Mineralinio azoto tyrimai šiemet palikti žemdirbių rūpesčiui (papildyta)
2016-03-16

Kaunas. Paprastai tokiu metu, kai tik išeidavo pašalas ir būdavo galima įeiti į laukus, Agrocheminių tyrimų laboratorijos specialistams prasidėdavo darbymetis. Jie sparčiai turėdavo paimti ėminius ir ištirti mineralinio azoto kiekį. Šiemet Žemės ūkio ministerija tyrimams reikalingų lėšų neskyrė.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agrocheminių tyrimų laboratorijos specialistai pavasarį mineralinio azoto kiekį įvairaus gylio dirvožemio sluoksniuose tyrė panaudodami ėminius iš daugiau kaip 200 aikštelių įvairiuose Lietuvos regionuose.

Remiantis gautais duomenimis, žemdirbiams, konsultantams ir specialistams būdavo teikiama informacija apie pavasarį dirvožemyje esamas mineralinio azoto atsargas ir žemės ūkio augalams reikalingas azoto trąšų normas. Jei dirvožemyje yra daug mineralinio azoto, tai augalams jo gali pakakti ir tręšti azotu reikia nedidelėmis normomis arba visai nereikia. Jei dirvožemyje mineralinio azoto mažai, azoto trąšų normas tenka didinti.

Dešimt metų, nuo 2005 m., Žemės ūkio ministerija kasmet finansuodavo LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos vykdomus mineralinio azoto (ir sieros) dirvožemyje pokyčių stebėsenos tyrimus, o jų rezultatai būdavo skelbiami viešai ir prieinami visos šalies žemdirbiams. Tačiau šiemet gautų lėšų pakanka tik dirvožemio pH, fosforo ir kalio tyrimams.

„Manome, kad mineralinio azoto tyrimai žemdirbiams būdavo labai svarbūs, nes aiškiai matydavosi tų metų tendencijos ir situacija konkrečiame regione. Artėjant pavasariniam tręšimui, ūkininkai nekantraudami skambindavo į laboratoriją ir teiraudavosi, kada gi bus paskelbti tyrimų duomenys", - pastebi Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktorius prof. Gediminas Staugaitis.

Žemdirbiai turi galimybę patys kreiptis į LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratoriją ir užsisakyti savo dirbamos žemės mineralinio azoto tyrimus. Tokie tyrimai atliekami greitai, jei žemdirbiai dirvožemio ėminius pristato patys - per 2-3 darbo dienas, ir kainuoja 7 eurus.

Žemės ūkio ministerija, atsakydama į portalo manoukis.lt klausimą dėl mineralinio azoto tyrimų finansavimo, informavo, kad Ilgamečių dirvožemio agrocheminių savybių stebėjimo tyrimų programos finansavimas tęsiamas.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Anot ministerijos, problema iškilo todėl, kad per dešimtmetį išaugus tyrimų paslaugų kainoms, bendra finansavimui skiriama lėšų suma, įvertinus valstybės biudžeto galimybes, išlieka nepakitusi. „Todėl Agrocheminių tyrimų centras  2016 m. dalies programos priemonių, t. y. mineralinio azoto bei sieros tyrimų atsisakė, šiemet tęsdamas tik pH, judriojo fosforo, ir kalio stebėseną šalies žemės ūkio naudmenose“, - nurodo ŽŪM.

„Įvertinę esamą situaciją ieškome išeičių sprendžiant susidariusią situaciją ir manome, kad 2017 m. bus atnaujinti mineralinio azoto ir sieros tyrimai", rašoma Žemės ūkio ministerijos pranešime.

Tręšimo koregavimas remiantis mineralinio azoto tyrimais

Žemės ūkio augalams reikalingo azoto normai apskaičiuoti dirvos ėminiai imami anksti pavasarį, kai dar dirvos nėra sušilusios. Tyrimai naudojami žiemkenčiams, daugiametėms žolėms, ganykloms ir daugeliui kitų lauko augalų tais metais reikalingo azoto normai apskaičiuoti. Daugeliui daržovių mineralinis azotas nustatomas balandžio antroje pusėje -gegužės mėnesį, o jas sodinant keliais terminais - galima nustatyti net ir vasaros mėnesiais.

Mineralinis azotas nustatomas iš to sluoksnio, kuriame pasiskleidusios augalų šaknys. Lietuvoje imamas, kaip ir kaimynėse šalyse, iš 0-60 cm sluoksnio. Kartais Nmin nustatomas dar ir iš 61-90 cm sluoksnio, kad būtų galima įvertinti, kiek mineralinio azoto yra arti netekimo ribos, nes iš šio gylio jį vasarą pasisavinti gali tik tie augalai, kurių šaknys prasiskverbia giliai. Sausais metais mineralinis azotas iš šio gylio dirvos kapiliarais pakyla į paviršinius dirvožemio sluoksnius ir augalai tuo laikotarpiu jį taip pat gerai pasisavina.

„Stambiuose augalininkystės stambiuose ūkiuose vienas jungtinis ėminys Nmin nustatyti sudaromas iš 5-8 vietų paimtų dirvožemio dūrių ir imamas iš 6-10 ha ploto. Daržininkystės ir smulkesniuose ūkiuose - tankiau, atsižvelgiama į auginamus augalus, laukų kontūrus ir išsidėstymą. Negalima į tą patį ėminį imti iš skirtingos dirvožemio granuliometrinės sudėties plotų, maišyti durpžemius ar šlynžemius su lygaus reljefo dirvožemiais", - paaiškina G Staugaitis.

Surinktuose dirvožemio ėminiuose nustatomas nitratinis (N-NO3) ir amoniakinis (N-NH4) azotas: jų suma ir sudaro mineralinio azoto kiekį. Gauti laboratorinių tyrimų duomenys yra apskaičiuoti mg/kg, tačiau jie dar perskaičiuojami į kiekį, esantį hektare. Nustatytas mineralinio azoto kiekis skirstomas į 5 grupes: kai jo yra labai mažai, mažai, vidutiniškai, daug ir labai daug.

Rekomenduojamos standartinės vidutinės azoto normos žemės ūkio augalams yra apskaičiuotos, kai mineralinio azoto dirvožemyje yra mažai. Kai dirvoje mineralinio azoto yra labai mažai, jos didinamos, o kai daug ir labai daug - mažinamos. Mokslininkai yra nustatę, kad žieminiams kviečiams azoto trąšos buvo mažai efektyvios, kai mineralinio azoto dirvožemyje pavasarį būna daugiau kaip 90 kg/ha, o neefektyvios (kai kada net mažina derlių), kai Nmin kiekis dirvožemyje viršija 120 kg/ha.

Dėl to priimta skaičiuoti, kad kai mineralinio azoto yra vidutiniškai, azoto normos augalams mažinamos 30 kg/ha, o esant daug ar labai daug - mažinamos 60 kg/ha ir daugiau. Kaip pastebi Agrocheminės tyrimų laboratorijos mokslininkai, mineralinio azoto kiekis atskirais metais ir atskiruose šalies regionuose būna labai nevienodas, tad remtis ankstesnių metų duomenimis yra nepatikima.

Daugiamečiai stebėjimai rodo, kad daugiau mineralinio azoto dirvožemyje būna po kaupiamųjų augalų, intensyviai auginamų žieminių rapsų ir žieminių javų, stambių gyvulininkystės ūkių laukuose, o mažiau - po vasarinių javų ir daugiamečių žolių ir ganyklų plotuose.

Intensyvios gamybos augalininkystės ūkiuose pavasarį mineralinio azoto dirvožemyje tyrimai leidžia ne tik optimaliai parinkti azoto trąšų normą, tačiau dažnai ir sutaupyti lėšų bei sumažinti aplinkos taršą nitratais. Tokie tyrimai plačiai naudojami daugelyje Vakarų ir Vidurio Europos šalių, jie atliekami ne tik lauko augalams, bet ir sodininkystėje, daržininkystėje, miško ir dekoratyvinių augalų augynuose.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks bus Lietuvos kaimas 2050-aisiais?
Orai