolės etape nustačius pažeidėją, jam tiekti rinkai nekokybiškos produkcijos nebus galimybių.

Žemės ūkio ministerija įspėja: nustačius ekologinėje gamyboje neleistinų medžiagų naudojimą laukia griežtos sankcijos - produkcija ir ūkis netenka ekologinės gamybos statuso. O tai taip pat reiškia, kad ūkio subjektas netenka teisės pretenduoti į ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. priemonę „Ekologinis ūkininkavimas".

ŽŪM, MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai